• Start
  • Wiadomości
  • Gdańskie Centrum Równego Traktowania - tu znajdziesz pomoc

Gdańskie Centrum Równego Traktowania - tu znajdziesz pomoc

Porady specjalistów, indywidualne porady psychologiczne, możliwość uczestnictwa w grupie wsparcia i wiele innych form pomocy dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy lub będących jej świadkami. Takie wsparcie mogą otrzymać mieszkanki i mieszkańcy w Gdańskim Centrum Równego Traktowania.
( Publikacja: 22.02.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zastępczyni prezydent Gdańska Monika Chabior w Gdańskim Centrum Równego Traktowania
Zastępczyni prezydent Gdańska Monika Chabior w Gdańskim Centrum Równego Traktowania
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

- Każdy z nas chce żyć w mieście, które jest sprawiedliwe i w którym będziemy traktowani w sposób równy, które będzie się charakteryzowało współpracą. Dokładnie o tym jest Gdańskie Centrum Równego Traktowania. Każda osoba, która czuje się niesprawiedliwie potraktowana może tutaj otrzymać wsparcie. A wyjątkową cechą tego centrum jest to, że współtworzą je instytucje i organizacje pozarządowe, społecznicy i profesjonaliści, którzy mogą prawnie, psychologicznie, a także pod innymi względami pomóc każdemu z nas - mówi Monika Chabior, zastępca prezydent ds. edukacji i usług społecznych.

W poniedziałek, 22 lutego, zastępczyni prezydent Monika Chabior odwiedziła siedzibę Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, przy ul. Biskupiej 4. Jest to bezpieczne miejsce, w którym można otrzymać bezpłatne i wszechstronne wsparcie w sytuacjach dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami ze względu na sześć ustawowych przesłanek: wiek, płeć, pochodzenie, stan zdrowotny, orientacja psychoseksualna, religia czy bezwyznaniowość.

- Gdańskie Centrum Równego Traktowania funkcjonuje od maja 2019 roku. Na początku były to działania pilotażowe. Wszystkie prowadzone przez nas zgłoszenia i sprawy związane z dyskryminacją pozwoliły ocenić potrzeby mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Ponad 200 godzin bezpłatnego wsparcia ekspertów i badania prowadzone nad zjawiskami dyskryminacji i przemocy potwierdziły potrzebę funkcjonowania GCRT. Jesteśmy po to, by przeciwdziałać dyskryminacji i dawać wsparcie - podkreśla Elżbieta Jachlewska, dyrektorka GCRT i wiceprezeska Stowarzyszenia WAGA.

Co to jest dyskryminacja?

Dyskryminacja to każde niesprawiedliwe traktowanie osoby w oparciu o jej rzeczywistą lub domniemaną przynależność do grupy społecznej, wyodrębnionej ze względu na cechy tożsamości. Dyskryminacja najczęściej opiera się na stereotypach i uprzedzeniach. To powszechne zjawisko, z którym spotykamy się zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy, instytucjach oraz w przestrzeni publicznej.

Jednym z zadań GCRT jest zapewnienie wsparcia osobom doświadczającym dyskryminacji i będących jej świadkami. Prowadzony jest również anonimowy rejestr sytuacji mających znamiona nierówności. Centrum zachęca do anonimowych zgłoszeń takich zachowań za pośrednictwem strony internetowej www.gcrt.pl. Pozwolą one zebrać dane nt. głównych problemów w tym obszarze i lepiej planować wsparcie.

Jaką pomoc można uzyskać w GCRT?

Indywidualna porada psychologiczna lub uczestnictwo w grupie wsparcia to tylko niektóre z proponowanych przez GCRT form pomocy. Można tutaj uzyskać również porady informacyjno-prawne, zarówno w pisaniu pism, jak i dochodzeniu praw przed sądem lub w instytucjach publicznych. W czasie wizyt w sądzie i w instytucjach możemy zapewnić obecność osoby asystującej, która będzie wspierać swoją obecnością osobę pokrzywdzoną.

Aby uzyskać poradę należy skontaktować się z GCRT pod jednym z numerów telefonów: +48 577 772 832 lub +48 519 544 485 podczas dyżurów: poniedziałek 9:00 - 17:00, wtorek 8:00 - 16:00, środa 8:00 - 18:00, czwartek 10:00 - 18:00, piątek 8:00 - 16:00, sobota 9:00 - 13:00.

