• Start
  • Wiadomości
  • Gdańsk na krótkiej liście kandydatów do Europejskiej Stolicy Demokracji

Gdańsk na krótkiej liście kandydatów do Europejskiej Stolicy Demokracji 2024/2025

Nasze miasto ma szansę stać się Europejską Stolicą Demokracji w latach 2024-2025 - to decyzja jury eksperckiego. O ten tytuł powalczymy z Bratysławą, Izmirem, Lipskiem i Wiedniem. Ostateczną decyzję podejmie jury obywatelskie. Zwycięzca zostanie ogłoszony za miesiąc, 12 grudnia. To druga edycja konkursu, w którym mogą wziąć udział wszystkie miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców z 46 państw członkowskich Rady Europy.
10.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
zdjęcie z drona, widać fragment ulicy Wały jagiellońskie, widać dwie jezdnie, jedna trzy druga czteropasmowa, jadą nimi samochody, wokół jezdni widać kamienice, w tle po prawej wysoki zielony wieżowiec
Gdańsk ma szansę na tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Gdańsk buduje społeczeństwo obywatelskie

- Gdańsk jest zakochany w demokracji. To nie pusty slogan, a rzeczywiste połączenie solidarności i zaangażowania w budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz pielęgnowanie lokalnej i europejskiej tożsamości. Gdańszczanie codziennie udowadniają, jak ważne są demokratyczne wartości, a potwierdza to m.in. wysoka frekwencja wyborcza (w trakcie wyborów parlamentarnych 15 października br. - dop. red.), która wyniosła aż 81,5 proc. Bardzo się cieszę, że nasza aplikacja została zauważona przez jury - mówi Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Zakochani w demokracji

W aplikacji naszego miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji zatytułowanej “Zakochani w demokracji - wszyscy razem i każdy indywidualnie” podkreślono, że Gdańsk jest nie tylko miastem “wolności i solidarności”, ale też otwartym, innowacyjnym i progresywnym. Miasto udostępnia mieszkańcom i organizacjom pozarządowym lokale do działań na rzecz lokalnych społeczności i dofinansowuje tworzone w nich Domy Sąsiedzkie, które stają się lokalnymi centrami praktykowania demokracji, i które współpracują ze sobą w sieci. Co bardzo istotne, wszystkie miejskie strategie i programy tworzone są z udziałem mieszkańców.

Od 12 lat realizowany jest w Gdańsku Budżet Obywatelski. Wprowadzono też panele obywatelskie do debaty publicznej. Od wielu lat działają mechanizmy wspierania finansowego inicjatyw mieszkańców - to sześć funduszy zapewniających mikrodotacje dla grup nieformalnych i organizacji obywatelskich. Są to fundusze: młodzieżowy, sąsiedzki, senioralny, rekreacyjno-sportowy, równego traktowania oraz innowacji.

Powołanych jest też w Gdańsku wiele kolegiów międzysektorowych - rad społecznych złożonych z przedstawicieli reprezentujących różne sektory społeczne i stanowiących organy doradcze prezydenta i Rady Miasta, w tym Młodzieżowa Rada Miasta i Rada Seniorów.

We wrześniu br., przez dwa dni gościła w Gdańsku 3-osobowa delegacja ekspertów reprezentujących biuro oraz jury Europejskiej Stolicy Demokracji, którzy osobiście sprawdzali, jakie atuty ma nasze miasto w krzewieniu idei demokracji.

Czy Gdańsk zostanie Europejską Stolicą Demokracji?

Przykład i inspiracja

Wszystkie miasta zakwalifikowane do drugiej edycji konkursu na tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji wykazały "silne przywiązanie do zasad demokracji, oferując wieloaspektowe podejście do zwiększania zaangażowania obywatelskiego". Decyzja jury opiera się "na innowacyjnych programach rywalizujących miast, zarówno wdrożonych, jak i planowanych, mających na celu wzmocnienie demokracji i udowodnioną zdolność do wspierania współpracy i inspirowania działań transgranicznych".

- Jesteśmy dumni z miast, które zostały wybrane na krótką listę miast ubiegających się o tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji. Są one cennym źródłem inspiracji i przykładem codziennego dążenia do ideałów demokracja - stwierdza Antonella Valmorbida, przewodnicząca Jury Ekspertów. 

Ostateczną decyzję podejmie Jury Obywatelskie

W dniach 24 listopada - 3 grudnia 2023 r. podjęta zostanie ostateczna decyzja, tym razem przez Jury Obywatelskie, w którym zasiada obecnie ponad 4000 europejczyków. Kandydat, który uzyska największą liczbę głosów, przejmie tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji od Barcelony, która jako pierwsza w historii otrzymała to wyróżnienie. Barcelona zakończy realizację swojego programu w październiku 2024 r. 

- Miasta znajdujące się na krótkiej liście: Bratysława, Gdańsk, Izmir, Lipsk i Wiedeń, reprezentują awangardę innowacji demokratycznych i wszystkie z nich zasługują na kandydowanie do tytułu Europejskiej Stolicy Demokracji 2024/25. W tym kluczowym momencie konkursu zapraszamy wszystkich do zostania Jurorem Obywatelskim i pomocy w wyłonieniu miasta, które najlepiej ucieleśnia zasady demokracji i inspiruje nas wszystkich - podkreśla Helfried Carl, założyciel Europejskiej Stolicy Demokracji.

Każdego roku nawet 10 tys. Jurorów Obywatelskich ze wszystkich państw członkowskich Rady Europy wybiera Europejską Stolicę Demokracji. Jej członkowie służą również jako wyjątkowa rada i sieć dla kwestii, takich jak: partycypacja, demokracja i zrównoważony rozwój. Można dołączyć do tego grona, a więcej informacji znajduje się na stronie inicjatywy. 

Członkowie Jury Obywatelskiego z danego miasta oraz państwa nie mogą wybrać swojego rodzimego kandydata.

Wzór doskonałości demokratycznej

Europejskie Stolice Demokracji służą jako wzór doskonałości demokratycznej i pełnią wiodącą rolę w sieci miast ESD, wspierając współpracę i wymianę w całej Europie. Miasto posiadające ten tytuł czerpie szereg korzyści, takich jak wzmocniona międzynarodowa reputacja jako centrum edukacji i innowacji, możliwość organizacji międzynarodowych wydarzeń i... powód do dumy obywatelskiej. Więcej informacji na temat konkursu, wybranych miast i aktualnych informacji na temat Europejskiej Stolicy Demokracji 2024/25 można znaleźć na stronie capitalofdemocracy.eu

Oprac. KG

TV

XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA