Gdańsk ma nowy, grupowy pomnik przyrody - dwa piękne platany

Gdańscy radni podczas sesji Rady Miasta w czwartek, 25 maja, jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie nowego pomnika przyrody. Grupowym pomnikiem ustanowiono dwa drzewa z gatunku platan klonolistny, rosnące przy skrzyżowaniu ulic Bernarda Chrzanowskiego i Ludomira Różyckiego.
26.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
pień drzewa z bliska, na nim zielona tabliczka z napisem pomnik przyrody i symbolem orła
Gdańska dzielnica Strzyża decyzją radnych zyskała grupowy pomnik przyrody. To szczególna forma ochrony dla drzew
fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Aleja Smęgorzyńska: 35 wielkich dębów jako nowy pomnik przyrody - dzięki mieszkańcom

Drzewa spełniały kryteria, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Przegłosowana uchwała dotyczyła dwóch drzew znajdujących w dzielnicy Strzyża.

Ujęte w uchwale drzewa są w bardzo dobrym stanie zdrowotnym, o znaczącym obwodzie pni oraz wieku. Walory przyrodnicze i krajobrazowe nowych pomników przyrody oraz jego indywidualne cechy, to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm odpowiednio - 333 oraz 251 cm, wysokość 19 m w przypadku obu drzew i rozpiętość korony odpowiednio - 26 oraz 23 m. Szacunkowy wiek 100 lat, predysponuje je do objęcia szczególną formą ochrony jako grupowy pomnik przyrody.

Podane w uchwałach drzewa przedstawiają podobne parametry dendrometryczne. Objęcie ich ochroną prawną pozwoli na zachowanie okazałych i cennych przyrodniczo drzew.

Nowe pomniki przyrody w Parku im. Steffensów. Radni poparli pomysł mieszkańców

Kiedy można ustanowić pomnik?

Definicja pomnika przyrody została ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody, to przede wszystkim:

  • obwód pnia na wysokości 130 cm
  • lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Ty także możesz zgłosić drzewo do ochrony

Akcja „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody” nadal trwa. Zgłoszenia są przyjmowane drogą mailową przez stronę www.gdansk.pl - w zakładce Zielony Gdańsk - Ekologia

Oprac. AO

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku