• Start
  • Wiadomości
  • Gdański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej. Konsultacje na lata 2024-2026 

Gdański Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej. Konsultacje do 21 listopada

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza gdańszczanki, gdańszczan, organizacje pozarządowe oraz instytucje realizujące działania statutowe w zakresie wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej dla mieszkanek i mieszkańców na konsultacje społeczne. Ośrodek czeka na uwagi, sugestie do projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 - 2026. 
08.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rodzinazastepcza
Główne cele Gdańskiego Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej to m.in. wzmocnienie potencjału gdańskich rodzin i zapewnienie odpowiedniego do potrzeb dziecka wsparcia w ramach pieczy zastępczej
fot. Fotolia

Konsultacje społeczne potrwają od 8 do 21 listopada 2023 roku 

Cele główne Programu to m.in. wzmocnienie potencjału gdańskich rodzin i zapewnienie odpowiedniego do potrzeb dziecka wsparcia w ramach pieczy zastępczej. Konsultacje będą prowadzone w trybie i na zasadach określonych Zarządzeniem Nr 1971/23 Prezydenta Miasta Gdańska z 30 października 2023 r. - w tym dokumencie załączony jest projekt Programu.

Zebrano prawie 190 tysięcy złotych na gdańskie Hospicjum Dutkiewicza

Podzielić się opinią można też drogą elektroniczną lub na otwartym spotkaniu 13 listopada br.

Uwagi, sugestie dotyczące projektu można przekazywać:

  • osobiście w Punkcie Konsultacyjnym, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A, w pokoju 207 (II piętro, w godz. pracy MOPR);
  • pisemnie, drogą pocztową na adres: Samodzielny Referat Analiz i Programów MOPR w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, 80 - 432 Gdańsk;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: antonina.paplinska-boczon@gdansk.gda.pl

Zaszczep się przeciw grypie - zachęcają lekarze z GUMedu i szczepią się przed kamerami

Otwarte spotkanie konsultacyjne w gdańskim Centrum Dolna Brama

Osoby zainteresowane oczekiwane są na otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada o godz. 16.30, w Centrum Dolna Brama przy ulicy Dolna Brama 8 w Gdańsku. Będzie okazja, by w przyjaznej atmosferze porozmawiać o najważniejszych zapisach prezentowanego projektu Programu. Będzie też można skonsultować swoje uwagi, opinie ze specjalistkami i specjalistami MOPR, odpowiedzialnymi za realizację danego obszaru tematycznego oraz wymienić się doświadczeniami z innymi podmiotami zaangażowanymi w podobne działania.

Jak Gdańsk dba o kondycję psychiczną swoich mieszkańców? Program na lata 2024-26

 Formularz konsultacyjny jest dostępny:

  • w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – w tematycznym materiale;
  • w wersji papierowej w siedzibie MOPR w Gdańsku, ul. Konrada Leczkowa 1A, w pokoju 207 (II piętro, w godz. pracy MOPR).

Wszelkie zapytania, wątpliwości dot. prowadzonych konsultacji trzeba kierować do Antoniny Paplińskiej-Boczoń, tel.: 58 347 82 70 lub na adres e-mail: antonina.paplinska-boczon@gdansk.gda.pl

(opr. AK)