• Start
  • Wiadomości
  • Spotkanie plenarne GROP. Monika Chabior: - Społecznicy są szczepionką na kryzys

Spotkanie plenarne GROP. Monika Chabior: - Społecznicy są szczepionką na kryzys

W najbliższą sobotę, 19 listopada 2022 r., odbędzie się Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych. O szczegółach tego wydarzenia i kondycji NGO'sów rozmawialiśmy w programie „Wszystkie Strony Miasta” z Moniką Chabior, zastępczynią prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz z Beatą Matyjaszczyk z Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Jeszcze do 17 listopada NGO'sy, które chcą wziąć udział w spotkaniu mogą zgłosić swój udział.
( 17.11.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rozmowa o NGO'sach w programie Wszystkie Strony Miasta
Rozmowa o NGO'sach w programie "Wszystkie Strony Miasta"
fot. gdansk.pl

Czym jest Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych?

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych (GROP) to reprezentacja organizacji (stowarzyszeń i fundacji) działających na rzecz mieszkańców naszego miasta. Gdańska Rada jest najstarszą reprezentacją organizacji pozarządowych w woj. pomorskim i jedną z najstarszych w Polsce. Pracuje nieprzerwanie od 2002 r. 19 listopada w Hevelianum odbędzie się Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych. Będzie miało ono charakter wyborczy.

Goszczące w programie „Wszystkie Strony Miasta” Moniką Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania oraz z Beata Matyjaszczyk z Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych zaapelowały do NGO'sów o udział w tym wydarzeniu.

Zgłoszenie udziału

- To będzie bardzo ważne spotkanie, bo po raz pierwszy od czasów pandemii wszyscy zobaczymy się na żywo - powiedziała Beata Matyjaszczyk. - W czasie tego spotkania będziemy wybierać też Radę Organizacji Pozarządowych, czyli ciało które będzie reprezentowało gdańskie organizacje we współpracy z Urzędem Miejskim, ale również będzie wydawało opinie.

Beata Matyjaszczyk, przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Beata Matyjaszczyk, przewodnicząca Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych
fot. gdansk.pl

- W Gdańsku jest zarejestrowanych ponad trzy tysiące organizacji pozarządowych, ale ponad tysiąc z nich jest aktywnych. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej z tych organizacji przyszło i dało swój głos. Co prawda już zamknęliśmy listy kandydatów do samej rady, to znaczy nie my tylko organizacje pozarządowe, ale kibicujemy im jako Urząd Miejski. Zależy nam na dialogu i żywej dyskusji, bo chcemy, żeby jak najwięcej społeczników powiedziało, jaka jest ich perspektywa – dodał zastępczyni prezydenta Gdańska.

Wymagający czas dla społeczników

Obecna kadencja Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych została przedłużona z powodu pandemii Covid-19. Dużym wyzwaniem jest też trwająca w Ukrainie wojna i związany z tym kryzys uchodźczy.

- Organizacje pozarządowe pokazały jak bardzo są ważne, jak bardzo ważne jest społeczeństwo obywatelskie w sytuacji kryzysu. Wcześniej wiele mówiliśmy o odpornych społecznościach, o mieście odpornym na kryzys, teraz pokazaliśmy, że organizacje, wolontariusze, aktywiści i społecznicy faktycznie są szczepionką na kryzys - powiedziała Monika Chabior.

Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania
brak autora

- W mojej macierzystej organizacji, czyli Związku Harcerstwa Polskiego byliśmy gotowi na sytuację kryzysową. Wiadomo było, że nadejdzie. Nasze struktury się sprawdziły. Na jeden telefon zjawili drużynowi i wolontariusze - powiedziała Beata Matyjaszczyk.

Jest projekt budżetu miasta na 2023 r. "Na ciężkie czasy inflacji, drożyzny i wysokich cen energii"

Monika Chabior o Lex Czarnek 2.0

Sejm przyjął kilka dni temu nowelizację prawa oświatowego przygotowaną przez posłów PiS. Środowiska nauczycielskie np. ZNP i samorządowcy nazywają tę ustawę Lex Czarnek i uważają, że to powrót złego prawa, które już raz zawetował prezydent Polski. Inicjatywa Wolna Szkoła wytyka ustawie szereg zagrożeń m.in. cenzurę i blokowanie organizacji pozarządowych współpracujących ze szkołami. O tym, jakie organizacje będą mogły współpracować ze szkołą, będzie decydować kurator, a nie rodzic. O komentarz do tej ustawy poprosiliśmy zastępczynię prezydenta Gdańska.

- To jest bardzo wykluczające, niesprawiedliwe, no i zaprzeczające współczesnej wiedzy na temat tego, jaka powinna być edukacja i oświata, więc absolutnie moje zdecydowane "nie"! - odpowiedziała Monika Chabior.

Zobacz cały program: