Aleja Smęgorzyńska: 35 wielkich dębów jako nowy pomnik przyrody - dzięki mieszkańcom

Gdańscy radni jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie nowego - grupowego - pomnika przyrody. Jest to szpaler 35 okazów drzew z gatunku dąb bezszypułkowy, rosnących na granicy Smęgorzyna, Kokoszek i Kiełpina Górnego. Wnioskowali o nie mieszkańcy w ramach akcji „Zgłoś drzewo na pomnik przyrody”, na podstawie kryteriów, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Nowemu grupowemu pomnikowi przyrody nadano nazwę „Aleja Smęgorzyńska”.
30.03.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Drzewo z tabliczką pomnik przyrody
Na "Aleję Smęgorzyńską" nowy pomnik przyrody w Gdańsku składa się 35 dębów. Drzewa rosną na granicy Smęgorzyna, Kokoszek i Kiełpina Górnego
fot. Jerzy Pinkas/ gdansk.pl

Grupowy pomnik przyrody

Chodzi o to, by ochronę miały drzewa o okazałych rozmiarach, przedstawiające wyjątkowe walory przyrodnicze, krajobrazowe oraz historyczne. W stosunku do grupowego pomnika przyrody zakazuje się:

  • niszczenia, uszkadzania lub przekształcania
  • wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych
  • uszkadzania i zanieczyszczania gleby
  • dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej
  • umieszczania tablic reklamowych

W stosunku do ustanowionej Alei Smęgorzyńskiej, w ramach ochrony, ustala się możliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz konserwatorskich.

Wykaz drzew pomnikowych wchodzących w skład "Alei Smęgorzyńskiej"

Nr drzewa

Obwód pnia mierzony na wys. 130 cm [cm]

Wysokość [m]

Nr działki

Obręb

1

300

24

7/5

Smęgorzyno

2

163

24

422/25

Kokoszki

3

121

10,5

7/5

Smęgorzyno

4

233

20

7/5

Smęgorzyno

5

172

21

7/5

Smęgorzyno

6

160

20,5

7/5

Smęgorzyno

7

184

20

7/5

Smęgorzyno

8

327

22,5

422/25

Kokoszki

9

120

15,5

422/25

Kokoszki

10

192 + 192

20

7/6

Smęgorzyno

11

158

18

7/6

Smęgorzyno

12

113

18

7/7

Smęgorzyno

13

285

20

422/25

Kokoszki

14

208

21

7/7

Smęgorzyno

15

185

21

7/8

Smęgorzyno

16

153

20

7/8

Smęgorzyno

17

143

18

1/18

Kiełpino Górne

18

109

13

422/22

Kokoszki

19

294

21

422/29

Kokoszki

20

168

19

1/18

Kiełpino Górne

21

170 + 83

21

1/18

Kiełpino Górne

22

194

21

422/29

Kokoszki

23

200

21

1/18

Kiełpino Górne

24

296

22

422/22

Kokoszki

25

140

17

422/29

Kokoszki

26

250

22

422/22

Kokoszki

27

149 + 92

21

422/21

Kokoszki

28

277

22

422/21

Kokoszki

29

112

15

1/18

Kiełpino Górne

30

141

19

422/21

Kokoszki

31

162 + 80

17

422/21

Kokoszki

32

247

17

422/21

Kokoszki

33

247

21

1/18

Kiełpino Górne

34

198

21

422/21

Kokoszki

35

360

18

1/19

Kiełpino Górne

Kiedy można ustanowić pomnik

Definicja pomnika przyrody została ujęta w art. 40 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. Główne cechy, jakie drzewo musi spełnić, aby ustanowić go pomnikiem przyrody to przede wszystkim obwód pnia na wysokości 130 cm lub wyróżnianie się wśród innych drzew tego samego rodzaju lub gatunku w skali kraju, województwa lub gminy, ze względu na obwód, wysokość, szerokość korony, wiek, pokrój lub inne cechy morfologiczne, a także inne wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

Akcja "zgłoś drzewo na pomnik przyrody" nadal trwa. Zgloszenia są przyjmowane droga mailową przez stronę gdansk.pl.