• Start
  • Wiadomości
  • Do 20 tys. zł. dotacji na otwarcie działalności gospodarczej - złóż wniosek do 11 września

20 tysięcy na start dla nowych firm. Złóż wniosek w Gdańskim Urzędzie Pracy - do piątku 11 września

Do piątku, 11 września, Gdański Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji dla osób, które chcą założyć działalność gospodarczą. Wsparcie finansowe wynosić będzie do 20 tysięcy złotych. Z dotacji może skorzystać 95 osób, które posiadają status osoby bezrobotnej.
08.09.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Do 20 tys. zł. dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby bezrobotne, zarejestrowane w Gdańskim Urzędzie Pracy, które złożą wniosek do piątku 11 września 2020 roku
Do 20 tys. zł. dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą otrzymać osoby bezrobotne, zarejestrowane w Gdańskim Urzędzie Pracy, które złożą wniosek do piątku, 11 września 2020 roku
Wojtek Jakubowski/KFP

 

Gdański Urząd Pracy wznawia przyznawanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Co ważne, o wsparcie mogą starać się wyłącznie osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w Gdańskim Urzędzie Pracy. Tym razem urzędnicy nie wymagają konkretnego okresu zarejestrowania w GUP. W praktyce oznacza to, że jednego dnia można zarejestrować się jako osoba bezrobotna, a dnia następnego złożyć wniosek z prośbą o przyznanie dofinansowania.

- Technicznie jest taka możliwość, musimy jednak pamiętać o tym, że w momencie kiedy uzyskamy status osoby bezrobotnej, jeszcze zanim złożymy wniosek o dofinansowanie, musimy spotkać się w naszym urzędzie z doradcą klienta, który zaopiniuje nasz wniosek pozytywnie. Takie spotkanie jest możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu terminu. Dopiero po spotkaniu z doradcą możemy rozpocząć procedurę związaną ze staraniem się o dofinansowanie - mówi Łukasz Iwaszkiewicz z Gdańskiego Urzędu Pracy. 

 
Osoby, które chcą złożyć wniosek o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w pierwszej kolejności zobligowane są do osobistego spotkania z doradcą w Gdańskim Urzędzie Pracy
Osoby, które chcą złożyć wniosek o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej w pierwszej kolejności zobligowane są do osobistego spotkania z doradcą w Gdańskim Urzędzie Pracy
Piotr Wittman/gdansk.pl

 

Podczas spotkania z doradcą klienta w Gdańskim Urzędzie Pracy należy przekazać informacje na temat zakresu działalności firmy, w jaki sposób i gdzie chcemy ją prowadzić. Jeżeli opinia doradcy będzie pozytywna, kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku, który dostępny jest na stronie Gdańskiego Urzędu Pracy. We wniosku wymagane będzie uzupełnienie informacji dotyczących m.in. miejsca zamieszkania, wykształcenia czy opisu działalności gospodarczej, która ma zostać otwarta. 

- Analizujemy wniosek pod różnymi kątami. Polecam, by przed złożeniem wniosku zapoznać się z regulaminem przyznawania dotacji, gdzie opisujemy, które elementy szczególnie brane są pod uwagę w kwestii przyznawania punktów - dodaje Łukasz Iwaszkiewicz. 

Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia. Kluczową kwestią dla pozytywnego rozpatrzenia prośby o dotację będzie merytoryczne przygotowanie wniosku

 
Spotkanie z doradcą, który omówi z nami niezbędne kroki związane z przyznaniem dotacji na założenie firmy będzie możliwe po telefonicznym ustaleniu terminu takiego spotkania
Spotkanie z doradcą, który omówi z nami niezbędne kroki związane z przyznaniem dotacji na założenie firmy będzie możliwe po telefonicznym ustaleniu terminu takiego spotkania
Gdański Urząd Pracy

 

Zasady przyznawania dotacji są zmienne. W przypadku aktualnego naboru nie ma ograniczeń wiekowych, związanych z płcią czy posiadaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. O dotację nie mogą jednak ubiegać się studenci studiów dziennych, studenci zaoczni - już tak. Ograniczenia, które obowiązują, dotyczą również uczestników programu PO WER. 

- PO WER to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - wyjaśnia Łukasz Iwaszkiewicz. - Jest to działanie współfinansowane przez Unię Europejską, w ramach którego dysponujemy środkami, które możemy przeznaczyć na różne formy aktywizacji, m.in. dotacje czy szkolenia. Dotacją w wysokości do 20 tysięcy złotych objętych zostanie 95 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Gdańskim Urzędzie Pracy, w tym 25 osób właśnie w ramach programu PO WER, które nie ukończyły 30 roku życia. W przypadku osób poniżej 25 roku życia dodatkowo wymagany będzie okres zarejestrowania w Gdańskim Urzędzie Pracy do czterech miesięcy.

 
Gdański Urząd Pracy mieści się przy ul. Lastadia 41
Gdański Urząd Pracy mieści się przy ul. Lastadia 41
Piotr Wittman/gdansk.pl

 

Rewitalizacja gdańskiej Lastadii - Budową Roku w prestiżowym ogólnopolskim konkursie

 

Dotacje, o których mowa są bezzwrotne, jednak Gdański Urząd Pracy może ubiegać się zwrot przydzielonego wsparcia m. in. w sytuacji, gdy działalność gospodarcza prowadzona będzie w okresie krótszym niż 12 miesięcy.

- Wśród dokumentów, których wymagamy, należy złożyć biznesplan - wyjaśnia Łukasz Iwaszkiewicz. - Możemy poprosić o zwrot dotacji również w sytuacji, gdy dowiemy się, że środki zostały przeznaczone na inne cele, niż zostało to rozpisane we wniosku.

Dotacje przyznawane są do kwoty 20 tysięcy złotych, czyli petenci mogą ubiegać się o niższe kwoty. Jeśli okaże się, że osób, które chciałby skorzystać ze wsparcia poniżej 20 tysięcy jest więcej, istnieje prawdopodobieństwo, że dotacje zostaną przyznane większej liczbie osób niż 95.

Przypominamy naszym Czytelnikom, że Gdański Urząd Pracy ma nową siedzibę. GUP mieści się w budynku Lastadii, przy ul. Lastadia 41.TV

Zjazd Hanzy, dzień III. Bakalie, muzyka i nowe nabrzeże