• Start
  • Wiadomości
  • Gdańsk samorządowym liderem edukacji. Za pomysły, finanse i zaangażowanie

Gdańsk samorządowym liderem edukacji. Za pomysły, zaangażowanie i finanse

Gdańsk po raz kolejny otrzymał certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji”. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała też Miastu nadzwyczajne wyróżnienie za największy progres w dziedzinie projektowania i wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji w stosunku do poprzedniego postępowania certyfikacyjnego.
15.10.2018
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Grudzień 2017. Symboliczne przekazanie sprzętu komputerowego do szkoły podstawowej nr 49
Grudzień 2017. Symboliczne przekazanie sprzętu komputerowego do szkoły podstawowej nr 49
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Oficjalne wyniki VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego ogłoszono podczas gali w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz zastępca prezydenta ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk otrzymany już po raz trzeci przez miasto certyfikat „Samorządowego Lidera Edukacji” dedykują wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz edukacji, oświaty, wychowania i rozwoju w Gdańsku.

- Razem na rzecz i po stronie przedszkolaków i uczniów we współpracy ze wszystkimi partnerami placówek oświatowych - podkreśla zastępca prezydenta zaznaczając, że miasto nie osiągnęłoby tego sukcesu, gdyby nie ciężka wspólna praca wielu ludzi.

Piotr Kowalczuk wyjaśnia, że Gdańsk otrzymał certyfikat bo spełnia wysokie kryteria jego przyznawania, m.in. w sposób szczególny dba o rozwój szkolnictwa na swoim terenie oraz wyróżnia się pod względem inwestycji w oświatę. - Gdańsk otrzymał certyfikat m.in. też za to, że wspiera innowacje edukacyjne oraz realizuje ciekawe projekty edukacyjne, naukowe lub kulturalne. Dziękujemy Zespołowi Wydziału Rozwoju Społecznego, dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom, specjalistom, pracownikom administracji i obsługi, organizacjom pozarządowym oraz zaangażowanym rodzicom. Razem działamy na rzecz podnoszenia jakości gdańskiej oświaty - podkreśla wiceprezydent i nie ukrywa, że władze miasta cieszą się, że wzrost poziomu gdańskiej edukacji zauważają niezależne ośrodki akredytacyjne. - Szczególna radość z uzyskanego wyróżnienia nadzwyczajnego. Wspólny sukces, nasz #EduStandardGDN!.

Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk z certyfikatem „Samorządowego Lidera Edukacji”
Zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk z certyfikatem „Samorządowego Lidera Edukacji”
fot. FB Piotr Kowalczuk

Docenienie działań na rzecz szkolnictwa zawodowego

Organizatorzy Konkursu ocenili, że o priorytetowym traktowaniu edukacji przez władze miasta świadczy m.in. kwota przeznaczana na ten cel. Budżet edukacyjny Gdańska w wysokości ponad 800 mln zł w 40 proc. jest wydatkowany z własnych środków.

Organizatorzy bardzo pozytywnie ocenili m.in.:

  • organizację „Gdańskiego Tygodnia Zawodowca”
  • wydawanie informatora oferty edukacyjnej ponadgimnazjalnych szkół zawodowych i ogólnokształcących na dany rok szkolny
  • realizację projektu „Strategii Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego”, celem którego jest zwiększenie liczby zatrudnianych specjalistów. Zakłada się, że do 2020 r. ponad 2,7 tys. uczniów weźmie udział w stażach i praktykach u wybranych pracodawców a ponad 300 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska dodatkowe kwalifikacje


Plusy za pozyskiwanie funduszy na edukację

Gdańsk został „samorządowym liderem edukacji” także ze względu na wielkość pozyskiwanych funduszy na oświatę. Do września 2019 r. w mieście ma powstać prawie 500 dodatkowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu „Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków”.

Dodatkowe miejsca mają powstać w przedszkolach nr 39, 80, 81, 82 i 83.


Gdańsk inwestuje w infrastrukturę oświatową

Gdańsk otrzymał certyfikat także za inwestycje w posiadaną bazę infrastrukturalną.

W latach 2017-2018 miasto wydało ponad 13,4 mln zł na doraźne remonty budynków i sprzętu oraz ponad 22 mln zł na prace związane z dostosowaniem placówek wynikającym z reformy oświatowej.

Ponad 120 mln zł miasto wydało na budowę czterech żłobków i czterech przedszkoli. Miasto uczestniczyło też w budowie Metropolitalnej Szkoły Podstawowej w Kowalach (o wartości ok. 40 mln zł) dla łącznie 850 uczniów.

W najbliższych latach miasto zamierza zbudować dwa kolejne przedszkola, szkołę podstawową i cztery boiska.


Komisja Ekspertów, która zdecydowała o przyznaniu naszemu miastu certyfikatu podkreśliła w swoim uzasadnieniu, że:

„Edukacja w Gdańsku odgrywa kluczową rolę w jej funkcjonowaniu, jest jednym z fundamentów, na których opiera się harmonijny rozwój miasta i okolic”.

„Władze samorządowe traktują oświatę jako długofalową inwestycję, która będzie się zwracać z nawiązką w kolejnych latach”.


"Samorządowy Lider Edukacji" to Ogólnopolski Program Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw podlegający Ministrowi Edukacji Narodowej. Trwa od 2011 roku i jego zadaniem jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Oceny samorządów dokonuje Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie.