• Start
  • Wiadomości
  • Gdańskie Rewolucje. Bezpieczne ekostrady dla rowerzystów i jeżdżących na hulajnogach

Gdańskie Rewolucje. Bezpieczne ekostrady dla rowerzystów i jeżdżących na hulajnogach

Specjalne, wygodne drogi do poruszania się wyłącznie na rowerach i hulajnogach, nowe trasy, a na początek... konsultacje społeczne. W piątkowe przedpołudnie, 17 grudnia, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przedstawiła drugą z zapowiadanych przed kilkoma tygodniami Gdańskich Rewolucji. Opowiedziała o niej podczas konferencji prasowej. Jakie zmiany się szykują?
17.12.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
W Gdańsku powstaną rowerowe ekostrady
W Gdańsku powstaną rowerowe ekostrady
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Zmieniające się uwarunkowania społeczne, a także trwająca pandemia, wpływają na zmiany sposobu przemieszczania się po Gdańsku. Mobilność aktywna staje się częstym, ważnym, a niekiedy wręcz wiodącym źródłem transportu. Dlatego istotne jest tworzenie nowych korytarzy mobilności - tras do jeszcze łatwiejszego przemieszczania się.

- W dokumencie, który powstał przed 10 laty - STER - zawarte zostały zadania i zalecenia dotyczące realizacji sieci dróg rowerowych. Wiele udało się zrealizować, niektóre inwestycje zmieniliśmy, inne odłożyliśmy - wynika to także z tego, że zachodzą zmiany w naszym myśleniu, w naszym podróżowaniu – mówiła podczas konferencji prezydent Aleksandra Dulkiewicz. - Potrzebujemy przynajmniej 40 km szybkich tras rowerowych - Ekostrad. Widzimy, jak zmieniło się nasze życie, jak pandemia zmieniła przyzwyczajenia komunikacyjne, sposób przemieszczania się - dodała prezydent.


W briefingu wzięli także udział: Piotr Grzelak, z-ca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, radni miejscy - Emilia Lodzińska (KO) oraz Bogdan Oleszek (WdG), Edyta Damszel-Turek, dyrektor Biura Rozwoju Gdańska oraz prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska.

 

ZOBACZ TRANSMISJĘ Z PIĄTKOWEJ KONFERENCJI POŚWIĘCONEJ EKOSTRADOM ROWEROWYM

 

Nowe wyzwania

- Dwa miesiące temu ogłosiliśmy Gdańskie Rewolucje dotyczące zielonej polityki, w tym propozycji utworzenia Parku Południowego. Drugi punkt zmiany naszego myślenia o teraźniejszości, ale i o przyszłości, to ekostrady. Stoimy w miejscu, które od wielu lat stanowi rezerwę terenową pod budowę Drogi Czerwonej. Od kilku lat trwa dyskusja, jak ta droga powinna przebiegać, jak wyglądać. W Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta z 2018 r. jej charakter został już odchudzony, ale warto ostatecznie przesądzić o jej kształcie. Marzy mi się, aby w ramach korytarza Drogi Czerwonej znalazła się ekostrada, czyli bezpośrednie połączenie, bez kolizyjnych skrzyżować, umożliwiające szybkie przemieszczanie się rowerami oraz coraz bardziej powszechnymi hulajnogami elektrycznymi - zaznaczyła prezydent Gdańska.55

 

W ramach rozbudowy sieci szybkich połączeń dla rowerów oraz hulajnóg powstanie 9 eko-tras, o łącznej długości około 40 km. Te trasy to Droga Czerwona, Spacerowa, Słowackiego, PKM, GPW, Węzeł Groddecka, WZ, Trasa Oruńska i Kanał Raduni. Pierwsza z nich, w ciągu alei Armii Krajowej, ma zostać zrealizowana do końca 2023 roku.

 - Drogi rowerowe w Gdańsku są ważne dla mieszkańców, a jako miasto jesteśmy liderem w tej kwestii. Dlatego cieszy mnie, także jako mieszkańca, że drogi rowerowe będą się nadal rozwijać, a szczególnie, że nową trasa pojawi się przy ul. Armii Krajowej, bo była tam ona bardzo potrzebna - mówił podczas konferencji Bogdan Oleszek, Radny Miasta Gdańska.

 

Uczestnicy konferencji Gdańskie Rewolucje – drogi Rowerowe. Nz od lewej Bogdan Oleszek, radny WdG, Remigiusz Kitliński, oficer rowerowy, Edyta Damszel-Turek dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Emilia Lodzińska, radna KO i prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska.
Uczestnicy konferencji Gdańskie Rewolucje – drogi Rowerowe. Nz od lewej Bogdan Oleszek, radny WdG, Remigiusz Kitliński, oficer rowerowy, Edyta Damszel-Turek dyrektor Biura Rozwoju Gdańska, Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju, Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska, Emilia Lodzińska, radna KO i prof. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska.
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

Aktualizacja Systemu Tras Rowerowych dla Gdańska

W 2011 roku rozpoczęły się prace nad Systemem Tras Rowerowych dla Gdańska. Ten, konsultowany z mieszkańcami, dokument planistyczny zakłada rozwój sieci tras i parkingów rowerowych, połączeń międzydzielnicowych, stref uspokojonego ruchu i prawne zobowiązanie inwestorów do budowania parkingów rowerowych przy każdej nowej inwestycji.

W pierwszym etapie znalazło się 26 zadań, w drugim 40. Dotychczas miasto zrealizowało 32 zadania, a 17 jest w trakcie realizacji. Dokument ten będzie aktualizowany w oparciu o rozwój nowych form transportu, jakim są hulajnogi.

 

66


- Jeszcze kilka lat temu elektromobilność raczkowała, dziś rozwija się i stanowi z dnia na dzień coraz większą konkurencję dla transportu opartego o samochody. Dlatego przygotowaliśmy projekt Ekostrad, które będą umożliwiały podróżowanie np. hulajnogami elektrycznymi, hoverbordami, segweyami czy tradycyjnymi rowerami - tłumaczył Piotr Grzelak, zastępca prezydent. - Korytarz Drogi Czerwonej i dojazdy z górnego tarasu mają być ramą dla rozbudowywanej sieci dróg rowerowych. Od poniedziałku tę sieć będziemy konsultować z mieszkańcami - dodał.

Od 2014 roku wybudowano lub zmodernizowano w Gdańsku 81,2 km tras rowerowych, w tym:

  • 39 km dróg rowerowych,
  • 14 km pasów rowerowych,
  • 13 km ciągów pieszo-jezdnych,
  • 8 km ciągów pieszo-rowerowych.

77

 


W dialogu z mieszkankami i mieszkańcami Gdańska

- Rozwój infrastruktury rowerowej to inwestycja, która przyczyni do zwiększenia liczby mieszkańców, którzy przesiądą się z samochodu na rower. Jest to też inwestycja w ochronę środowiska, ekologię. Nam marzy się, żeby ten udział mieszkańców, którzy korzystają z alternatywnych środków transportu, jakim jest rower czy hulajnoga, stale wzrastał. Chcemy tak projektować trasy rowerowe, żeby były one bezpieczne dla użytkowników, którzy już teraz korzystają z tego środka transportu, ale też dla dzieci i seniorów. To jest nasz priorytet, żeby przeprojektowywać dostępną przestrzeń. Tym działaniem chcemy też zmienić myślenie o otaczającej nas przestrzeni publicznej, tak żeby ona była dla nas dostępna i żeby rower stał się podstawowym środkiem transportu. Droga Czerwona w tej chwili jest rezerwową pod drogę, która od wielu lat jest zapisana w planach, ale nie do końca mieszkańcy chcieliby, żeby ona powstała. Konsultacje mają na celu uwzględnienie potrzeb rowerzystów i niewykluczone, że w przyszłości kształt tej drogi będzie zupełnie inny niż początkowo zakładano - podkreślała Emilia Lodzińska, Radna Miasta Gdańska.

Biegnąca wzdłuż linii kolejowej Droga Czerwona to ważna przestrzeń miasta, która od wielu lat jest planowana jako arteria komunikacyjna.  Z uwagi na utrzymywaną przez wiele lat rezerwę terenową wymaga uporządkowania.

- Ta przestrzeń jest obudowana bardzo dużą ilością terenów zagospodarowanych tymczasowo bądź takich, które w tej chwili są przedmiotem różnego rodzaju zabiegów inwestycyjnych. Bardzo zależy nam na tym, żeby nie wprowadzać tutaj decyzji cząstkowych, tylko pomyśleć kompleksowo o ukształtowaniu tego obszaru. Pomyśleć także o tym, w jaki sposób owe ekostrady będą zintegrowane z przyszłym zagospodarowaniem całego tego terenu - tak o konsultacjach na temat Centralnego Pasma Usługowego (Drogi Czerwonej) mówił Piotr Lorens. - To nie jest koncepcja, która jest koncepcją nową. W kontekście tego, co już jest zawarte w studium miasta - to jest koncepcja miasta zwartego. Chodzi o to, żeby koncentrować to nowe zagospodarowanie w miejscach, które już są przeznaczone pod tego typu działania. Ważne jest, żeby było to zagospodarowanie skoordynowane ze sobą.

 

Konsultacje STeR

Konsultacje będą trwały od poniedziałku, 20 grudnia, do końca stycznia 2022 roku.

Interaktywna mapa, do której link znajduje się na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska (www.brg.gda.pl), przedstawia projekt docelowego kształtu sieci tras rowerowych w Gdańsku.

Trasy rowerowe podzielone zostały na trzy klasy: ekostrady (służące tranzytowym przemieszczeniom międzydzielnicowym, zakładające najwyższy komfort jazdy), trasy główne (budujące podstawowy szkielet tras miejskich) oraz trasy zbiorcze. Na mapie nie wskazano tras lokalnych. Dla każdej z tras wskazana została także optymalna forma realizacji: czy ma to być wydzielona droga rowerowa, pasy rowerowe w jezdni, czy ruch po jezdni na zasadach ogólnych. Mapa umożliwia zgłaszanie uwag do wskazanych tras - ich przebiegu lub formy realizacji. Możliwe jest także narysowanie swoich propozycji alternatywnych lub dodatkowych tras i pozostawienie komentarza.

- Wszystkie uwagi i propozycje zostaną przeanalizowane przez zespół Referatu Mobilności Aktywnej oraz Biura Rozwoju Gdańska, i pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu sieci tras rowerowych – powiedziała Edyta Damszel-Turek, dyrektor BRG.

Oprac. KG