Gdańskie wsparcie społeczności LGBT+. Europejskie Forum IDAHOT+

Co roku, dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobi i Bifobii odbywa się Europejskie Forum IDAHOT+. W tym roku odbyło się ono w Hadze pod hasłem „Przyszłość wolności i równości w Europie”. Gospodarzem Forum była Holandia, reprezentowana przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki, a współorganizatorem nowo powołana komórka Rady Europy, zajmująca się przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, tożsamość płciową i ekspresję oraz inne charakterystyki dot. seksualności (ang. SOGIESC). W Forum wzięła udział Monika Chabior, zastępczyni Prezydenta ds. równego traktowania i rozwoju społecznego.
19.05.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Trzy osoby siedzą na krzesłach w dużej reprezentacyjnej sali. Obok nich stoi jeden mężczyzna. Przed nimi siedzą na krzesłach słuchacze panelu dyskusyjnego.
Monika Chabior, zastępczyni Prezydenta ds. równego traktowania i rozwoju społecznego wzięła udział w panelu „Go local” (pol. „Działaj lokalnie!”).
Źródło: profil FB Moniki Chabior

W Europejskim Forum IDAHOT+ w Hadze uczestniczyły państwa członkowskie Unii Europejskiej, międzynarodowe organizacje działające na rzecz praw osób LGBT+ i społeczeństwo obywatelskie.

Monika Chabior, zastępczyni Prezydenta ds. równego traktowania i rozwoju społecznego, reprezentowała Gdańsk, jako miasto laureackie zeszłorocznej Nagrody Komisji Europejskiej pn. „Europejska Stolica Różnorodności i Inkluzji”, w kategorii „samorząd wspierający równość osób LGBT+”. Gdańsk odebrały wówczas wyróżnienie z rąk Komisarz Very Yurowej za liczne inicjatywy obejmujące włączające usługi publiczne i wsparcie dla ofiar dyskryminacji.

Grafika przedstawiająca nagrodę Europejskie Stolice Włączenia i Różnorodności . Na grafice umieszczono zdjęcie, na którym stoją obok siebie cztery uśmiechnięte osoby - trzy kobiety i mężczyzna, które pokazują palcami znak zwycięstwa.
Nagroda "Europejskie Stolice Włączenia i Różnorodności" została w 2023 roku przyznana Gdańskowi. Od lewej: Katarzyna Czerniewska, Monika Chabior, Piotr Jankowski i Barbara Borowiak.
 

Celem Europejskiego Forum IDAHOT+ jest ocena postępów i wyzwań stojących przed pełną równością praw osób LGBT+ w Europie. Spotkanie jest również okazją do wzmacniania sojuszy na rzecz ochrony praw człowieka osób LGBT+. Ważnym tematem rozmów było rosnące zagrożenie ze strony populizmów i radykalnych ruchów sprzeciwiających się już wywalczonym prawom człowieka. Te niepokojące trendy mają swój wyraz w rosnącej dyskryminacji, przemocy i mowie nienawiści wobec osób LGBT+ w całej Europie, w szczególności uderzających w tęczowe rodziny i osoby transpłciowe.

W czasie Forum zaprezentowano m.in. Tęczową Mapę ILGA Europe – indeks i mapa poziomu równego traktowania osób LGBT+ w Europie. Polska nadal zajmuje w nim bardzo niskie 41 miejsce na 49 analizowanych krajów. Ranking bada krajowe prawodawstwo i obowiązujące praktyki pod kątem ochrony osób i rodzin LGBT, poszanowania autonomii osób transpłciowych, czy reagowania służb na mowę nienawiści i przestępstwa motywowane homofobią.

Gdańsk z główną nagrodą za wspieranie równości

O gdańskim Modelu na rzecz Równego Traktowania

Trudna sytuacja w Europie i w Polsce sprawia, że działania chroniące osoby LGBT+ na poziomie lokalnym zyskują jeszcze większą wagę. Zastępczyni Chabior w swoim wystąpieniu w panelu „Go local” (pol. „Działaj lokalnie!”) mówiła o trudnościach w realizacji Modelu na rzecz Równego Traktowania w Gdańsku we wrogiej atmosferze nagonki i dehumanizacji społeczności LGBT+ w ostatnich latach.

Model na rzecz Równego Traktowania może być w Gdańsku wdrażany

Wskazała kluczowe działania Gdańska, czyli m.in. wspieranie osób LGBT+ doświadczających dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, pomoc psychologiczną i prawną, pracę ze szkołami aby stworzyć środowisko edukacji przyjazne dla młodzieży LGBT+ czy działania sojusznicze i na rzecz większej widoczności społeczności w przestrzeni miasta, jak regularny udział Prezydent i jej Zastępców w Marszach Równości. Podkreślała jak ważna jest bliska współpraca ze społeczeństwem obywatelskim i organizacjami pozarządowymi, które są najbliżej potrzeb społeczności LGBT+. Dobrym przykładem takiej ścisłej współpracy były stworzone razem ze Stowarzyszeniem na rzecz osób LGBT+ „Tolerado” Standardy obsługi przyjaznej osobom LGBT+ dla miejskich instytucji w Gdańsku. Zachęciła kraje członkowskie do wzmacniania miast i samorządów jako ważnych aktorów w zapewnianiu pełnej realizacji praw człowieka w społeczności LGBT+.

Uśmiechnięci kobieta i mężczyzna stoją obok siebie i pozują do fotografii, którą robi im kobieta telefonem komórkowym.
Monika Chabior spotkała się m. in. z Robbertem Dijkgraafem, holenderskim ministrem edukacji, kultury, nauki i równości płci oraz osób LGBTIQ+
Źródło: profil FB Moniki Chabior

Model na Rzecz Równego Traktowania. Wiceprezydent Kowalczuk mówi o faktach i mitach dotyczących dokumentu

Wsparcie holenderskiej królowej

Program Forum obejmował kilka przemówień programowych m.in. wystąpienia Heleny Dalli, Europejskiej Komisarki ds. Równości i Robberta Dijkgraaf, holenderskiego ministra edukacji, kultury, nauki i równości płci oraz osób LGBTIQ+. Dodatkowo międzynarodowe organizacje pozarządowe prowadziły dyskusje panelowe z osobami eksperckimi z całej Europy. Sesje dotyczyły m.in. tworzenia pozytywnych narracji dot. praw człowieka wobec radykalizacji nastrojów społecznych i mowy nienawiści, budowania współpracy między instytucjami i organizacjami społeczeństwa pozarządowego, tworzenia przekrojowych polityk, zwalczania dezinformacji czy ochrony praw osób LGBT+ do gromadzenia się i pełnej ekspresji. Spotkanie było również okazją do wymiany dobrych praktyk dotyczącymi włączającego dla osób LGBT+ prawa i praktyk na poziomie krajowym i lokalnym.

Na zakończenie do osób uczestniczących w Forum dołączyła Królowa Holandii Maxima, aby wysłuchać podsumowania dnia i podkreślić swoje zaangażowanie w działania na rzecz dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży LGBT+.

W przyszłym roku Forum IDAHOT+ odbędzie się na Malcie.

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku