Czy Gdańsk zostanie Europejską Stolicą Demokracji? Miasto stara się o ten prestiżowy tytuł

Miasto Gdańsk zabiega o tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji 2024. To druga edycja konkursu, w którym mogą brać udział wszystkie miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy mieszkańców w 46 państwach członkowskich Rady Europy. W Gdańsku przez dwa dni gościła trójka ekspertów z zagranicy, którzy na miejscu sprawdzali, jak nasze miasto jest przygotowane, aby dzierżyć prestiżowy tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji. W 2022 r. Gdańsk był Europejską Stolicą Wolontariatu.
26.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Trzy kobiety i mężczyzna przyglądający się z ciekawością wystawie
Delegacja ekspertów Instytutu Innowacji Społecznych w Wiedniu - podczas wizyty w Europejskim Centrum Solidarności. Od lewej: Magdalena Charkin-Jaszcza (ECS) oraz eksperci - Bruno Kaufmann, Martina Fürrutter i Sanja Bojanic
fot. Dominik Kulaszewicz/ gdansk.pl

Kto wygrał I edycję konkursu Europejska Stolica Demokracji?

Miasto posiadające tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji odniesie szereg korzyści takich, jak zwiększona międzynarodowa reputacja jako centrum edukacji i innowacji oraz możliwość organizacji międzynarodowych wydarzeń i spotkań czołowych europejskich polityków.
 
Konkurs organizuje Instytut Innowacji Społecznych w Wiedniu - instytucja o znacznym dorobku i prestiżu.

Wiedeń. Nagroda dla Gdańska za działania na rzecz praw człowieka

 
W pierwszej edycji zwyciężyła Barcelona. Stolica Katalonii będzie Europejską Stolicą Demokracji od października 2023 r. przez kolejne 12 miesięcy. 

Jakie miasta rywalizują z Gdańskiem o Europejską Stolicę Demokracji?

Wraz z naszym miastem o tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji 2024 ubiegają się też: 
 
  • Bratysława (Słowacja) 
  • Cascais (Portugalia)
  • Durrës (Albania) 
  • Izmir (Turcja) 
  • Lipsk (Niemcy) 
  • Tirana (Albania) 
  • Wiedeń (Austria)

Pomorska młodzież uczy się demokracji. - W klasie, zamieńcie “ja” na “my” i “my chcemy"

Inicjatywa Europejskiej Stolicy Demokracji została zainicjowana w 2020 r. przez organizację ECoD wraz z Instytutem Innowacji w Polityce z biurami w Wiedniu i Berlinie oraz partnerami w 16 krajach Europy.

Wizyta ekspertów w Gdańsku

Od wtorku, 26 września, gościła w Gdańsku przez dwa dni trzyosobowa delegacja ekspertów, którzy na miejscu przyglądali się, jakie atuty ma nasze miasto w krzewieniu idei demokracji. Goście z zagranicy obejrzeli wystawę stałą w Europejskie Centrum Solidarności,
 
W bibliotece I Liceum Ogólnokształcącego Bruno Kaufmann, Sanja Bojanic i Martina Fürrutter rozmawiali z Aleksandrą Dulkiewicz, prezydent Gdańska, która przyjechała do szkoły na spotkanie z uczniami w ramach Gdańskich Lekcji Obywatelskich
 
Eksperci pytali prezydent Gdańska m.in. o wspomniane lekcje obywatelskie, o to, jakie kwestie, tematy są poruszane w ich trakcie, kto jest ich organizatorem, gdzie się zazwyczaj odbywają, i czy uczniowie są wcześniej do nich dodatkowo przygotowywani. Eksperci byli
ciekawi, czy uczniowie aktywnie uczestniczą w tych lekcjach, jakie pytania zadają, czy może jedynie siedzą i biernie słuchają.
Pytano też o to, czy młodzi gdańszczanie interesują się tylko lokalnym samorządem, czy może też demokracją europejską. Czy interesuje ich w ogóle Rosja, także w kontekście trwającej agresji na Ukrainie, co o myślą na ten temat.
Padły też standardowe pytania, m.in. dlaczego Gdańsk chce zostać Europejską Stolicą Demokracji.
Po spotkaniu eksperci wzięli udział w zaplanowanej już wcześniej lekcji obywatelskiej z uczniami I LO i prezydent Gdańska. Zwracali oni
uwagę m.in. na aktywność uczniów, na to jak dużo osób chce zadać pytanie prezydent i o co konkretnie pytają.
 
 
Członkowie jury przyznającego tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji spotkali się także w Radzie Miasta Gdańska z dwiema radnymi: Kamilą Błaszczyk - wiceprzewodniczącą klubu Koalicji Obywatelskiej oraz Beatą Dunajewską - przewodniczącą klubu "Wszystko dla Gdańska". W spotkaniu, mimo dwukrotnego zaproszenia, nie uczestniczyli przedstawiciele klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości
Ostatnim punktem wizyty ekspertów w Gdańsku było, otwarte pod koniec sierpnia tego roku, Centrum Dolna Brama. Wyremontowane pomieszczenia są przestrzenią dla szkoleń, spotkań i inicjatyw samych mieszkańców. Oprócz dużej wspólnej sali w budynku znajdują się m.in. sale warsztatowe i konferencyjna oraz przestrzeń do wypoczynku. Swoją siedzibę mają tu już Referat Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego oraz Centrum Informacji i Animacji Senioralnej, prowadzone przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów.
 
Położony w Śródmieściu, przy ulicy Dolna Brama 8, budynek to dawny Zespół Szkół Zawodowych Gdańskich Zakładów Elektronicznych Unimor z końca XIX wieku. 
 
W Centrum Dolna Brama goście z zagranicy rozmawiali m.in. z Moniką Chabior, zastępcą prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.
Trzy kobiety i mężczyzna rozmawiający przy małym stoliku
Członkowie jury przyznającego tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji podczas spotkania z prezydent Gdańska Aleksandrą Dulkiewicz w bibliotece I LO
fot. Piotr Wittman/ gdansk.pl
 
Jak Gdańsk dba o rozwój demokracji?
W aplikacji naszego miasta o tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji zatytułowanej “Zakochani w demokracji - wszyscy razem i każdy indywidualnie” podkreślono, że Gdańsk jest nie tylko miastem “wolności i solidarności”, ale też otwartym, innowacyjnym i progresywnym. 
Gdańsk, centrum wydarzeń, które zmieniły bieg historii Europy, kolebka Solidarności, ruchu społecznego, który był zaczątkiem demokratycznych przemian w całej Europie wschodniej.

Demokrację w Gdańsku rozumiemy jako zadanie na każdy dzień bycia gdańszczanką / gdańszczaninem. To sposób na uczestnictwo w życiu społecznym, na praktykowanie obywatelskości, różnorodności, na budowanie naszej lokalnej tożsamości, ale też świadomości bycia Europejczykiem, na partycypacyjne zarządzanie miastem i branie odpowiedzialności za wspólnotę mieszkańców, najbliższe otoczenie i planetę przez każdego z nas.

Tradycja demokratyczna i otwartość Gdańska przekłada się na aktywność obywatelską, współpracę i współdziałanie administracji publicznej ze społeczeństwem obywatelskim, a sektor obywatelski w mieście jest lokomotywą jego rozwoju społecznego.
 

Organizacja wyborów parlamentarnych w Gdańsku. Poznaj zasady i głosuj 15 paździenika

We wniosku Miasta Gdańska o tytuł Europejskiej Stolicy Demokracji czytamy też, że wszystkie miejskie strategie i programy tworzone są z udziałem mieszkańców.
System konsultacji społecznych jest uregulowany prawnie na poziomie Rady Miasta, a narzędzia demokracji reprezentatywnej poszerzyliśmy o wybory radnych dzielnicowych, którzy stanowią zaplecze społeczne dla radnych miejskich, a jednocześnie są liderami w swoich społecznościach.
Miasto udostępnia mieszkańcom i organizacjom pozarządowym lokale do działań na rzecz lokalnych społeczności i dofinansowuje tworzone w nich Domy Sąsiedzkie, które stają się lokalnymi centrami praktykowania demokracji i które współpracują ze sobą w sieci.
 
Od 12 lat realizowany jest w Gdańsku Budżet Obywatelski. Wprowadzono panele obywatelskie do debaty publicznej. Od wielu lat działają mechanizmy wspierania finansowego inicjatyw mieszkańców w postaci sześciu funduszy na mikrodotacje dla grup nieformalnych i organizacji obywatelskich. Są to fundusze: młodzieżowy, sąsiedzki, senioralny, rekreacyjno-sportowy, równego traktowania oraz innowacji.

Budzik w centrum Gdańska odlicza czas do wyborów: Namówcie 5 osób do pójścia na wybory

Działa też w Gdańsku wiele ciał kolegialnych międzysektorowych – Rad Społecznych, złożonych z przedstawicieli reprezentujących różne sektory społeczne i stanowiących organy doradcze prezydenta i Rady Miasta, w tym Młodzieżowa Rada Miasta i Rada Seniorów.
 

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów