• Start
  • Wiadomości
  • Gdańskie szkoły średnie mają świetną markę wśród uczniów spoza Gdańska

Szkoły średnie w naszym mieście są popularne wśród uczniów spoza Gdańska

Szkoły średnie w Gdańsku mają swoją dobrą markę w całym województwie pomorskim. Okazuje się, że 34 procent uczniów biorących udział w tegorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Gdańsku jest spoza naszego miasta. Rok temu było podobnie. 
11.08.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Co trzecia kandydatka i kandydat do szkoły średniej w mieście mieszka poza Gdańskiem
Co trzecia kandydatka i kandydat do szkoły średniej w mieście mieszka poza Gdańskiem
fot. Dominik Paszliński/ gdansk.pl
- Z jednej strony świadczy to na pewno o popularności gdańskich szkół. Z drugiej strony, może też oznaczać niewystarczającą liczbę  miejsc w szkołach w okolicznych powiatach - mówi Grzegorz Kryger, zastępca dyrektora ds. edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 

Ilu uczniów aplikujących do szkół średnich jest spoza Gdańska?

W tegorocznej rekrutacji do szkół średnich w Gdańsku na ponad 6 tysięcy uczniów ok. 2,5 tys. stanowi młodzież, która pochodzi z innych miejscowości m.in. Gdyni, Pruszcza Gdańskiego, Sopotu i Tczewa. W tej grupie jest m.in. 104 ukraińskich uczniów, którzy zdali ostatnio egzamin ósmoklasisty, a są dziećmi uchodźców z Ukrainy. 

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

Uczniowie spoza Gdańska, którzy mają za daleko, aby wracać do domu po zajęciach szkolnych, mogą korzystać z bursy oraz kilku internatów przy placówkach szkolnych. 
 
W ubiegłych latach odsetek uczniów spoza Gdańska ubiegających się o miejsce w szkołach średnich był podobny, także stanowili oni ok. 1/3 wszystkich kandydatów. 

Jakie są koszty utrzymania edukacji w mieście?

Miasto Gdańsk regularnie dopłaca do edukacji z własnego budżetu. W 2021 roku wydano na ten cel 1,237 mln zł, z czego subwencja oświatowa w 2021 roku wynosiła 619 971 707 zł. To pokazuje, że 49,9 procent pieniędzy przeznaczonych na ten cel pochodzi z budżetu samorządu, czyli z pieniędzy podatników.
 
- Edukacja jest jednym z moich priorytetów jako prezydenta miasta - podkreśla prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - W tak trudnych czasach dla budżetów samorządów robimy wszystko, aby społeczność szkolna odczuła tę sytuację jak najmniej. Tam, gdzie możemy, aplikujemy o dodatkowe środki. Tylko w projekcie "Gdańsk miastem zawodowców" udało się pozyskać ponad 11 milionów złotych z Unii Europejskiej. Cały czas rozszerzamy sieć szkół, budując nowe licea i szukając miejsc dla kolejnych. 
 
W ostatnich czterech latach uruchomione zostały dwie nowe średnie szkoły publiczne: X Liceum Ogólnokształcące powstałe w miejsce zlikwidowanego Gimnazjum nr 25 oraz niesamorządowe Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące, obecnie prowadzone przez Pozytywne Inicjatywy. Dodatkowo na terenie Gdańska działają 23 średnie szkoły niesamorządowe.

Po pierwsze dialog z uczniami i rodzicami

- Bardzo ważny jest dla nas głos uczniów i rodziców - przekonuje Aleksandra Dulkiewicz. - Wspólnie z nauczycielami i pracownikami szkół tworzą duże środowisko, w którego potrzebny cały czas się wsłuchujemy. Od nowego roku będzie funkcjonował rzecznik praw ucznia, który także będzie miejscem pierwszego kontaktu dla młodych ludzi w trudnych sprawach. Budujemy naszą gdańską edukację w oparciu o dialog i wspólne hasło "szkoła i przedszkole współpracy".
 
Lista uczniów przyjętych do szkół średnich w Gdańsku zostanie ogłoszona we wtorek 16 sierpnia. Po tej dacie dojdzie jeszcze do rekrutacji uzupełniającej.

TV

Festiwal Historyczny Wisłoujście przyciągnął tłumy