Pytamy o drony w mieście. Wypełnij ankietę do czwartku - twoja opinia jest ważna

Badania opinii mieszkańców Gdańska, prowadzone równolegle w kilku innych miastach regionu Morza Bałtyckiego, m.in. Sztokholmie czy Helsinkach, na temat wykorzystania dronów w mieście są częścią unijnego projektu CITYAM, który przygotowuje miasta do zrównoważonej miejskiej mobilności powietrznej. W aktywnej do 28 marca ankiecie padają pytania o akceptowalne zastosowanie dronów, usytuowanie miejsc ich startów i lądowań oraz jakie kwestie związane z użytkowaniem dronów wymagają szczególnej uwagi.
26.03.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Widok z lotu ptaka, z dużej odległości na siatkę ulic i zieleni. Na pierwszym planie widać biały korpus drona i jego wiatrkowe skrzydła.
Projekt CITYAM wyposaża miasta w narzędzia umożliwiające poprawę zarządzania przestrzenią powietrzną w radzeniu sobie z pojawiającą się mobilnością powietrzną w miastach i skalowaniem operacji dronów
mat. CITYAM

Gdański Tydzień Zawodowca trwa. Do piątku dni otwarte szkół branżowych i techników

Podczas gdy badanie prowadzi Urząd Miejski w Gdańsku, te same pytania postawione będą mieszkańcom Helsinek, Tallina, Tartu, Rygi, Sztokholmu czy Hamburga. Interaktywne ankiety realizowane w ramach projektu CITYAM: "Przygotowanie miast do zrównoważonej miejskiej logistyki powietrznej" (Urban Air Mobility).

W Gdańsku link do interaktywnego kwestionariusza otrzymali subskrybenci biuletynu rozsyłanego do posiadaczy Karty Mieszkańca. Ankieta, którą wypełniło już ponad 2300 osób w samych Gdańsku, dostępna jest online.

- Miejska logistyka powietrzna to nowa forma mobilności, która znacząco wpłynie na praktyki planowania miejskiego. Samorządy powinny przygotować się na lepsze zrozumienie tego zagadnienia, współpracując z mieszkańcami, firmami i instytucjami. To główne założenia projektu CITYAM, dofinansowanego z programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego - mówi Magdalena Szymańska, z Wydziału Gospodarki Komunalnej, lokalna koordynatorka projektu.

Liderem projektu jest organizacja Forum Virium Helsinki, a w międzynarodowym konsorcjum Gdańsk korzysta z doświadczeń miast, w których potencjał dronów został już w większym stopniu zbadany, m.in. Helsinek, Sztokholmu, Tallina i Hamburga.

Projekt CITYAM wyposaża miasta w narzędzia usprawniające zarządzanie przestrzenią powietrzną w obliczu rosnącej skali wykorzystania dronów. Działania obejmują m.in. wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych. Ważnym aspektem jest również kształtowanie potencjału i podnoszenia świadomości wśród urbanistów. W oparciu o doświadczenia trzech wiodących miast partnerskich wypracowywane są sposoby i rozwiązania włączenia UAM do planowania miejskiego. Celem jest przygotowanie się na przyszłość, w której miejska logistyka powietrzna będzie powszechna.

oprac. AU

TV

XXVI Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA