Wkrótce modernizacja przepompowni Ołowianka! Długa lista inwestycji GIWK w 2024 roku

Na 82 miliony złotych opiewać będą w 2024 r. inwestycje Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej (GIWK). To o ponad 30 mln zł więcej niż w 2023 r. Komunalna spółka planuje przebudowę ważnych dla funkcjonowania miasta obiektów infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Kluczowa na tej liście jest modernizacja przepompowni ścieków na wyspie Ołowianka. To przedsięwzięcie GIWK było do tej pory blokowane przez b. Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Igora Strzoka. 
02.01.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na zdjęciu widoczny jest widok z lotu ptaka na zróżnicowaną miejską przestrzeń. Po lewej stronie znajduje się rzeka z łagodnie zakrzywionym mostem, który łączy dwa brzegi. Wzdłuż rzeki rozciąga się nabrzeże z kilkoma budynkami, w tym jednym z charakterystycznym, wysokim kominem, co sugeruje, że może to być stara fabryka lub elektrownia przekształcona na inne użytki. W centralnej części zdjęcia dominuje czerwona, nietypowa budowla o ostrym, trójkątnym dachu, która wyróżnia się na tle innych, bardziej tradycyjnych konstrukcji. W tle widać bardziej nowoczesne budownictwo, w tym wielopiętrowe mieszkalne i biurowe kompleksy o współczesnej architekturze. Dalej, przy horyzoncie, rozpościera się przemysłowa część miasta z dźwigami i innymi konstrukcjami.
Ołowianka to najstarsza i największa przepompownia ścieków w mieście. Jej budowę wraz z pierwszą siecią kanalizacyjną ukończono w 1871 r. Autorem projektu był Eduard F. Wiebe. Obiekt został zmodernizowany w latach 1932 i w 2001, kiedy odnowiono też jego charakterystyczną żółtą elewację
fot. Jerzy Pinkas/ gdansk.pl

Jak ważna jest przebudowa przepompowni Ołowianka?

O perturbacjach związanych z tą inwestycją portal gdansk.pl napisał szczegółowo w listopadzie 2022 r.  
 
Obiekt na Ołowiance to największa przepompownia w Gdańsku, przez którą przepływa ok. 60 procent komunalnych nieczystości, odprowadzanych do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód.

Koniec odorów z Ołowianki? Projekt czeka na decyzję konserwatora zabytków

Przetarg na wykonanie projektu przebudowy przepompowni, wykonała, wyłoniona w przetargu GIWK, firma Aqua SA. Umowa na realizację tego zadania została podpisana już w listopadzie 2020 r.
 
Projekt dotyczący inwestycji na Ołowiance spółka GIWK złożyła do ówczesnego Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (PWKZ) Igora Strzoka w lipcu 2022 r. Niestety, do dziś dokumentacja ta utknęła nie rozpatrzona na biurku konserwatora. 

Inwestycja wstrzymywana przez urząd konserwatora zabytków

Co istotne, już od połowy 2021 r., jeszcze na etapie przygotowania projektu modernizacji przepompowni GIWK oraz Aqua SA. konsultowały się kilka razy z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, aby planowana dodatkowa zabudowa odpowiadała architektonicznie istniejącym już obiektom, wpisanym do rejestru zabytków.
- Nie chcieliśmy działać w ciemno. Teraz mamy gotowy do uzgodnienia projekt. I mamy nadzieję, że uwag już do niego nie będzie. Bo nie po to poświęcaliśmy dwa lata na projektowanie i uwzględnianie uwag konserwatora zabytków, aby teraz pojawiły się jakiekolwiek zastrzeżenia. Jeśli konserwator uzgodni projekt, to my natychmiast przystępujemy do pozyskania pozwolenia na budowę. Dziś stoimy w blokach startowych, aby wyłonić wykonawcę tych prac - mówił gdansk.pl w listopadzie 2022 r. Jacek Skarbek, prezes GIWK.
Na zdjęciu widzimy pracownika budowlanego ubranego w odblaskową, jaskrawo zieloną kurtkę i niebieskie spodnie, pracującego w wykopie. Osoba ta nosi kask ochronny i jest zgięta nad czymś, co wydaje się być narzędziem lub urządzeniem - być może piłą lub przecinarką. Pracownik jest w trakcie pracy przy niebieskiej rurze, która została odsłonięta w ziemi. Wykop jest błotnisty, co sugeruje, że prace mogą być związane z hydrauliką lub naprawą rurociągów
GIWK w 2024 r. wyda na inwestycje o ponad 30 mln zł więcej niż w ubiegłym roku
mat. GIWK
 
- Mamy wielką nadzieję, że w tym roku uda nam się wreszcie rozpocząć modernizację przepompowni ścieków Ołowianka. Liczę na pozytywne uzgodnienia w tym zakresie z nowym Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (Igor Strzok przestał być Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków pod koniec grudnia 2023 r. - przyp. red.). Na akceptację projektu tej inwestycji czekamy już ponad dwa lata - mówi Krzysztof Molęda, członek zarządu GIWK.
Zauważalnym dla mieszkańców Gdańska efektem modernizacji obiektu na Ołowiance będzie wyeliminowanie odoru, który powstaje dziś podczas procesu przepompowywania ścieków. Będzie to możliwe dzięki hermetyzacji tej części przepompowni, która wyciąga na wierzch grubszą frakcję, którą pozostawiają ścieki. W tej chwili jest ona składowana w kontenerach i do czasu, kiedy nie zostanie wywieziona, jest źródłem nieprzyjemnych zapachów.
 
Równie ważne jest to, że czekający na akceptację PWKZ projekt uwzględnia zalecenia zespołu ekspertów powołanego przez prezydenta miasta po awarii przepompowni, jaka miała miejsce w maju 2018 r.

Jakie będą inwestycje w infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej?   

W tym roku GIWK planuje też budowę i przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kilkunastu dzielnicach Gdańska. 
 
OTO LISTA NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GIWK W INFRASTRUKTURZE WOD-KAN W 2024 r.: 
 
Matarnia:
 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Radiowej i Internetowej
 • Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Budowlanych (od ul. Bysewskiej do ul. Przyrodników na długości ok. 253 m)
Przeróbka:
 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Ku Ujściu i Przetocznej
 • Budowa przepompowni ścieków na terenach byłych Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego
Oliwa:
 
 • Budowa Przepompowni Wody Spacerowa
Nowy Port:
 
 • Przebudowa sieci wodociągowej DN100 żel w ul. Starowiślnej (na długości ok. 120 m)
 • Przebudowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Wyzwolenia (ok. 800 m)
Jasień:
 
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Źródlanej i Jasińskiego na długości ok. 1126 m oraz sieci wodociągowej w ul. Źródlanej na długości 262 m
Śródmieście: 
 
 • Przebudowa kanału sanitarnego DN150 przy budynku Grobla I nr 13 na długości ok. 80 m
 • Likwidacja 2 studni kredowych na terenie Filharmonii Gdańskiej

Orunia Św. Wojciech-Lipce:

 • Przebudowa przewodu wodociągowego DN 100 w ul. Poleskiej (ok. 100 m)
 • Przebudowa awaryjnej sieci wodociągowej w ul. Żuławskiej i ul. Lipce
Wrzeszcz Dolny:
 
 • Modernizacja sieci wodociągowej DN100 i kanału sanitarnego DN 250 w ul. Saperów na długości ok. 237 m
Siedlce:
 
 • Przebudowa kanału sanitarnego DN200/150 w ul. Łostowickiej 25-27 na długości ok. 108 m
 • Renowacja kanału sanitarnego w ul. Malczewskiego i ul. Swojskiej
Chełm:
 
 • Przebudowa magistrali DN1000 w rejonie ul. Suchanka i ul. Ptasiej na długości ok. 130 m
VII Dwór:
 
 • ul. Abrahama - urządzenie skweru w sąsiedztwie PW Polanki
 • Modernizacja sieci wodociągowej DN 200 w ul. Polanki od ul. Abrahama do ul. Bażyńskiego oraz budowa odcinków sieci w ul. Macierzy Szkolnej i Czarnowskiego
Rudniki:
 
 • Budowa magistrali wodociągowej ul. Miałki Szlak - ul. Zagroble
Stogi:
 
 • Przebudowa sieci wodociągowych w rejonie ulic Stryjewskiego, Sówki i Kępnej
 
Wzgórze Mickiewicza:
 
 • Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie Wzgórza Mickiewicza – ul. Świtezianki, Domeyki, Pana Tadeusza, Nowogródzkiej i Filomatów w Gdańsku
 
Strzyża:
 
 • Przebudowa sieci wodociągowej DN100 AC w ul. Wojska Polskiego na dł. 458 m
 
Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia:
 
 • Przebudowa sieci DN80/100 AC w ul. Tysiąclecia na dł. ok. 300 m
 
Brzeźno:
 
 • Przebudowa sieci wodociągowej DN 400 AC w ul. Gdańskiej na dł. ok. 550 m od ul. Uczniowskiej do ul. Łozy
 
Młyniska, VII Dwór, Wrzeszcz Górny:
 
 • Przebudowa sieci wodociągowych z AC w ul. Reja, VII Dwór i Podleśnej na łącznej długości ok. 415 m
Na zdjęciu widoczne są elementy instalacji wodociągowej, które leżą na bruku. Na pierwszym planie znajduje się niebieska złączka rury, najprawdopodobniej kołnierz, z wyraźnie widocznymi napisami i oznaczeniami, w tym DN150 . W tle, nieco rozmyte, widać drugi, podobny element oraz fragment niebieskiej rury, która leży na ziemi przy otwartym wykopie. W dalszej perspektywie zauważyć można parkujący ciężarowy pojazd, co może sugerować, że jest to miejsce pracy związane z inżynierią miejską lub naprawami infrastruktury.
Oprócz inwestycji na Ołowiance GIWK planuje też w 2024 r. modernizacje przepompowni wody i ścieków, budowę i przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz odwierty nowych studni
mat. GIWK

Jakie inwestycje GIWK sfinalizuje w 2024 r.?

W tym roku spółka Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna zakończy też kilka inwestycji. 

Będą to: 

 • przebudowa pompowni wody Polanki przy ul. Abrahama
 • budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Kortowskiej i Niegocińskiej
 • przebudowa przewodu wodociągowego w ul. Czopowej.
 • budowa kanalizacji w ul. Ku Ujściu i podłączymy do systemu kanalizacyjnego system kanalizacji gdańskiego portu

Gdańsk na podium wśród polskich miast, gdzie zarabia się najlepiej - według danych GUS

W 2024 r. GIWK będzie też kontynuować przebudowę sieci wodociągowej na Wyspie Spichrzów oraz budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Modrej na Olszynce. 
 

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta