Metropolia Gdańsk-Gdynia-Sopot: to był dobry rok, ale perspektywy są jeszcze lepsze

Podsumowanie prac nad strategią działań metropolii do 2030 roku, pakiet inwestycji w nowej perspektywie UE, przyszłość ustawy metropolitalnej, współpraca biznesu z nauką i samorządem - to główne tematy X Metropolitalnego Spotkania Noworocznego, które odbyło się 15 lutego 2024 r. w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku.
15.02.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
grupa kilkudziesięciu osób na scenie teatru
Wspólne zdjęcie na scenie Teatru Wybrzeże, X Metropolitalne Spotkanie Noworoczne
Fot. Grzegorz Mehrig/www.gdansk.pl

W spotkaniu w wyremontowanych gruntownie wnętrzach Teatru Wybrzeże uczestniczyli samorządowcy z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, który skupia obecnie 61 miast, gmin i powiatów, a także parlamentarzyści oraz przedstawiciele świata nauki i biznesu.  

Uczestników powitali prezydenci największych miast metropolii.

prezydent przy mikrofonie
Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, prezes Rady OMGGS
Fot. Grzegorz Mehrig/www.gdansk.pl

- Mamy za sobą bardzo dobry czas, ale myślę, że i przed nami dobry czas. Bardzo długo czekaliśmy na miniony rok, rok, w którym samorządowcy odetchnęli z ulgą. Możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wraca partnerskie podejście między władzą centralną a samorządami w rozmowach o tym jak kształtować finanse samorządowe i w sposób partnerski budować jakość życia w naszych gminach, wraca myślenie strategiczne - mówił Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, prezes Rady OMGGS. - Wiemy, że władza samorządowa i państwowa to dwa płuca jednego organizmu, że nie ma między nimi zwierzchności, a jest wspólna troska o to, by mieszkańcom naszych miast i gmin po prostu żyło się lepiej.

prezydent przy mikrofonie
Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, wiceprezes Rady OMGGS
Fot. Grzegorz Mehrig/www.gdansk.pl

- Aż troje nowych parlamentarzystów z naszego regionu to była wójt, były prezydent i wicestarosta. Bardzo liczymy na was, szczególnie jeżeli chodzi o ustawę metropolitalną, o której w naszym gronie rozmawiamy od wielu lat. Mam nadzieję, że w roku 2024 nasze wszystkie plany staną się jeszcze bardziej realne - dodała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, wiceprezes Rady OMGGS. - Wierzę, że to będzie złoty czas dla Pomorza i metropolii, szczególnie z taką ekipą, która pokazała, że nawet w niekorzystnych warunkach zewnętrznych, umie współpracować i tworzyć wspólnotę, która służy innym.

prezydentka przy mikrofonie
Magdalena Jachim, p. o. prezydenta Sopotu
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

- Metropolia jest faktem. Nasi mieszkańcy, kiedy szukają miejsc pracy, szkół i przedszkoli to nie patrzą na jedno miasto, ale patrzą metropolitalnie - uzupełniła Magdalena Jachim, p. o. prezydenta Sopotu. - Ta mobilność jest wielką zaletą. Życzę nam wszystkim, żebyśmy do tej mobilności społecznej dołożyli jeszcze dobry transport publiczny, by mieszkańcy nie tylko sprawnie się poruszali, ale także z jeszcze większą ochotą chcieli mieszkać, żyć i pracować w metropolii. 

GALERIA ZDJĘĆ:

 

10 lat inwestycji metropolitalnych w ramach ZIT

Spotkanie odbyło dokładnie 10 lat od podpisania przez samorządowców Pomorza Porozumienia Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 2014-2020, które dało początek ponad 200 inwestycjom o łącznej wartości 3,67 mld zł z dofinansowaniem z Unii Europejskiej w wysokości 1,88 mld zł.

Efektem dotychczasowej współpracy metropolitalnej są: węzły integracyjne, drogi rowerowe, odnowione (przy jednoczesnej termomodernizacji) budynki publiczne i komunalne, zrewitalizowane dzielnice, nowe autobusy, tramwaje i trolejbusy, nowe linie tramwajowe, rozbudowane sieci ciepłownicze, szpitale geriatryczne, nowoczesne usługi dla przedsiębiorców, rozwój ekonomii społecznej  oraz wsparcie dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej.

Taniej za ogrzewanie? 250 komunalnych kamienic i bloków wkrótce do termomodernizacji


Strategia do 2030 roku i pakiet inwestycji w nowej perspektywie

Spotkanie noworoczne było okazją do podsumowania prac nad Strategią OM GGS do 2030 roku, która określa najważniejsze działania dla metropolii na najbliższe lata, którego podjął się Michał Glaser, prezes zarządu OM GGS

Cztery główne cele strategii to: 

