• Start
  • Wiadomości
  • Gdańskie Fundusze powracają z rozszerzoną ofertą. Nabór trwa do 14 marca

Gdańskie Fundusze powracają z rozszerzoną ofertą. Nabór trwa do 14 marca

Masz pomysł na ciekawą akcję dla lokalnej społeczności, ale nie masz jak jej sfinansować? W tym pomogą Gdańskie Fundusze. Do 14 marca trwa nabór ofert na inicjatywy społeczne organizowane dla mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. W tym roku o dofinasowanie w wysokości 700 zł na zadania realizowane przez grupy nieformalne i 7 tys. zł dla organizacji pozarządowych, będzie się można starać także w dwóch nowych funduszach. 
16.02.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zadaniem Gdańskich Funduszy jest pobudzanie aktywności społecznej gdańszczanek i gdańszczan oraz zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, dziejącego się w konkretnych dzielnicach miasta
Gdańskie Fundusze służą budzeniu aktywności społecznej gdańszczanek i gdańszczan oraz zaangażowania lokalnej społeczności na rzecz dobra wspólnego
 

 

Zadaniem Gdańskich Funduszy jest pobudzanie aktywności społecznej gdańszczanek i gdańszczan oraz zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, dziejącego się w konkretnych dzielnicach miasta.

- Budowanie pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami Gdańska jest bardzo ważne. Celem funduszy jest wsparcie aktywności i wspólnotowości różnych grup poprzez zapewnienie łatwego dostępu do środków na realizację ich działań. Zachęcamy i zapraszamy do zgłaszania swoich projektów. Jesteśmy ciekawi Państwa pomysłów - mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.  

 

Dofinansowanie dla dwóch grup

Gdański Fundusz skierowany jest do dwóch grup realizatorów. O dostępne w tegorocznej puli środki finansowe mogą ubiegać się grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe.

  • Grupy nieformalne to minimum 4 osoby zamieszkujące na terenie Gdańska. W przypadku Funduszu Młodzieżowego grupa może składać się z osób w wieku od 13 do 26 lat, a jeśli w grupie są tylko osoby niepełnoletnie, grupa musi mieć także pełnoletniego opiekuna. Grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 700 zł.
  • Organizacje pozarządowe - same nie muszą być zarejestrowanie w naszym mieście, ale ich inicjatywa musi być skierowana stricte do gdańszczanek i gdańszczan. Organizacja może dostać dofinansowanie w wysokości do 7 000 zł.

 

Formy wsparcia z Gdańskich Funduszy

Grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe, które są zainteresowane dofinansowaniem ze środków Gdańskich Funduszy, mogą realizować swoje pomysły w takich kategoriach:

  1. Gdański Fundusz Młodzieżowy, którego celem jest dofinansowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży w bardzo różnej formie – od warsztatów artystycznych, ruchowych, edukacyjnych, aż po inicjatywy integracyjne jak np. urządzenie kącików zieleni, klubu osiedlowego, gry miejskiej lub koncertu.
  2. Gdański Fundusz Sąsiedzki, przeznaczony na wszelkie inicjatywy organizowane na rzecz integracji sąsiedzkiej w dzielnicach, w szczególności: na obchody Gdańskich Dni Sąsiadów, wydarzeń prorodzinnych (jak np. kluby rodziców, familiady) oraz wzmocnienie relacji i więzi sąsiedzkich.
  3. Gdański Fundusz Senioralny, wspierający działania skierowane do seniorek i seniorów, jak również realizowane przez osoby starsze, jak np. organizację wycieczek, warsztatów artystycznych, inicjatyw na rzecz rozwoju pasji, integracyjnych spotkań w ramach klubów seniora, jak również promujących wolontariat osób starszych.
  4. Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny, promujący zdrowy tryb życia i podejmowanie aktywności fizycznej wśród mieszkanek i mieszkańców Gdańska przy wykorzystaniu miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej np. przez organizację inicjatywy sportowych dla różnych grup mieszkańców (– bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy poziom sprawności) czy realizację dzielnicowych inicjatyw sportowych, integrujących społeczność lokalną.
  5. Gdański Fundusz Ekologiczny (dedykowany grupom nieformalnym), promujący postawy i zachowania ekologiczne oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego, zwiększanie świadomości społecznej na temat wpływu człowieka na otaczającą go przyrodę, niwelowanie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko, a także pobudzanie i zwiększanie aktywności społecznej i wolontariackiej mieszkańców Gdańska.
  6. Gdański Fundusz Europejskiej Stolicy Wolontariatu (dedykowany grupom nieformalnym), mający na celu wzmocnienie i upowszechnianie idei wolontariatu wśród mieszkańców Gdańska, pobudzanie społeczeństwa obywatelskiego do działań wolontariackich oraz wzmacnianie jego potencjału.

 

Składanie wniosków

Każda z dostępnych opcji Gdańskiego Funduszu ma swojego operatora, który czuwa nad całą koordynacją naboru i konkursu, prowadzi konsultacje, sprawdza wnioski oraz przypomina o sprawozdaniach. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie swojego projektu, trzeba zgłosić się pod wskazany adres mailowy we właściwym czasie:

Gdański Fundusz Młodzieżowy - operator: Stowarzyszenie Morena

Gdański Fundusz Sąsiedzki - operator: Fundacja RC

Gdański Fundusz Senioralny - operator: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Gdański Fundusz Rekreacyjno-Sportowy - operator: Fundacja RC

Gdański Fundusz Ekologiczny - operator: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Gdański Fundusz Europejskiej Stolicy Wolontariatu - operator: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku