PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdański Fundusz Wydawniczy 2021

Gdański Fundusz Wydawniczy 2021
Nowa odsłona programu
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdański Fundusz Wydawniczy został zainaugurowany w 2020 roku jako odpowiedź Miasta na kryzys branży księgarskiej wywołany epidemią Covid-19. W 2021, przy drugiej edycji, formuła Funduszu została rozbudowana o program kierowany do twórców i wydawców, którzy przygotowują nowe wydawnictwo do wejścia na rynek. Tym samym Gdański Fundusz Wydawniczy został podzielony na dwa niezależne programy: Gdański Funduszu Zakupu Wydawnictw oraz Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw.

Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw to program w ramach, którego wydawnictwa i księgarnie mogą składać wnioski o zakup przez Miasto wybranych pozycji książkowych i albumów muzycznych. Wnioski o zakup wydawnictwa należy złożyć za pośrednictwem wniosku Formularza Elektronicznego systemu Witkac. W jednym wniosku można zgłosić więcej niż jedno wydawnictwo. W 2021 roku ramach Funduszu przewidywane są dwa terminy naboru wniosków, do 14 maja br., przy czym do 19 maja br. (5 dni roboczych) należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gdańsku potwierdzenie złożenia wniosku oraz do 15 września, przy czym do 22 września br. (5 dni roboczych) należy złożyć potwierdzenie złożenia wniosku.

 

Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw to oferta kierowana do pisarzy i wydawców, którzy mogą aplikować do Miasta o środki na dofinansowanie działań promocyjnych towarzyszących pojawieniu się na rynku nowego wydawnictwa. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych zaplanowanych na cel Funduszu, na podstawie wypełnionego i dostarczonego do Urzędu Miejskiego w Gdańsku wniosku wniosek Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw (39.51 KB)

W ramach programu Gdańskiego Funduszu Wydawniczego wnioski można składać wyłącznie
w obszarze wydawnictw literackich bądź muzycznych.

W 2021 roku w ramach Gdańskiego Funduszu Promocji Wydawnictw komisja przyznała dofinansowanie dla następujących publikacji:

  • Fundacja Palma - „Architektoniczny przewodnik po Wrzeszczu”
  • Stowarzyszenie Rodzina Ponarska - „Szkice Ponarskich Wspomnień – Retrospekcje”
  • Glaza Expo Design Galeria Sztuki - „30 lat Galerii Glaza Expo Design przy Długim Targu”
  • Fundacja Rozwoju Art of Freedom - album winylowy „da Vinci”
  • Kultury ponad Kulturą - „Agnieszka Wołodźko. Dźwięk Ciszy”
  • Ars Sonora Jakub Grzywacz - album „Urbis Sonos/Dźwięki Miasta"
  • Wydawnictwo Części Proste Ognowska i Rogoś Spółka Jawna - „Sclavus"
  • Stowarzyszenie Rodzina Ponarska - „Szkice Ponarskich Wspomnień – Biogramy”

 

Zarządzenie 518/21 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Gdańskiego Funduszu Wydawniczego

Szczegóły dotyczące składania wniosków w poszczególnych programach zostały szczegółowo opisane w regulaminach.

Regulamin zał.1 - Gdański Fundusz Zakupu Wydawnictw (28.01 KB)

Regulamin zał. 2 - Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw (31.85 KB) wniosek Gdański Fundusz Promocji Wydawnictw (39.51 KB)