PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych
We wtorek, 2 sierpnia rozpocznie się kolejny etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Młodzież, która nie została zakwalifikowana do żadnej ze szkół, będzie mogła wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Od wtorku do czwartku, 4 sierpnia będzie można złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły, która dysponuje wolnymi miejscami. Na absolwentów szkół podstawowych czeka jeszcze 486 miejsc w gdańskich liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych I stopnia.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rekrutacja uzupełniająca nie jest prowadzona w systemie elektronicznym. Kandydaci powinni napisać podanie i dostarczyć je do szkoły, która ma wolne miejsca. 16 sierpnia zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych w ramach rekrutacji uzupełniającej, a ostateczna lista osób przyjętych zostanie ogłoszona przez każdą ze szkół 23 sierpnia. Informacja o wolnych miejscach dostępna jest na stronie dla kandydatów

W ramach rekrutacji uzupełniającej kryteria naboru pozostają takie same, tzn. o przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskana przez kandydata. Warto pamiętać, aby dokonać świadomego wyboru szkoły w oparciu, nie tylko o zainteresowania dziecka, ale również tegoroczne progi punktowe. Poniżej minimalne progi punktowe, jakie kwalifikowały kandydatów do gdańskich szkół:

Liceum ogólnokształcące

minimalne progi punktowe

I Liceum Ogólnokształcące

170,15-165,90

II Liceum Ogólnokształcące

175,70-166,30

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

179,16-165,55

IV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego

129,10-99,10

V Liceum Ogólnokształcące

181,44-167,25

VI Liceum Ogólnokształcące

146,30-90,25

VII Liceum Ogólnokształcące

156,50-150,70

VIII Liceum Ogólnokształcące

171,20-167,50

IX Liceum Ogólnokształcące

165,70-158,75

X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne

165,87-160,40

XII Sportowe Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi

wynik egzaminu sportowego kwalifikował do szkoły

XIV Liceum Ogólnokształcące

154,10-139,55

XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

160,65-153,13

XIX Liceum Ogólnokształcące

169,50-158,25

XX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

171,50-163,70

XXI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Sportowymi

114,65; wynik egzaminu sportowego kwalifikował do szkoły

XXIII Liceum Ogólnokształcące

125,00-52,60

XXIV Liceum Ogólnokształcące

158,00-157,50

 

 

Technikum

minimalny próg punktowy

Technikum nr 2

138,00-55,65

Technikum nr 3

99,95-59,10

Technikum nr 4

167,85-143,10

Technikum nr 5

131,00-56,20

Technikum nr 7

94,30-83,10

Technikum nr 8

119,05-83,60

Technikum nr 9

106,10-46,90

Technikum nr 11

112,30-100,90

Technikum nr 12

85,30-56,60

Technikum nr 13

154,80-112,90

Technikum nr 14

122,80-71,40

Technikum nr 16

120,90-30,35

Technikum nr 18

131,30-59,75

Chcąc zapobiegać skutkom reformy edukacyjnej, w roku szkolnym 2022/2023 miasto Gdańsk otworzyło 36 dodatkowych klas we wszystkich typach szkół. I ta dodatkowa oferta została uwzględniona w rekrutacji zasadniczej. Dzięki temu szkoły były w stanie przyjąć o tysiąc uczniów więcej, w porównaniu do ubiegłego roku.

Ponadto Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę nr XLIV/1145/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie składania wniosków o przyjęcie do publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia przez miasto Gdańsk w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023, w której zwiększono do 5 liczbę szkół, do których kandydaci mogli składać wnioski o przyjęcie. W ramach wybranych 5 szkół można było również do listy preferencji dodać wszystkie klasy pierwsze otwierane w tych szkołach. W limit 5 szkół nie wliczały się szkoły prowadzone przez inne organy. Rozwiązanie takie pozwoliło kandydatom w sposób bardziej elastyczny przygotować listę swoich wyborów.

Dokonując analizy potrzeb, już we wcześniejszych latach miasto Gdańsk utworzyło nową szkołę, tj. X Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne oraz umożliwiło innemu podmiotowi utworzenie publicznego liceum, tj. Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na fakt, że miasto Gdańsk w ramach systemu rekrutacji stosuje ustalone, w ustawie Prawo oświatowe, kryteria rekrutacji. Progi punktowe do każdej ze szkół zależne są od wyników kandydatów ubiegających się o miejsce w danej szkole.

Aby zniwelować niekorzystne dla kandydatów warunki, wynikające ze zmian w systemie oświaty, które doprowadziły do zwiększonej liczebności uczniów w rocznikach, Gdańsk od kilku lat tworzy dodatkowe oddziały w szkołach średnich. Możliwości ich tworzenia są ściśle uzależnione od warunków lokalowych oraz dostępnej kadry nauczycieli. Już od wielu lat wskazywana jest konieczność podjęcia systemowych działań w zakresie pozyskiwania nowych nauczycieli, w tym również specjalistów z zakresu nauki zawodu. Przy obecnych brakach kadrowych i bardzo dużej liczbie urlopów dla poratowania zdrowia, nie ma możliwości doraźnego utworzenia nowych szkół.

Obecnie dyrektorzy szkół średnich pracują nad poszerzeniem oferty, poprzez zwiększenie liczebności uczniów w oddziałach.