GTBS dokapitalizowane. Dzięki temu powstaną dwa budynki wielorodzinne

26 października Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę, zgodnie z którą Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (GTBS) zostanie dokapitalizowane. Pomoże to zrealizować inwestycję przy ul. Piotrkowskiej.
26.10.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
grafika wizualizacje dwóch bloków mieszkalnych z parkingami i zielenią
Wizualizacja budynków przy ul Piotrkowskiej 49D i 49E
źródło: GTBS

Dokapitalizowanie GTBS

GTBS otrzyma dofinansowanie w wysokości 6 988 000,00 zł. Środki wesprą budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Piotrkowskiej 49D i 49E w Gdańsku. Dzięki tej inwestycji powstanie 60 nowych mieszkań. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środków Gminy Miasta Gdańska i środków własnych Gdańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi ponad 34 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2025.

Zamelduj się w Gdańsku! Zobacz, jakie korzyści ma z tego tytułu mieszkaniec 

- W ramach tego zadania skorzystamy z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym blisko 12 mln zł z Funduszu Dopłat oraz z kredytu inwestycyjnego z BGK w wysokości ponad 8 mln zł. Inwestycja będzie też finansowana z partycypacji przyszłych najemców. Co ważne podjęliśmy decyzję o zmniejszeniu tej partycypacji z poziomu 15% do 10%, żeby te mieszkania były jeszcze bardziej dostępne – podkreśla Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych.

Decyzja w sprawie dokapitalizowania GTBS została podjęta jednogłośnie przez Radę Miasta podczas 69. sesji.

TV

Ostatni dzień 44. Zjazdu Nowej Hanzy w Gdańsku