• Start
  • Wiadomości
  • Gdański Model Integracji Imigrantów sprawdził się w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy

Gdański Model Integracji Imigrantów sprawdził się w ramach pomocy uchodźcom z Ukrainy

O reakcjach społeczeństwa na pomoc imigrantom wojennym z Ukrainy, o Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek, ale też o doświadczeniach Albanii w wspieraniu uchodźców z Afganistanu. O tym, i nie tylko, rozmawiano podczas jednego z piątkowych paneli w ramach spotkania przedstawicieli organizacji ICORN.
( 11.06.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zastępczyni prezydent Gdańska, Monika Chabior, opowiadała w ramach Walnego Zgromadzenia ICORN, o reakcji i pomocy Gdańska wobec uchodźców z Ukrainy. Po prawej siedzi Keti Luarasi, zastępczyni prezydenta Tirany, z lewej - Karol Gzyl z Fundacji Gdańskiej
Zastępczyni prezydent Gdańska, Monika Chabior, opowiadała w ramach Walnego Zgromadzenia ICORN, o reakcji i pomocy Gdańska wobec uchodźców z Ukrainy. Po prawej siedzi Keti Luarasi, zastępczyni prezydenta Tirany, z lewej - Karol Gzyl z Fundacji Gdańskiej
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Walne Zgromadzenie ICORN w Gdańsku

Gdańsk gościł w dniach 8-10 czerwca 250 uczestników Walnego Zgromadzenia ICORN (International Cities of Refuge Network), czyli Międzynarodowej Sieci Miast Schronienia. To globalna organizacja 76 miast, które angażują się w w obronę pisarzy i artystów prześladowanych w swoich krajach z powodów politycznych. Oferują rezydentom długoterminowy lub tymczasowy pobyt. Schronienie to daje artystom nie tylko bezpieczeństwo, ale też możliwość swobodnej twórczości. ICORN propaguje wolność słowa, broni demokratycznych wartości i promuje międzynarodową solidarność. W sieci są m.in. Barcelona, Paryż czy Amsterdam. Gdańsk jest członkiem sieci ICORN od 2017 r.

Podczas tegorocznego zjazdu w naszym mieście, część paneli tematycznych i debat poświęconych było kwestii wojny na Ukrainie, ale też trudnej sytuacji na Białorusi. W jednym z nich wzięła udział Monika Chabior, zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. Podczas spotkania opowiadała o tym, jak zareagował gdański samorząd, ale też i sami mieszkańcy tuż po wybuchu wojny na Ukrainie.

Gdańskie spotkanie sieci ICORN

Gdańsk pomaga uchodźcom, wraz z NGO'sami

- Gdańsk to miasto Solidarności. I my tą solidarność, oraz odpowiedzialność za imigrantów wojennych, czuliśmy w naszym mieście. Zależało nam, by jak najszybciej pomóc osobom uciekającym z Ukrainy. Współpracowaliśmy w tym zakresie z lokalnymi NGO'sami. Fundacja Gdańska szybko rozpoczęła zbiórkę pieniędzy na rzecz uchodźców, bo z budżetu miasta nie możemy, zgodnie z prawem, przeznaczać środków na taki cel - tłumaczyła wiceprezydent Monika Chabior. - Muszę przyznać, że byłam zaskoczona otwartością i wielką pomocą ze strony samych mieszkańców, nie tylko Gdańska.

Zastępczyni prezydent Gdańska przyznała, że nasze miasto było przygotowane na przyjęcie uchodźców. Samorządowcy i pracownicy Urzędu Miejskiego odwiedzali, bądź kontaktowali się wcześniej z miastami, do których w pierwszej kolejności przybywali imigranci wojenni. W stałym kontakcie samorząd był także z organizacjami pozarządowymi. Obaw, oczywiście, nie brakowało. Monika Chabior przypomniała, że jeszcze w lutym, kiedy wybuchła wojna, w naszym kraju, podobnie jak i na całym świecie, panowała jeszcze pandemia i obowiązkowo trzeba było nosić maseczki ochronne. Były obawy, że w związku z przyjazdem dużej liczby imigrantów, pandemia mocniej rozprzestrzeni się w naszym kraju.

Panele tematyczne w ramach zjazdu ICORN odbywały się w gmachu Europejskiego Centrum Solidarności
Panele tematyczne w ramach zjazdu ICORN odbywały się w gmachu Europejskiego Centrum Solidarności
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Gdański Model Integracji Imigrantów sprawdził się

Zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania opowiadała też o Gdańskim Modelu Integracji Imigrantów i Imigrantek - miejskim dokumencie, który także sprawdził się w praktyce w ostatnich miesiącach.

- On wskazuje konkretnie, w jaki sposób mamy mamy postępować z uchodźcami przybywającymi do Gdańska - podkreślała.

Przyznała też, że dużym wstydem dla naszego kraju jest to, w jaki sposób traktowani byli, i nadal są przez państwo, uchodźcy z Afryki czy Bliskiego Wschodu, przebywający na granicy Polski z Białorusi.

Karol Gzyl z Fundacji Gdańskiej, który także uczestniczył w tym panelu, przyznał, że w sprawnej pomocy uchodźcom pomogła im... pandemia.

- Mieliśmy doświadczenie w zbiórkach finansowych organizowanych wówczas dla uboższych, będących w potrzebie mieszkańców, ale też we współpracy z NGO'sami. Przekuliśmy to doświadczenie w trakcie pomocy Ukraińcom. Warto zaznaczyć, że pomaganie to nie sprint, a maraton. Trzeba mądrze rozłożyć siły. Wojna trwa już ponad 100 dni, a my wciąż wydajemy uchodźcom żywność i inne potrzebne im środki do życia - zaznaczył Karol Gzyl.

Albania pomaga uchodźcom z Afganistanu

Keti Luarasi, zastępczyni prezydenta Tirany - stolicy Albanii, opowiadała z kolei o pomocy, jakiej jej kraj udziela uchodźcom z Afganistanu. Choć nie jest to zamożny kraj to był on przygotowany na odpłatny wynajem mieszkań dla uchodźców. Część Albańczyków zaproponowała jednak, że może udostępnić i wynająć swoje mieszkania nieodpłatnie. Albański samorząd organizował, i nadal organizuje, dla uchodźców różnego rodzaju aktywności, w tym kulturalne i sportowe. Z Afganistanu uciekło wielu artystów. Przebywając w Albanii, w ramach podziękowania za udzielaną im pomoc, namalowali murale na albańskich budynkach, w różnych miastach.

Ukraińcy w ramach wdzięczności posprzątali park leśny we Wrzeszczu przy ul. Jaśkowa Dolina

- Albania nie jest zamożnym krajem, ale okazało się, że wystarczy mieć otwarte serce dla innych. Jesteśmy ludźmi, i tymi ludźmi chcemy być dla innych - zaznaczyła Keti Luarasi.

W ciągu dwóch dni zgromadzenia odbyło się kilka dyskusji panelowych dotyczących wolności słowa oraz międzynarodowej solidarności. Była też prezentacja poświęcona sztuce i demokracji oraz kwestii uchodźców. Wzięli w nich udział pisarze i artyści na uchodźstwie, decydenci polityczni i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Goście Zgromadzenia Walnego ICORN wzięli również udział w różnorodnych warsztatach dotyczących ochrony i promocji zagrożonych pisarzy i artystów, dobrostanu psychospołecznego i bezpieczeństwa cyfrowego.