• Start
  • Wiadomości
  • Gdański Budżet Obywatelski po raz szósty. Nabór wniosków od marca

Gdański Budżet Obywatelski po raz szósty. Nabór wniosków od marca

Od 1 do 30 marca można składać propozycje projektów do realizacji w ramach szóstej edycji budżetu obywatelskiego. Zwycięskie propozycje będą realizowane w latach 2019/2020. Łączna pula środków przeznaczona na ten cel wyniesie niemal dwadzieścia milionów złotych.
23.02.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Rozpoczyna się kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego

Przez cały czas trwania naboru projektów zainteresowani mieszkańcy będą mogli skorzystać z pomocy urzędników i pracowników jednostek miejskich. W ten sposób będzie można uzyskać wsparcie m.in. przy oszacowaniu kosztów projektu, sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własności gruntu. Pełna lista dostępnych osób wraz z danymi kontaktowymi jest dostępna na stronie budżetu obywatelskiego.

Dodatkowym ułatwieniem będzie specjalny punkt konsultacyjny, mieszczący się w Zespole Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12. W tym miejscu będzie można uzyskać pomoc przy pisaniu projektu, napisać założenia projektu bądź złożyć gotowe propozycje.

Ponadto w marcowe soboty punkty informacyjne będą zorganizowane w wybranych centrach handlowych.

Punkt konsultacyjny dla wnioskodawców

Dotychczasowe edycje

Jak dotąd budżet obywatelski w Gdańsku to około 37 299 659 złotych przeznaczonych na propozycje gdańszczanek i gdańszczan, a także blisko 185 zrealizowanych projektów. Z roku na rok przybywa też projektów „miękkich”, czyli np. projektów dotyczących różnych form spędzania wolnego czasu. W 2018 roku do realizacji wskazanych zostało 106 projektów.

Co się zmieni w BO 2019?

Dzięki corocznej ewaluacji budżetów, w tym ankiecie ewaluacyjnej, do nowych edycji wprowadzone są zmiany. W tym roku wprowadzono ograniczenie maksymalnego kosztu projektu ogólnomiejskiego – do 2 milionów złotych, co umożliwi realizację większej liczby projektów. Drugą, ważną zmianą jest wprowadzenie minimalnego progu poparcia 100 punktów na projekty dzielnicowe, dzięki czemu za zwycięskie będą uznawane te projekty, które cieszą się powodzeniem i popularnością wśród mieszkańców danej dzielnicy. Jest to rozwiązanie, które wprowadzono do tej pory w kilku miastach realizujących budżet obywatelski. Ostatnią najważniejszą zmianą jest przechodzenie niewykorzystanych kwot w dzielnicach na kolejną edycję budżetu obywatelskiego, w miejsce dotychczasowego przechodzenia do puli projektów ogólnomiejskich.

Bez zmian pozostaje granica wieku 16 lat oraz dostępność składania projektów i głosowania dla wszystkich mieszkańców bez względu na zameldowanie. Dotyczy to także cudzoziemców. Nie zmieni się również zasada składania wniosków w pierwszej kolejności w systemie elektronicznym, a w następnej kolejności zebranie minimum 15 podpisów poparcia i złożenie całego wniosku w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.

W tym roku na realizację budżetu przeznaczono kwotę 19 819 000 zł.

Szczegółowe zasady i regulamin dostępne są na stronie: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Harmonogram budżetu obywatelskiego 2019:

20–28 lutego 2018 r. – kampania informacyjna

1–30 marca 2018 r. – przyjmowanie propozycji projektów do realizacji

1 marca–29 czerwca 2018 r. – ocena zgłoszonych projektów pod względem możliwości ich wykonania

3 kwietnia–31 lipca 2018 r. – weryfikacja formalno-prawna i gospodarności propozycji projektów przez Zespół Konsultacyjny

do 27 sierpnia 2018 r. – losowanie numerów projektów na listach Baz Projektów

10–24 września 2018 r. – głosowanie nad propozycjami

do 28 września 2018 r. – ogłoszenie listy wybranych projektów