• Start
 • Wiadomości
 • Gdańsk będzie miał Architekta Miasta. Władze Gdańska ogłaszają konkurs na to stanowisko

Gdańsk będzie miał Architekta Miasta. Władze Gdańska ogłaszają konkurs na to stanowisko

Będzie się troszczył o dobrą jakość architektury i urbanistyki. Będzie pomagał tworzyć taką tkankę miejską, w której się dobrze mieszka i uczestniczył w koordynowaniu projektowania przestrzeni zielonych. Takie będą między innymi zadania Architekta Miasta, który pokieruje nowym wydziałem w Urzędzie Miejskim. Decyzję o w tej sprawie i otwarty konkurs na to stanowisko ogłosiła dziś prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
05.02.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wyspa Ołowianka: prezydent Aleksandra Dulkiewicz i Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, ogłaszają konkurs na stanowisko architekta miasta
Wyspa Ołowianka: prezydent Aleksandra Dulkiewicz i Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, ogłaszają konkurs na stanowisko architekta miasta
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

W Gdańsku ponad 70 procent terenów zurbanizowanych pokryte jest planami zagospodarowania przestrzennego. To jeden z najwyższych wskaźników w kraju. Nowo powstające plany coraz dokładniej regulują takie parametry, jak linie zabudowy, pierzeje usługowe, tereny zielone. 

- Plany przygotowywane są z coraz większą troską o to, aby tworzyć miasto krótkich odległości. Miasto, w którym możemy dbać o detal architektoniczny, żeby zabudowa była pierzejowa, blisko ulic, ale także z usługami w parterach - tłumaczyła podczas konferencji prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

- W dialogu z inwestorami pracujemy nad tym, na ile pozwalają przepisy, aby zachować wszystkie wytyczne, które są ważne, jeżeli chcemy tworzyć taką tkankę miejską, w której się dobrze mieszka. Kolejna rzecz to przestrzenie wspólne, przestrzenie zielone, przestrzenie publiczne. Chcemy, żeby te wszystkie działania były skoordynowane, dlatego powołujemy Biuro Architekta Miasta. Potrzebne są do tego zmiany organizacyjne – łączymy dwa biura: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i referat Planów i Marketingu Wydziału Architektury i Urbanistyki. Ogłosiliśmy konkurs na szefa tego biura – dodała prezydent.


Nowe narzędzia w planowaniu przestrzeni miejskiej

Kilka tygodni temu przyjęty został Gdański Standard Ulicy Miejskiej, który będzie regulował to, co stanowi kręgosłup śródmiejskiej zabudowy, czyli charakter ulicy miejskiej z wysuniętymi pierzejami, przestrzenią dla pieszych, usługami w parterach.

Gdański Standard Ulicy Miejskiej - nowy miejski dokument, który ma wpływać na jakość naszych ulic

- Do narzędzi, coraz bardziej szczegółowych planów, dokumentu jakim jest Gdański Standard Ulicy Miejskiej, teraz dochodzi również trzeci element. Szukamy kandydata, który w dialogu między inwestorami, mieszkańcami Gdańska, ale przede wszystkim w zgodzie z przepisami, będzie się troszczył i czuwał nad tym, jak będzie wyglądało nasze miasto, jeśli chodzi o dobrą jakość architektury i urbanistyki – powiedziała prezydent Aleksandra Dulkiewicz.Kompetencje Architekta Miasta

Biuro powstanie z dwóch jednostek dotychczas funkcjonujących w mieście: Referatu Planów i Marketingu w Wydziale Architektury oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Architekt Miasta nie ma być jedynie samodzielnym stanowiskiem, ale powinien posiadać realne kompetencje oraz narzędzia dla realizacji polityki przestrzennej.

- Architekt Miejski, będzie stał na czele właśnie wydziału Biura Architekta Miasta po to, żeby w relacji bezpośredniej z inwestorem, pracować nad jak najlepszej jakości architekturą i niektórymi elementami urbanistyki. W Gdańsku akurat możemy się poszczycić wysokim poziomem zaplanowania przestrzennego, to warunkuje umiejscowienie w strukturze Miejskiego Architekta – powiedział za-ca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. - Analizowaliśmy trzy miasta w Polsce, w których tego typu funkcja istnieje – Warszawę, Łódź i Wrocław. Głównie skupiliśmy się na modelu łódzkim i na modelu wrocławskim. W tym pierwszym Architekt Miasta ma trochę bardziej kompetencje oparte o pewnego rodzaju wizję, którą buduje dla miasta i która ma przyświecać przy realizacji inwestycji. Z kolei we Wrocławiu mamy sytuację, w której Architekt stoi na czele Wydziału Architektury odpowiadającego za wszystkie pozwolenia na budowę czyli odpowiada za procesy budowlane. Uznaliśmy, że w warunkach Gdańskich warto połączyć te dwa elementy po to, żeby osobie, która obejmie to stanowisko dać szanse na rozwinięcie skrzydeł i na przedstawienie swoich idei, ale z drugiej strony szanse na to, żeby miał realny wpływ na wybrane strategiczne procesy inwestycyjne - dodał Piotr Grzelak.


Do głównych zadań Miejskiego Architekta będą należały

 • tworzenie innowacyjnych programów, polityk i modeli miasta niezbędnych do rozwoju urbanistyczno-architektonicznego
 • prowadzenie analiz urbanistycznych na potrzeby wybranych inwestycji
 • praca z prywatnymi inwestorami w zakresie architektury i przestrzeni publicznych


W ramach kompetencji Architekta będzie również:

 • wyznaczanie wytycznych dla realizacji przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia harmonijnego rozwoju architektury przestrzeni miejskiej
 • inicjowanie dialogu i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla obszarów konfliktowych/strategicznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej
 • wydawanie opinii architektonicznych i urbanistycznych na potrzeby miasta oraz opiniowanie proponowanych
 • opiniowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz pozwoleń na budowę dla wybranych projektów o istotnym znaczeniu dla Miasta wskazanych przez Prezydenta lub Zastępcę Prezydenta, w tym udział w negocjacjach z inwestorami
 • przygotowanie założeń urbanistycznych dla partnerstwa publiczno-prywatnego
 • inicjowanie planów zagospodarowania przestrzennego
 • zadania związane z dotychczasowymi kompetencjami miejskiego konserwatora

Konkurs ogłoszony został we wtorek, 2 lutego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdańska oraz ogólnopolskich czasopismach branżowych i na popularnym portalu do poszukiwania pracowników.Wymagania wobec kandydatów są następujące

 1. Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia z zakresu architektury lub urbanistyki;
 • co najmniej 10-letni staż pracy lub co najmniej 10-letni okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku;
 • co najmniej 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub udokumentowany 3 roczny okres kierowania zespołem pracowniczym;
 • doświadczenie urbanistyczne lub architektoniczne;
 • Znajomość przepisów w zakresie niezbędnym dla wykonywania zadań na w/w stanowisku, w szczególności aktów prawnych w zakresie: prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, postępowania administracyjnego, samorządu gminnego i powiatowego;
 • Niezbędne predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, umiejętność kierowania i pracy w zespole, skrupulatność, zaangażowanie, umiejętność podejmowania decyzji, dyspozycyjność, kreatywność, inicjatywa i dynamika w działaniu, wysoka kultura osobista.


  2. Wymagania dodatkowe:
 • umiejętność myślenia strategicznego, formułowania zadań i problemów,
 • posiadanie wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji publicznej.
 • posiadanie wiedzy na temat procesów urbanizacyjnych

oprac. AU

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska