• Start
  • Wiadomości
  • Fachowcy o branży. Podsumowanie III Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami

Fachowcy o branży. Podsumowanie III Samorządowego Forum Gospodarki Odpadami

Już po raz trzeci odbyło się w Gdańsku dwudniowe wydarzenie poświęcone wyzwaniom i perspektywom branży zagospodarowania odpadów. Dwudniowe Forum przyciągnęło przeszło 200 uczestników - specjalistów z branży, bankowców i prawników oraz samorządowców z całej Polski.
10.09.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Z lewej strony stoi mężczyna w garniturze obok niego siedzą dwie kobiety i mężczyzna, z tyłu za nimi ekran
Wśród tematów poruszonych podczas Forum nie zabrakło europejskiego Zielonego Ładu - największego w historii Unii Europejskiej projektu transformacji ekologicznej i gospodarczej.
Mat. prasowe

 

Wydarzenie zorganizowała Gdańska Fundacja Wody przy wsparciu merytorycznym Portu Czystej Energii i Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Patronat honorowy nad Forum objął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Prezydent Miasta Gdańska - Aleksandra Dulkiewicz.

 

 

- Cieszę się, że mieliśmy możliwość gościć w Gdańsku tak szerokie grono praktyków, na co dzień pracujących w trudnej branży, jaką jest gospodarka odpadami - podsumowała wydarzenie Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - To unikalna okazja do wymiany doświadczeń i idei, całościowego spojrzenia na zagadnienia dotyczące nas wszystkich. Cieszę się, że Gdańsk jest miejscem debaty i wdrażania najlepszych praktyk w tym obszarze.

 

Obrady oficjalnie otworzył Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju oraz Dominik Bąk, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród tematów poruszonych podczas Forum nie zabrakło europejskiego Zielonego Ładu - największego w historii Unii Europejskiej projektu transformacji ekologicznej i gospodarczej. Panel moderował prezes zarządu Portu Czystej Energii, Sławomir Kiszkurno.

- Znajdujemy się w bardzo ważnym momencie zmian, jeśli chodzi o przyszłość gospodarki odpadami. To czas na poszukiwanie rozwiązań i definiowanie wyzwań, które będą stać przed nami w kolejnych latach - powiedział Sławomir Kiszkurno, prezes Portu Czystej Energii. - W zmieniającej się sytuacji gospodarczej i legislacyjnej niezbędna jest wizja i determinacja oraz potrzeba sprawnego działania, w tym wykorzystania najlepszych praktyk z branży. To czas dla tych co wiedzą czego chcą, dla przewidujących i przygotowanych.

 

Wycieczkadobea
Konferencję zakończyła wizyta jej uczestników na placu budowy gdańskiego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych - Portu Czystej Energii.
Fot. Mat. prasowe

 

 

W ciągu dwóch dni konferencji rozmawiano o prawnych i ekonomicznych aspektach gospodarki odpadami, w tym o optymalizacji finansowej i organizacyjnej gminnych systemów za nią odpowiedzialnych. Równie ważnym tematem było termiczne przekształcanie odpadów komunalnych (TPOK), któremu poświęcono dwa bardzo merytoryczne panele. W pierwszym z nich specjaliści dyskutowali na temat nowych konkluzji BAT (Best Available Technique) dotyczących najlepszych dostępnych technologii w tej dziedzinie. Podczas drugiego panelu praktycy prowadzili rozmowę na temat doświadczeń z eksploatacji instalacji TPOK, w tym zagospodarowaniu produktów (odpadów) poprocesowych (żużli i popiołów lotnych).

W programie wydarzenia znalazł się także panel poświęcony roli nowoczesnej edukacji w kształtowaniu wśród społeczeństwa postaw prośrodowiskowych. Konferencję zakończyła wizyta jej uczestników na placu budowy gdańskiego zakładu termicznego przekształcania odpadów komunalnych - Portu Czystej Energii.

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy