Granty na działania w kulturze w 2022 roku. Dofinansowanie uzyskały 24 projekty

24 organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą, sztuką lub dziedzictwem kulturowym otrzymały dofinansowanie z Miasta na realizację swoich projektów. Powstanie m.in. festiwal muzyki filmowej, polsko-ukraiński plener rzeźbiarski, cykl imprez promujących gdańskich artystów i wydarzenia integrujące lokalne społeczności. Na ten cel przeznaczonych zostanie 779 tys. zł.
( Publikacja: 15.07.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
granty plansza

Wpłynęło 48 wniosków

W Otwartym Konkursie Ofert, na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wpłynęło 48 wniosków. Dofinansowanie uzyskały 24 z nich.

Wśród wybranych ofert znalazły się m.in.: 

Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa "Festiwal Cinematika 2022: muzyka filmowa + kino"

Największe dofinansowanie - 100 tys. zł trafiło do Stowarzyszenia Hamulec Bezpieczeństwa.

Festiwal Cinematika, to nowy autorski festiwal muzyczno-filmowy. W tym roku odbędzie się jego III edycja. Festiwal poświęcony jest muzyce filmowej, kompozytorom, wykonawcom - artystom muzycznym, ale również samym twórcom filmów. W programie festiwalu znajdą się koncerty muzyki filmowej o różnym charakterze muzycznym. Ich uzupełnieniem będą pokazy filmowe o kompozytorach muzyki filmowej, muzycznych dokumentów oraz pokazów kina artystycznego, muzycznego i produkcji łączących stylistykę teledysków, kina gatunkowego oraz kina arthousowego, korespondujące z tematyką koncertów. Dodatkowo po raz drugi odbędzie się międzynarodowy konkurs teledysków i krótkich filmów muzycznych. W programie znajdą się również spotkania z twórcami muzyki filmowej.  Wydarzenia w ramach festiwalu odbędą się w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, Centrum św. Jana, Kinie Watra i w hali S6 Stoczni Cesarskiej.

- W dobie komercjalizacji kultury i bezrefleksyjnego odbierania wszelkich treści wizualno-muzycznych, którymi jako społeczeństwo jesteśmy ze wszystkich stron atakowani - reklamy, videoklipy, video blogi itp., festiwal ten stawia sobie za cel uwrażliwienie widzów na odbiór dzieła filmowego i muzyki filmowej, odkrycia głębszego znaczenie muzyki w filmie i przede wszystkim zaprezentowania różnego oblicza muzyki w utworach filmowych - czytamy we wniosku.

Stowarzyszenie Kulturalne Hamulec Bezpieczeństwa w przeszłości w Gdańsku współorganizował projekcje filmowe pt. Kino na łóżkach. W tym roku przygotuje Festiwal Cinematika, na który Miasto przeznaczyło najwyższą dotację
Stowarzyszenie Kulturalne Hamulec Bezpieczeństwa w przeszłości w Gdańsku współorganizował projekcje filmowe pt. Kino na łóżkach. W tym roku przygotuje Festiwal Cinematika, na który Miasto przeznaczyło najwyższą dotację
fot. Mateusz Ochocki / KFP


Stowarzyszenie Neoarte "Seria koncertów edukacyjnych kwartetu NeoQuartet w gdańskich placówkach oświatowych"

Projekt zakłada realizację 10 koncertów edukacyjnych przeprowadzonych przez zespół NeoQuartet w okresie od połowy września 2022 do połowy grudnia 2022 w Gdańsku. Koncerty odbędą się zarówno w szkołach podstawowych i liceach. Odbiorcami będą dzieci i młodzież w wieku od 11 do 16 lat. Podczas 10 koncertów gdański NeoQuartet zaprezentuje 50-minutowy koncert edukacyjny pod nazwą "Królewski skład instrumentalny, czyli szalona historia kwartetu smyczkowego". W ramach koncertu zaprezentowany zostanie przekrój muzyki skomponowanej na kwartet smyczkowy od czasów klasyki do współczesności. Zespół wykona szereg fragmentów utworów napisanych na akustyczny kwartet smyczkowy, a zakończy prezentacją współczesnych możliwości technologicznych z użyciem elektrycznych instrumentów, syntezatorów oraz looperów. Koncertowi towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna w formie wizualizacji do wykonywanej muzyki oraz krótkich edukacyjnych haseł, które będą wzmacniały edukacyjny przekaz występu.

