• Start
  • Wiadomości
  • Gdański Fundusz Wydawniczy - pomoc dla twórców i wydawców. Złóż wniosek do 15 września

Gdański Fundusz Wydawniczy - pomoc dla twórców i wydawców. Złóż wniosek do 15 września

Tworzysz, wydajesz lub sprzedajesz książki i płyty? Miasto wspiera branżę księgarską i wydawniczą dofinansowując dwa nurty GFW: zakupu i promocji wydawnictw książkowych bądź muzycznych. Kolejny nabór w ramach Funduszu Zakupu Wydawnictw już wystartował. Wnioski można składać do 15 września. Ogłoszono też ostatnich beneficjentów Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw.
17.08.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wydajesz lub sprzedajesz książki w Gdańsku? Wypełnij wniosek i uzyskaj wsparcie miasta
Wydajesz lub sprzedajesz książki w Gdańsku? Wypełnij wniosek i uzyskaj wsparcie miasta
mat. GFW

 

Gdański Fundusz Wydawniczy powstał w roku 2020 roku jako odpowiedź na kryzys w branży księgarskiej wywołany epidemią COVID-19. Aby z mapy Gdańska nie zniknęły ostatnie istniejące księgarnie, Miasto uruchomiło nowy mechanizm pomocowy. W drugim roku działania formułę Funduszu rozbudowano o program dla twórców i wydawców, którzy przygotowują nowe wydawnictwa do wejścia na rynek. Gdański Fundusz Wydawniczy dzieli się więc teraz na dwa niezależne programy: Gdański Funduszu Zakupu Wydawnictw oraz Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw.

Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw 

Trwa kolejny nabór w ramach Gdańskiego Funduszu Zakupu Wydawnictw.

W ramach Funduszu nabywane są wydawnictwa książkowe i muzyczne - publikacje o Gdańsku i Pomorzu, szeroko pojęta humanistyka i książki dla dzieci i młodzieży. O wsparcie mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą działalność w Gdańsku i naszym mieście odprowadzają podatki. O zakup wydawnictw nie mogą ubiegać się instytucje kultury.

Zakupione w ramach wsparcia wydawnictwa zostają przeznaczone m.in. na nagrody w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Gdańsk, rzeczowe wsparcie tzw. Wielkiego Maratonu Czytelniczego - ogólnopolskiego konkursu dla dzieci i młodzieży i przekazywane są do filii bibliotecznych i filii bibliotek szkolnych.

 

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać za pośrednictwem elektronicznego systemu Witkac, wybierając nabór na Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw. W  jednym wniosku można zgłosić więcej niż jedno wydawnictwo. Następnie potwierdzenia złożenia wniosków należy złożyć: w Urzędzie Miejskim stacjonarnie, online poprzez profil zaufany w systemie ePUAP lub przesłać tradycyjną pocztą.

Najbliższy termin składania wniosków mija 15 września.

 

Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw

Napisałeś, wydałeś książkę i chcesz ją promować? W ramach Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw twórcy i wydawcy mogą wnioskować o dofinansowanie działań promocyjnych towarzyszących pojawieniu się na rynku nowej książki lub albumu muzycznego.

Wnioski rozpatruje Komisja Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw, której skład ustala Prezydent Miasta Gdańska. Podstawowymi kryteriami oceny wniosku przez komisję są m.in. przedstawione projekty promocji Gdańska, zakres i harmonogram kampanii promocyjnej oraz walory artystyczne utworu. Decyzję o przyznaniu Funduszu podejmuje Prezydent Miasta Gdańska na wniosek komisji.

Od początku trwania programu komisja przyznała wsparcie na kwotę 48 tys. zł. Nabór jest ciągły.

Podczas pierwszego posiedzenia komisja rozpatrzyła cztery wnioski, z których dwa zaopiniowano pozytywnie. Łącznie 13 tysięcy złotych przeznaczono na działania związane z promocją:

  • „Architektonicznego przewodnika po Wrzeszczu” – wydawanego przez Fundację Palma i
  • „Szkice Ponarskich Wspomnień – Retrospekcje” – wydawane przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska.

W trakcie drugiego posiedzenia komisja Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictwa rozpatrywała sześć wniosków, a środki trafiły do czterech wnioskodawców:

  • Glaza Expo Design Galeria Sztuki na katalog - wydanie albumowe „30 lat Galerii Glaza Expo Design przy Długim Targu”,
  • Fundacja Rozwoju Art of Freedom na wydanie limitowanego podwójnego albumu winylowego „da Vinci”,
  • Kultura ponad kulturą na katalog twórczości artystycznej „Kultury”
  • Ars Sonora Jakub Grzywacz na utwór muzyczny Urbis Sonos/Dźwięki Miasta - płyta CD z muzyką trąbkowo-carillonową.

Łączna kwota dotacji wynosi 35 tys. zł.

W ramach programu Gdańskiego Funduszu Wydawniczego wnioski można składać wyłącznie w obszarze wydawnictw literackich bądź muzycznych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na cel Funduszu. 

Aby otrzymać wsparcie, należy wypełnić wniosek i dostarczyć go do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Regulaminy, wnioski i pozostałe, szczegółowe informacje dotyczące Gdańskiego Funduszu Wydawniczego, dostępne są na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury

 

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta