Czas dobrej energii. Doroczne spotkanie gdańskich NGO

129 osób ze 103 organizacji wzięło udział w sobotnim (24 lutego), dorocznym spotkaniu plenarnym gdańskich organizacji pozarządowych. Wzięła w nim udział Agnieszka Buczyńska - pierwsza ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego, przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.
26.02.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kilkadziesiąt osób pozuje do wspólnego zdjęcia w wnętrzu budynku
W spotkaniu udział wzięło 129 osób ze 103 organizacji pozarządowych
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Współpraca NGO z gdańskim samorządem

– Rok temu, gdy spotkaliśmy się w centrum Hevelianum, nie mieliśmy swojego gdańskiego domu, czyli Centrum Dolna Brama, z którego dziś korzystają setki społeczniczek i społeczników. To duża zmiana. Kolejna to ta, że od ubiegłego roku z gdańskim samorządem współpracuje więcej organizacji, za co jestem bardzo wdzięczna. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie nasza wspólna praca nad programem współpracy – mówiła, witając uczestniczki i uczestników dorocznego spotkania plenarnego gdańskich organizacji pozarządowych, Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

I właśnie współpracy NGO oraz samorządu poświęcone jest wydarzenie organizowane co roku przez Gdańską Radę Organizacji Pozarządowych. Przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariuszki i wolontariusze podsumowują to, co się udało, ale też mówią o zamierzeniach na przyszłość. A mówiąc o przyszłości warto podkreślić, roczny budżet na realizację zadań przez NGO wzrósł do rekordowej sumy 120 mln zł.

Społeczeństwo obywatelskie w Gdańsku

Po raz pierwszy też w składzie rządu znalazła się ministra ds. społeczeństwa obywatelskiego i przewodnicząca Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Agnieszka Buczyńska przez wiele lat była członkinią Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, a także Gdańskiej Rady Pożytku Publicznego, Gdańskiej Rady ds. Seniorów oraz Gdańskiej Rady ds. Rozwoju Wolontariatu. W latach 2008-2014 była wiceprezeską, a w okresie 2015-2019 pełniła funkcję prezeski Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

– Od lat razem budujemy w Gdańsku społeczeństwo obywatelskie, a bycie ministrą do spraw społeczeństwa obywatelskiego to dla mnie wciąż nowa rola. Myślę, że dla nas wszystkich wymiar symboliczny ma to, że po ośmiu trudnych latach w nowym rządzie jest osoba, która zadba o rozwój społeczeństwa obywatelskiego, sektora pozarządowego i aktywizmu, także w działalności nieformalnej – mówiła ministra Buczyńska. – Wizję sektora chcę budować razem z wami. Do 26 lutego czekamy na zgłoszenia osób chętnych do zaangażowania się w działalność trzech grup, które będą powołane przy moim urzędzie: dotyczącej legislacji, partycypacji oraz wolontariatu.

Sześć osób siedzi w rzędzie na krzesłach. Za nimi kolejne rzędy siedzących
W spotkaniu udział wzięli m.in. (na zdjęciu od lewej): Katarzyna Ziemann - dyrektorka Wydziału Rozwoju Społecznego UM, Piotr Stec - przedstawiciel środowiska pozarządowego, Agnieszka Buczyńska - ministra do spraw społeczeństwa obywatelskiego, Andrzej Kowalczys - radny miasta Gdańska, Monika Chabior - zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania, Damian Awieruszko - zastępca dyrektorki Wydziału Rozwoju Społecznego
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Pierwsza część spotkania odbyła się w sali Niebo Polskie Urzędu Marszałkowskiego, druga – warsztatowa – w Centrum Dolna Brama. Tu, w kilku salach, trwały spotkania m.in. dotyczące wsparcia rozwoju organizacji młodzieżowych, mentoringu czy księgowości dla początkujących.

24 lutego 2024 przypada druga rocznica pełnoskalowego ataku Rosji na Ukrainę. Monika Chabior przypomniała, że w dniu wybuchu wojny w Centrum Dolna Brama, które wówczas stawało się centrum wsparcia uchodźców i uchodźczyń, odbyło się spotkanie z udziałem NGO, podczas którego podzielono się zadaniami we wsparciu osób przybywających do Gdańska. – Zrobiliśmy coś wyjątkowego, czyli program Gdańsk Pomaga, który wspólnie realizowaliśmy – podkreśliła Monika Chabior. – Po raz kolejny pokazaliśmy jak my, gdańskie społeczniczki i gdańscy społecznicy, dobrze ze sobą współdziałamy, jacy jesteśmy empatyczni i silni. Pokazujemy to każdego dnia.

Uczestnicy spotkania uczcili ofiary wojny minutą ciszy.


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ ZE SPOTKANIATV

Budowa basenu we Wrzeszczu jeszcze w tym roku