- Tego typu działania edukacyjne z pewnością prowadzą do kształtowania świadomego uczestnictwa w kulturze w przyszłości i kształcenia kolejnego pokolenia konsumentów kultury w naszym mieście. Zaprzyjaźnianie młodej widowni ze sztuką współczesną, pomoc w zrozumieniu idei tego rodzaju działań artystycznych, zachęcanie do własnej twórczości ma kluczowe znaczenie w kontekście budowania świadomej, wrażliwej i kreatywnej tkanki społeczeństwa naszego regionu w przyszłości - czytamy we wniosku.

Fundacja Fala Nowej Kultury "WOLNOŚĆ, CZYLI O NAS"

WOLNOŚĆ, CZYLI O NAS to hybrydowy projekt poświęcony poszukiwaniu wraz z gdańską młodzieżą w wieku 15-19 lat nowatorskich form opowiadania o własnym ujęciu wolności za pomocą sztuk performatywnych oraz dramatopisarskich. Inicjatywa polega na wzięciu na teatralny, jak i dramaturgiczny warsztat tematu wolności - tego jak rozumieją wolność dzisiejsi młodzi ludzie, czym jest ona dla nich z perspektywy historii Gdańska, jak i współczesnych wydarzeń geopolitycznych. Wspólnie z nastolatkami opracujemy inspirowany ich własnymi doświadczeniami spektakl (grupa teatralna), który wystawimy dla szerokiej publiczności Gdańska. Stworzymy także dramat współczesny (grupa dramaturgiczna), rodzaj młodzieżowej konfrontacji z możliwościami oraz trudnościami jakie napotykają w życiu. Dramat zostanie zaprezentowany w formie umieszczonego w sieci czytania performatywnego.

- Celem projektu WOLNOŚĆ, CZYLI O NAS jest skonfrontowanie wrażliwości i ekspresji młodych ludzi naszego miasta z tak wszechobecnym, a jednocześnie przez to enigmatycznym i niedookreślonym pojęciem jak wolność. Pytanie o to czym wolność jest rodzi z jednej strony refleksję o niezwykle istotne dla dojrzewających osób granice tego, co można robić z własnym ciałem i wyglądem, co można robić wobec drugiego człowieka, czym jest zgoda i jej wycofanie. Jednocześnie, wolność rozumiana może być znacznie szerzej, jako przestrzeń politycznych możliwości człowieka, co bezpośrednio wpisuje się w związaną z Solidarnością historię Gdańska - czytamy we wniosku.

Fundacja Layup "OUTSIDERS - Urban Art jako fenomen miasta"

Fundacja Layup w ramach której działa galeria Layup mieszcząca się na terenach postoczniowych, wspiera i pokazuje szeroko pojmowaną sztukę z zakresu Urban Art. Wnioskodawcy chcą rozbudować wystawę bazując na nośnikach reklamowych, które odzyskują z rynku wtórnego, po wprowadzeniu przez Gdańsk Ustawy Krajobrazowej i zamienić je w sztukę.  Kluczem do prezentacji prac jest pomysł użycia i twórczego przerobienia różnych nośników reklamowych – bilbordów, starych szyldów, reklam, citylightów czy słupów ogłoszeniowych. Zaproszeni artyści mają możliwość zabawy z formą tych obiektów, krytyki, dialogu z treścią reklamy, czy po prostu nietypowej prezentacji swojej pracy, dzięki czemu stare reklamy zyskują nowe życie, a prace dodatkową wartość. Wystawa ma mieć charakter procesu, w którym nowe obiekty dodawane są z czasem, stopniowo zagęszczając przestrzeń wystawy, budując efekt ciągle zmieniającego się miejskiego krajobrazu.

- W ramach realizacji projektu, chcielibyśmy rozbudować już istniejąca i zaprojektowaną przez nas w 2021 roku galerię Layup oraz mieszczącą się w niej wystawę Outsiders. W ramach tego działania chcielibyśmy zaprosić 10 artystów, którzy stworzą swoje prace specjalnie na potrzeby wystawy Outsiders bazując na różnego rodzaju nośnikach reklamowych np. billboardach, kasetonach, cityligtach czy słupach ogłoszeniowych. Aktualnie wystawa składa się z 20 bardzo różnorodnych prac. Podczas realizacji zadania zaprosimy do współpracy zarówno doświadczonych artystów, jak i tych dopiero początkujących, aby stworzyć naturalną platformę do wymiany doświadczeń, inspiracji, technik i narzędzi - czytamy we wniosku.


Pełna lista wybranych projektów