Gdańskie Centrum Równego Traktowania rozpoczęło działalność w październiku 2020. Od tego czasu udzieliło pomocy 64 osobom w postaci 325 godzin wsparcia eksperckiego oraz 48 godzin wsparcia asystenckiego. Zgłoszenia dotyczą głównie przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć i orientację (po 25% spraw) oraz stan zdrowia (15%). Dużą część spraw stanowi dyskryminacja krzyżowa (25%), gdy gorsze traktowanie dotyczy dwóch lub więcej cech tożsamości. W tym wypadku zazwyczaj tożsamością dodatkowo pogłębiającą nierówne traktowanie jest stan zdrowia.

 

Ulotki o działalności Gdańskiego Centrum Równego Traktowania
Ulotki o działalności Gdańskiego Centrum Równego Traktowania
fot. Grzegorz Mehring / www.gdansk.pl

 

Partnerska sieć współpracy NGOsów

Szeroka sieć partnerska pomaga realizować zadania Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, łącząc siły doświadczonych organizacji, które od lat zajmują się wsparciem osób wykluczonych. Liderem projektu do 2022 roku jest Stowarzyszenie WAGA, prowadzące przy ul. Biskupiej 4 Dom Sąsiedzki, Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz działające na rzecz kobiet, a także seniorek i seniorów.

Umowę z Gminą Gdańsk zawarła również Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, która wspiera osoby z zaburzeniami i w kryzysie psychicznym. Dodatkowo, FOSA przeciwdziała marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

- Działania prowadzone w ramach GCRT pomagają lepiej odpowiadać na potrzeby gdańszczan i gdańszczanek. Każdy z podmiotów współpracujących jest ekspertem w niesieniu pomocy konkretnym grupom docelowym. Dostrzegamy, że dzięki bliskiej i codziennej współpracy każdej z organizacji pozarządowych, należących do sieci, możemy pracować bardziej kompleksowo i tym samym zwiększyć skuteczność swoich działań – dodaje Alina Suska, prezeska Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

W Centrum współdziałają również: gdański oddział Fundacji Centrum Praw Kobiet, który specjalizuje się w kompleksowym, bezpłatnym wsparciu psychologicznym i prawnym kobietom doświadczającym przemocy i dyskryminacji ze względu na płeć, Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT „Tolerado”, które integruje i wspiera osoby LGBT+, Fundacja KOBIETY WĘDROWNE działająca na rzecz integracji i równego traktowania imigrantek/-ów w Gdańsku, oraz Świetlica Krytyki Politycznej w Trójmieście, która podejmuje działania na rzecz długotrwałej zmiany społecznej, koordynując w ramach GCRT współpracę nad przesłanką wyznania/ bezwyznaniowości oraz działania międzysektorowe i badawcze.

Do tej pory GCRT współtworzą także: Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca; Fundacja na Rzecz Humanizmu, Racjonalizmu i Świeckości „Omnium"; Stowarzyszenie Coachów Action Learning; Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej; Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES; Gdańska Fundacja "I ty możesz wszystko"; Fundacja Diversity PL; Uczniowski Klub Sportowy „ADA JUDO FUN”.

Lista potencjalnych organizacji tworzących sieć wsparcia jest otwarta. Organizacje chcące włączyć się w działania na rzecz mieszkanek i mieszkańców naszego miasta mogą złożyć deklarację zaangażowania w działania Gdańskiego Centrum Równego Traktowania.

Przypomnijmy, że Gdańskie Centrum Równego Traktowania jako pilotaż działało od maja do grudnia 2019 r. W tym czasie udzieliło prawie 770 indywidualnych porad specjalistycznych, prawnych i psychologicznych oraz 113 godzin asystentury dla 152 osób. Ponadto odbyło się 166 godzin grup wsparcia. Głównie wsparcie kierowane było do osób doświadczających dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność lub stan zdrowia (25%), ze względu na płeć (25%) oraz orientacje seksualną (25%). Sprawy dotyczyły przede wszystkim przemocy, wykluczania i dyskryminacji ze strony instytucji lub służb.