Gdańsk z tytułami "Gmina na 5" oraz "Złota Gmina"

Podczas konferencji Forum Gmin na 5, nasze miasto otrzymało tytuł „Gmina na 5!”. To zaszczytne wyróżnienie zostało przyznane Gdańskowi już po raz trzeci, co jest jednoznaczne z otrzymaniem tytułu „Złotej Gminy”. Nagrody przyznawane są na podstawie wyników badania przeprowadzanego przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie.
( Publikacja: 27.05.2019 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Motława, po lewej Długie Pobrzeże
Jeden z najbardziej charakterystycznych miejsc w Gdańsku - Motława, po lewej Długie Pobrzeże
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

W tegorocznej edycji rankingu ,,Gmina na 5!” oceniano 652 gminy, z czego nagrodzono 49 jednostek samorządu terytorialnego.


Analiza witryny i tajemniczy klient

Badanie, na podstawie którego przyznawany jest tytuł „Gmina na 5!” sprawdza jakość obsługi potencjalnych inwestorów oraz przedsiębiorców przez Urzędy jednostek samorządu terytorialnego. W ramach badania sprawdzana jest jakość oficjalnej witryny internetowej urzędu. Innym ważnym kryterium oceny jest sposób w jaki urzędnicy prowadzą komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej w języku polskim oraz angielskim. Ta część badania oparta jest na technice „tajemniczego klienta.” Badacze wcielają się w rolę inwestora, który musi załatwić w urzędzie gminy szereg różnych formalności. Badane jednostki nie są informowane o tym, że biorą udział w badaniu. Metoda ta pozwala na usystematyzowaną analizę i obiektywną ocenę jakości obsługi interesantów.


Gdańsk na 5 już po raz trzeci

Punkty przyznawano na podstawie oceny witryny internetowej oraz komunikacji mailowej w języku polskim oraz angielskim. W tej kategorii Gdańskowi udało się zebrać w sumie 30 punktów, co pozwoliło na osiągnięcie szóstej lokaty w klasyfikacji ogólnej. Wśród nagrodzonych gmin, obok Gdańska znalazły się także m. in. Gdynia, Grodzisk Mazowiecki oraz Poznań.

W badaniu doceniono również innowacje i dobre praktyki w obszarze polityki inwestycyjnej. Autorzy raportu podkreślili tu istotną rolę zwiększenia atrakcyjności turystycznej miast, jako czynnik zachęcający do inwestowania w danej gminie. W tym kontekście wyróżniono Gdańską Kartę Turysty jako produkt aktywnie wspierający rozwój turystyki w Gdańsku.

Gdańsk został również wyróżniony tytułem „Złota Gmina na 5!”. Wyróżnienie to przyznawane jest jednostkom, które trzy razy z rzędu znajdą się wśród laureatów konkursu „Gmina na 5!” Trzykrotne zdobycie tytułu „Gmina na 5!” świadczy o ciągłości w profesjonalnym podejściu do obsługi inwestora i stanowi największe wyróżnienie w ramach przeprowadzanego badania. 

 

Dyplom dla Gdańska z ubiegłorocznej edycji 2017/2018
Dyplom dla Gdańska z ubiegłorocznej edycji 2017/2018

 

Gdańskie projekty

- To bardzo ważne wyróżnienie, które pokazuje, że Gdańsk stale utrzymuje wysoką jakość komunikacji z potencjalnymi inwestorami, co niewątpliwie ma wpływ na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej naszego miasta. Podejmujemy szereg inicjatyw, które nie tylko wychodzą naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, ale też ułatwiają życie mieszkańcom oraz turystom - mówi Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Projektami, które warto wymienić w tym kontekście są m. in: Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego czy uruchomiony w październiku 2018 portal www.przedsiębiorczygdansk. Inne, ważne przedsięwzięcia wpisujące się ten trend to Gdańskie Centrum Kontaktu oraz dostrzeżona przez autorów raportu „Gmina na 5!”, Gdańska Karta Turysty.

 

ZOBACZ CAŁY RAPORT "GMINA NA PIĄTKĘ" 2018/2019