• Start
  • Wiadomości
  • Dwa nowe skwery i nowa ulica w Gdańsku: Daszyńskiego, Sampa, Grabarczyka

Rada Miasta Gdańska. Są nowe nazwy dla dwóch skwerów i ulicy: Sampa, Daszyńskiego, Grabarczyka

Skwer im. prof. Jerzego Sampa na Oruni, Skwer im. Ignacego Daszyńskiego w Śródmieściu i ulica Antoniego Grabarczyka na Przeróbce - o nadaniu takich nazw zdecydowali w czwartek, 29 września, gdańscy radni.  
29.09.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Zdjęcie tego obszaru wykonane z samolotu (tak zwana ortofotomapa). Teren Skweru ma kształt zbliżony do wysokiego trójkąta, zaznaczony jest na pomarańczowo
Skwer im. prof. Jerzego Sampa znajduje się w dzielnicy Gdańsk Orunia Święty Wojciech-Lipce. Położony jest między kanałem Raduni a Traktem Św. Wojciecha - na wysokości ul. Gościnnej. Miejsce to zaznaczyliśmy na mapce na pomarańczowo, widoczny po prawej zielony obszar (po drugiej stronie ulicy) to Skwer Danuty Siedzikówny ps. "Inka". Tereny zielone na lewo od skweru Sampa to Park Oruński
www.gdansk.pl

Skwer im. prof. Jerzego Sampa

Z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpiła Rada Dzielnicy Gdańsk Orunia Święty Wojciech-Lipce.

Prof. Jerzy Samp (1951 - 2015) - polski historyk literatury i pisarz. Urodził się 23 marca 1951 w Gdańsku. Studia na Uniwersytecie Gdańskim ukończył w 1975 r. i w tym samym roku rozpoczął pracę na macierzystej uczelni. Doktoryzował się 1982, habilitował w 1992, na podstawie pracy Gdańsk w relacjach z podróży 1772 - 1918. Pracował jako profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1994 był kierownikiem Zakładu Pomorzoznawstwa UG. Specjalizował się historii literatury i kultury Pomorza XIX i XX w. Należał m.in. do Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Instytutu Kaszubskiego. Jako pisarz debiutował w roku 1977. Był autorem kilkudziesięciu książek i opracowań popularyzujących problematykę kaszubsko-pomorską, a w szczególności gdańską.

Ostra dyskusja i pojedynek na zdjęcia. Dlaczego pomoc gminie Michałowo poróżniła radnych?

Mapa na której zaznaczono kolorem błękitnym teren skweru. Kształt ma nieregularny
Skwer im. Ignacego Daszyńskiego znajduje się pomiędzy ulicami Św. Trójcy, Okopową i Toruńską. Od strony wschodniej graniczy z terenem kościoła św. Trójcy i siedzibą Muzeum Narodowego w Gdańsku. Teren skweru zaznaczyliśmy kolorem błękitnym. Po lewej, za ul. Okopową, widoczny jest peron przystanku SKM Gdańsk Śródmieście
www.gdansk.pl

Skwer im. Ignacego Daszyńskiego

Z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpiła grupa mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Ignacy Daszyński (1866 - 1936) - premier pierwszego rządu po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Pochodził z rodziny o korzeniach szlacheckich. Urodził się w Zbarażu 26 października 1866. Po śmierci ojca rodzina przeniosła się do Stanisławowa. W 1882 Daszyński został wydalony z gimnazjum. Stało się tak, ponieważ podczas długiej przerwy wygłosił do pozostałych uczniów przemówienie zawierające treści patriotyczne. Incydent ten spowodował napiętnowanie rodziny Daszyńskich przez władze austriackie, a w efekcie pogorszenie sytuacji finansowej. Zmuszeni byli przeprowadzić się do Lwowa. Nieco później Ignacy zamieszkał z matką w Drohobyczu, gdzie po raz pierwszy zetknął się ze środowiskiem robotniczym. Tam też rozpoczął pierwszą pracę (żadne z gimnazjów nie chciało go przyjąć). Został pisarzem u adwokata. Wkrótce potem zaczął pisać do lewicowego dwutygodnika „Gazeta Naddniestrzańska”. Daszyński wystartował w pierwszych powojennych wyborach do polskiego Sejmu, używając hasła wyborczego Pierwszy Sejm Ustawodawczy to Pierwszy Gospodarz Ojczyzny, to jej budowniczy, źródło jej prawa i mocy. Sejm to Polska Wolna, Niepodległa i Zjednoczona. W ciągu kadencji Sejmu Ustawodawczego, skupił się przede wszystkim na promowaniu programu socjalistycznego. Opowiadał się za nacjonalizacją części przemysłu - utworzeniem państwowych monopoli, np. węglowego czy spirytusowego. Postulował poprawę warunków pracy i bronił praw pracowniczych, jak również popierał rozwój spółdzielczości i edukację chłopów oraz robotników. Zmarł 31 października 1936 w Bystrej Śląskiej.

Ul. Antoniego Grabarczyka znajduje się na Przeróbce, na terenach przemysłowych - niedaleko portu kontenerowego DCT i biurowca Koga . Przebieg ulicy zaznaczony jest czerwoną linią. Wyraźna droga po lewej stronie to Trasa Sucharskiego, na odcinku między mostem Jana Pawła II a tunelem pod Martwą Wisłą. Ul. Grabarczyka łączy ul. Kontenerową z ul. Andruszkiewicza
Ul. Antoniego Grabarczyka znajduje się na Przeróbce, na terenach przemysłowych - niedaleko portu kontenerowego DCT i biurowca "Koga". Przebieg ulicy zaznaczony jest czerwoną linią. Wyraźna droga po lewej stronie to Trasa Sucharskiego, na odcinku między mostem Jana Pawła II a tunelem pod Martwą Wisłą. Ul. Grabarczyka łączy ul. Kontenerową z ul. Andruszkiewicza
www.gdansk.pl

Ulica Antoniego Grabarczyka

Z wnioskiem o nadanie nazwy wystąpił Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.

Antoni Grabarczyk (1949 - 2007) to polski robotnik, uczestnik Sierpnia, człowiek “Solidarności” więziony przez władze PRL w latach 1982-84 i 1985-86. W 1982 r. ciężko pobity przez służbę więzienną za zorganizowanie buntu i głodówki osadzonych. Urodził się i wychował w Łódzkiem, w grudniu 1970 odbywał zasadniczą służbę wojskową, gdy jego jednostkę skierowano do pacyfikacji zrewoltowanego Trójmiasta - odmówił wówczas udziału w ulicznych patrolach. W 1972 roku, po powrocie do cywila, przyjechał do Gdańska i został zatrudniony w Zarządzie Portu Gdańsk jako operator sprzętu zmechanizowanego. W sierpniu 1980 r. był jednym z współorganizatorów strajku w zakładzie. W sierpniu 1988 współorganizował strajk w Zarządzie Portu Gdańsk. W latach 1988-1990 był zatrudniony w Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych „Świetlik”, od października 1990 ponownie pracował w ZPG. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

NASZA FOTOGALERIA Z WRZEŚNIOWEJ SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA

 

 

TV

Koalicja Obywatelska podsumowała swój sukces wyborczy