• Start
  • Wiadomości
  • Ekologiczne źródła ogrzewania i fotowoltaika - Gdańskie Nieruchomości modernizują miejskie budynki

Ekologiczne źródła ogrzewania i fotowoltaika - Gdańskie Nieruchomości modernizują miejskie budynki

Gdańskie Nieruchomości realizują projekt, w ramach którego 25, w większości zabytkowych, budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej przejdzie kompleksową termomodernizację. Pierwsze remonty rozpoczną się już w 2021 roku.
18.11.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kilka budynków po dawnej Kolonii Abegga pozostało w Nowym Porcie przy ul. Wilków Morskich - m. in. one przejdą kompleksową termomodernizację
Kilka budynków po dawnej Kolonii Abegga pozostało w Nowym Porcie przy ul. Wilków Morskich - m. in. one przejdą kompleksową termomodernizację
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

W ramach projektu pn. “Kompleksowa Modernizacja Budynków Mieszkalnych i Użytkowych” termomodernizację przejdzie 25 budynków gminnych w kilku dzielnicach Gdańska. Realizowane będą m.in. roboty konstrukcyjne, dociepleniowe ścian, stropów, stropodachów i dachów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wszystkich instalacji.

Wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, budynki zostaną przyłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, w pozostałych przypadkach źródłem ogrzewania i ciepłej wody użytkowej będzie instalacja gazowa. Dodatkowo, w większości lokalizacji zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna na dachu, która zaspokoi część potrzeb energetycznych użytkowników budynku. 

- Podstawowe korzyści jakie płyną z termomodernizacji to ograniczenie strat ciepła, optymalizacja pracy systemów grzewczych, a dzięki temu ograniczenie kosztów ogrzewania. Mieszkańcy niewątpliwie zauważą poprawę komfortu cieplnego i akustycznego budynku - mówi Aleksandra Strug, rzecznik prasowa Gdańskich Nieruchomości. - My wszyscy na pewno ocenić będziemy mogli poprawę stanu technicznego i estetycznego budynków. Jednak nie mniej ważną korzyścią jaką daje termomodernizacja, jest ograniczenie niskiej emisji dzięki zmianie sposobu ogrzewania. Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła ma ogromny wpływ na poprawę jakości powietrza.

Nz. Kamienica przy ul. Wróblej 13/14 - tu kompleksowa termomodernizacja rozpocznie się już w 2021 roku
Nz. Kamienica przy ul. Wróblej 13/14 - tu kompleksowa termomodernizacja rozpocznie się już w 2021 roku
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Aktualnie trwa proces przygotowania dokumentacji dla wszystkich budynków. Dla części z nich jest już gotowa, pozostałe są na etapie przygotowań do przetargu, który wyłoni wykonawcę opracowań.

Gdzie zaplanowano modernizacje? 

W pięciu budynkach mieszkalnych na Dolnym Mieście: przy ul. Łąkowej 20, Toruńskiej 25/27 i Wróblej 13/14 oraz 15 rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych zaplanowano już w 2021 r., następne lokalizacje objęte programem w tej części miasta znajdują się przy ul. Dolnej, Ułańskiej i Łąkowej.

Termomodernizację przejdą też m.in. budynki przy ul. Wilków Morskich 13,14,15 i 16, które w Nowym Porcie jako nieliczne pozostały po dawnej zabudowie kolonii Abegga.

Z lewej - kamienica pod adresem Pniewskiego 1, z prawej - przy Jaśkowej Dolinie 7 w Gdańsku, termomodernizacja obejmuje także remont elewacji, restaurację i uzupełnienie detali architektonicznych
Z lewej - kamienica pod adresem Pniewskiego 1, z prawej - przy Jaśkowej Dolinie 7 w Gdańsku, termomodernizacja obejmuje także remont elewacji, restaurację i uzupełnienie detali architektonicznych
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

W 2021 roku prace budowlane rozpocząć się mają także w Górnym Wrzeszczu - w dużych, sąsiadujących ze sobą kamienicach z przełomu XIX/XX wieku przy ul. Jaśkowa Dolina 7 i Pniewskiego 1 (dawna przychodnia). Na początku listopada Gdańskie Nieruchomości podpisały umowę z pracownią Jacek Szczęsny “Archi-CAD”, która opracuje dokumentację wielobranżową projektowo-kosztorysową na termomodernizację, remont i przebudowę oraz sprawowanie nadzorów autorskich dla obu kamienic.

Zakres prac przewiduje kompleksowe prace wewnątrz (w tym konstrukcyjne) oraz remont elewacji z restauracją i odtworzeniem detali architektonicznych. Oba budynki pełnić będą funkcję użytkową - przy Jaśkowej Dolinie 7 mieści się obecnie Dom Sąsiedzki prowadzony przez Stowarzyszenie Morena.

 

 

 

Wszystkie powyższe termomodernizacje prowadzone będą z dofinansowaniem z programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), którym zarządza Obszar Metropolitalny Gdańsk - Gdynia - Sopot. Od 2015 roku Obszar jest jedną z instytucji pośredniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 roku. Z dofinansowaniem ZIT z osi priorytetowej “Energia” na obszarze metropolii w 2019 roku termomodernizację przeszły m.in. 93 budynki użyteczności publicznej, w tym gdański Wielki Młyn oraz dawne Gimnazjum Miejskie i Dyrekcja Poczty przy Lastadii.

 

Modernizacja budynków, którymi administrują Gdańskie Nieruchomości finansowana jest również m.in. z Gminnego Programu Rewitalizacji oraz środków własnych jednostki pochodzących z czynszów.

 

Niegdyś reprezentacyjna kawiarnia Połowa Alei przy al. Zwycięstwa 43 A dzięki Programowi Odnowy Zabytków Gdańskich Nieruchomości odzyskać może dawny blask
Niegdyś reprezentacyjna kawiarnia Połowa Alei przy al. Zwycięstwa 43 A dzięki Programowi Odnowy Zabytków Gdańskich Nieruchomości odzyskać może dawny blask
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

- Od 2019 roku realizujemy także Gdański Program Odnowy Zabytków. Dzięki niemu, również obiekty o szczególnej wartości zabytkowej i historycznej mają szansę odzyskać dawny blask - podkreśla Aleksandra Strug. - Pierwszym budynkiem objętym programem jest dawna kawiarnia ,,Połowa Alei’’ przy Alei Zwycięstwa 43A. Rozpoczęcie prac zakładających kompleksowy remont, w tym przywrócenie dawnej funkcji poprzez usunięcie wtórnych podziałów oraz prace konserwatorskie, planowane jest na 2021 r.