Szkoła bez dzwonków? To możliwe - już 29 gdańskich szkół z nich zrezygnowało

Jeszcze do niedawna szkoła bez dzwonków była nie do wyobrażenia, a nagły sygnał informował o początku i końcu lekcji. To już przeszłość. W wybranych szkołach prowadzonych przez Gdańsk, tradycyjny dzwonek zastąpiła spokojna melodia. W innych, metodą wyznaczania początku i końca lekcji jest po prostu pilnowanie założonego czasu, a pomagają w tym licznie rozmieszczone zegary oraz informacje o planowanych przerwach. Aktualnie, dzwonka nie usłyszymy już w 29 szkołach. Będzie ich więcej.
06.12.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
uczniowie w klasie siedzą w ławkach, za nimi przy swoim stole siedzi pani nauczycielka
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Gdańsku - jedna z placówek, w której zrezygnowano z dzwonków
fot. Dariusz Kwidziński/gdansk.pl

Już 29 szkół w Gdańsku bez dzwonka

W szkołach prowadzonych przez miasto Gdańsk bez dzwonków funkcjonuje obecnie 29 szkół, a 9 z nich korzysta z melodii zamiast dzwonka. Do udziału w projekcie „Szkoła bez dzwonków” zachęcane są także pozostałe szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdańska, ponieważ, jak pokazuje doświadczenie, przynosi to wiele korzyści zarówno uczniom, nauczycielom, a także pracownikom administracji i obsługi.

Gdańska Parada Wolontariuszy przeszła ulicami miasta. “Jesteście lepsi od świętego Mikołaja” 

Na chwilę obecną pozostało 65 szkół lub zespołów jednostek oświatowych do wdrożenia do projektu.

Dlaczego warto zlikwidować dzwonki?

Szkolny dzwonek generuje ok. 90-98 decybeli i jest to stan powyżej progu szkodliwości. Badania pokazują, że dzwonki podnoszą poczucie stresu i generują tzw. „efekt dzwonka”, polegający na eksplozji energii, który powoduje niepokój i rozdrażnienie. Tak wysoki poziom hałasu może wpływać na uszkodzenie słuchu. Hałas przerywa naturalny proces uczenia się uczniów.

Brak dzwonków zwiększa poczucie odpowiedzialności uczniów i nauczycieli za organizację swojego czasu. Uczniowie samodzielnie muszą decydować o tym, kiedy kierować się na lekcję, czy też zakończyć pracę nad zadaniem. Dzięki takiemu rozwiązaniu wspierany jest system edukacji oparty na zaufaniu i partnerstwie. Poza tym, bez dzwonków uczniowie i nauczyciele mogą pracować w spokojniejszym tempie, co sprzyja skoncentrowaniu i lepszemu przyswajaniu wiedzy. Brak dzwonka generuje także więcej pozytywnej energii wśród uczniów i nauczycieli.

korytarz, na którym s a uczniowie i wchodzą do klasy, drzwi trzyma kobieta nauczycielka
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku. Dzwonków nie ma - uczniowie sami kontrolują czas
fot. Dariusz Kwidziński/gdansk.pl

Kiedy przerwa? Kiedy lekcja?

To nauczyciel odpowiada za to, aby poinformować uczniów o końcu lekcji. Zamiast nagłego dzwonka dziękuje on uczniom za pracę, wspólnie spędzony czas i uwagę. Dzięki temu uczniowie mają poczucie szacunku, wiedzą, że są traktowani poważnie, a ich wysiłek został doceniony. W widocznych miejscach na terenie szkoły rozmieszczane są zegary, aby uczniowie mogli kontrolować czas i punktualnie stawiać się na zajęcia. Dobrą praktyką jest również wywieszanie rozkładu lekcji i przerw w różnych miejscach w szkole.

Zalety braku dzwonków w szkołach

Rezultatem wdrożonych rozwiązań jest komfort psychiczny, zaspokojenie potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także dobra motywacja do większej samodzielności i wzmacnianie partnerskich relacji między uczniami a nauczycielami.

Brak dzwonku w szkołach to same pozytywy. Wśród najważniejszych:

  • poprawa samopoczucia uczniów i nauczycieli
  • zaspokojenie potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • wzmacnianie partnerskich relacji między uczniami a nauczycielami
  • kształtowanie u uczniów cech charakteru, takich jak: odpowiedzialność, rzetelność, cierpliwość i punktualność
  • minimalizowanie poziomu stresu
  • motywowanie uczniów do większej samodzielności
  • obniżanie poziomu hałasu w szkole, a tym samym minimalizacja czynnika wpływającego negatywnie na słuch
  • idealny sposób na doskonalenie praktyki korzystania z tradycyjnych zegarków na rękę.

Zobacz film o akcji:



oprac. MW

TV

Budowa basenu we Wrzeszczu jeszcze w tym roku