  • klimat i przestrzeń jako priorytet: samorządy tylko wspólnie są w stanie stawić czoła zagrożeniom związanym ze skutkami zmian klimatycznych; wyzwaniem jest np. odrolnianie ziemi - III miejsce metropolii w Polsce pod względem powierzchni odrolnianych działek i I miejsce w zakresie postępującej suburbanizacji
  • sprawny, wspólnie zarządzany transport zbiorowy: strategia precyzuje “ramę” kolejową i drogową rozwoju infrastruktury, do którego członkowie OM GGS będą dążyć w kolejnych latach; ważnym wyzwaniem jest też mobilność; wg. danych GUS, w latach 2016 - 2021 najwyższy w naszej metropolii wzrost liczby osób dojeżdżających z innych gmin mają Gdańsk (o 70 proc.) i Gdynia (o 61 proc.).
  • lepsze wykorzystanie potencjału gospodarczego i włączanie społeczne: względem znacznego wzrostu w tych dziedzinach nie tylko w zachodnich krajach UE, ale także w metropoliach wrocławskiej i poznańskiej (np. liczba studentów w naszej metropolii jest dwukrotnie mniejsza niż w tych ośrodkach); wyzwanie to m. in. także rynek pracy, na którym obecnych jest zaledwie 49 proc. kobiet w wieku produkcyjnym.
  • skuteczna koordynacja współpracy metropolitalnej między samorządami, światem nauki i biznesu - w pracach nad strategią często padały słowa, że spotkań jest mnóstwo, ale nie do końca przynoszą efekty. 
mężczyzna przy mikrofonie
Michał Glaser, prezes zarządu OM GGS
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Samorządowcy i goście spotkania rozmawiali też o uruchomieniu nowego pakietu inwestycji ZIT 2021-2027. W ramach nowej perspektywy unijnej metropolia zrealizuje ponad 100 projektów. Będą to m.in. budowa i przebudowa węzłów integracyjnych, budowa linii tramwajowej, dróg rowerowych i  buspasów, wsparcie psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, termomodernizacja szkół, przedszkoli i budynków komunalnych, powiększenie powierzchni zielonej, domy dziennego pobytu, świetlice i kluby dla seniorów, a także wsparcie dla imigrantów. Dofinansowanie unijne z programów regionalnych i krajowych wyniesie ponad 1,23 mld zł.  

11. Smart Metropolia: w oczekiwaniu na wybory i ustawę metropolitalną dla Pomorza

wojewoda przy mikrofonie
Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Metropolia to współpraca wielu środowisk

Spotkanie noworoczne zgromadziło nie tylko prezydentów, burmistrzów, starostów i wójtów, ale także posłów, senatorów oraz przedstawicieli świata biznesu, gospodarki i nauki. 

O ważnej roli metropolii w koordynowaniu polityk publicznych mówiła Beata Rutkiewicz, wojewoda pomorska, wspominając, że jeszcze do niedawna, jako wiceprezydent Wejherowa uczestniczyła w pracach OM GGS: - Teraz jestem po tej drugiej stronie, ale czy na pewno po drugiej? Wiatr zmian jest także po stronie rządowej, także w moim urzędzie. Jako wojewoda mam trzy “nogi”, o które chcę rozwijać region. Pierwsza z nich to sprawna administracja działająca w ramach przepisów i w obowiązujących terminach, druga to gospodarka, powiązana ze zmianą energetyczną, która następuje w naszym województwie, m. in. w związku z budową elektrowni jądrowej i farm wiatrowych - wyliczała wojewoda Beata Rutkiewicz. - A trzecia, szczególnie istotna dla mnie kwestia to wspieranie kobiet, zwłaszcza ułatwienie im powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. 

O tym jak wygląda współpraca biznesu z nauką i samorządami opowiadał Zbigniew Canowiecki przewodniczący Konwentu Gospodarczego przy Związku Uczelni w Gdańsku im. G. Fahrenheita, a także Jakub Kaszuba, który opowiadał o powołanym dokładnie rok temu Think Tanku Metropolia. Możliwości jakie daje współpraca między uczelniami a władzami lokalnymi i biznesem przedstawił prof. dr hab. Marcin Gruchała, przewodniczący Związku Uczeni w Gdańsku i rektor GUMed, który mówił o roli nauki i środowiska akademickiego w rozwoju metropolii.  

RELACJA FILMOWA

 

Ustawa metropolitalna 

Jednym z priorytetów działań na 2024 rok jest ustawa metropolitalna, o którą samorządy z Pomorza zabiegają od niemal 8 lat. Projekt ustawy, jako senacka ustawa inicjatywa ustawodawcza trafił do Sejmu, gdzie spędził dwa lata w tzw. zamrażarce sejmowej. Na początku zeszłego roku posłowie zdecydowali o odrzuceniu pierwszego czytania. O dalszych losach ustawy mówiła pomorska posłanka Magdalena Kołodziejczak.

na scenie
Posłanka Magdalena Kołodziejczyk i poseł Jacek Karnowski
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

- Jesteśmy najlepszym przykładem determinacji, bo od 13 lat współpracujemy w ramach stowarzyszenia metropolitalnego. Jeżeli chcemy rozwijać Pomorze - metropolia musi powstać. Niedługo odbędą się kolejne rozmowy w Sejmie na ten temat, ale już dziś mogę powiedzieć, że my jako byli samorządowcy z metropolii - tematu nie odpuścimy - obiecywali posłanka Magdalena Kołodziejczak i poseł Jacek Karnowski.

Po co metropolii ustawa?

Ustawa metropolitalna to wyrównanie szans wszystkich mieszkańców OMGGS. To wspólne planowanie inwestycji i przebiegu dróg, rozbudowa siatki połączeń, zakup dodatkowych autobusów, tramwajów, trolejbusów i pociągów, lepsze skomunikowanie mniejszych miejscowości, wspólna troska o ochronę klimatu i czyste powietrza, a także rozwój zrównoważonej mobilności i lepsza promocja w Europie i na świecie. Ustawa to także dodatkowe środki na realizację wspólnych zadań. Powstanie metropolii oznacza, że co roku na Pomorzu zostanie ponad 200 mln zł, które obecnie trafiają do budżetu państwa.

TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże