Dlaczego z kominów gdańskiej elektrociepłowni czasami wydobywa się czarny dym?

Czarny dym z kominów Elektrociepłowni Gdańskiej EDF przy ul. Wiślnej 6 jest wynikiem prób palnikowych przed sezonem grzewczym. Nie ma powodów do niepokoju: emisje są zgodne z pozwoleniami środowiskowymi, a ich rozpraszanie jest bardzo dalekie.

Dlaczego z kominów gdańskiej elektrociepłowni czasami wydobywa się czarny dym?
A
A
data publikacji: 02 września 2016 r.

Gdańskie kominy na tle gdańskiego nieba.
Gdańskie kominy na tle gdańskiego nieba.
Materiały prasowe

Może gdańszczanki i gdańszczanie nie wpatrują się w ten dym z taką uwagą, jak pielgrzymi w dym watykański, ogłaszający wybór papieża, ale na pewno zauważają, jaki dym wydobywa się z komina gdańskiej elektrociepłowni. Najczęściej jest to biały dym, czyli po prostu para wodna. Jednak są dni, gdy dym jest czarny. 

Czy to powód do niepokoju?

Katarzyna Dudzin, główna specjalistka ds. komunikacji spółki EDF Polska, zapewnia, że nie: - Okresowo wydobywjący się czarny dym to rzecz normalna. Jest to związane z rozuchem kotłów po remontach bądź rozruchem kotłów rezerwowych. Obecnie, do 26 września, okresowo ciemny dym z komina jest związany z przygotowaniem kotłów do pełnej sprawności po remontach przed sezonem grzewczym. 

Dudzin tłumaczy, że w takich sytuacjach elektrociepłownia używa paliwa innego niż węgiel, paliwa ciężkiego, czyli oleju opałowego. - Wtedy czarny dym wydobywa się z kominów przez około godzinę, półtorej. Później znów jest biały.

Po 26 września czarny dym będzie pojawiał się zdecydowania rzadziej. Ale od czasu do czasu wciąż będzie. Czy powinniśmy się martwić?

- Nasze emisje spełniają wszelkie normy i są zgodne z przepisami - zapewnia Dudzin. - Nasze kominy są bardzo wysokie, co sprawia, że rozprzestrzenianie się dymu jest dalekie. 
 

Pełna treść oświadczenia Katarzyny Dudzin z EDF Polska 

W ubiegłym tygodniu zainteresowanie mieszkańców Gdańska mógł wzbudzać czarny dym wydobywający się z komina elektrociepłowni. Przyzwyczajeni do białego obłoku unoszącego się na co dzień, mieszkańcy zastanawiali się, dlaczego okresowo pojawia się dym w kolorze czarnym.
 

Biały obłok to para wodna, która wydobywa się z komina nowej instalacji oczyszczania spalin. Wraz z działającymi elektrofiltrami instalacja powoduje, że do atmosfery wydobywa się wielokrotnie mniej tlenków siarki SOx, tlenków azotu NOx i pyłów w stosunku do lat ubiegłych. Proces odbywa się trzyetapowo: spalanie z jednoczesną redukcją NOx, wychwytywanie pyłów w elektrofiltrach oraz wymywanie SOx i resztek pyłów w Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin (IMOS). Cały system pracuje przy ustabilizowanym procesie spalania węgla. Tak wygląda codzienna praca elektrociepłowni.


Czasami jednak można zauważyć dym wydobywający się z kominów wysokich (tzw. „suchych”). Ma to związek z rozruchem kotłów po remontach lub rezerwowych (przy zwiększonym zapotrzebowaniu na energię lub potrzebie wyłączenia pracującego urządzenia dla realizacji napraw). W takich sytuacjach elektrociepłownia używa paliwa innego niż węgiel tzn. oleju opałowego. Nie można wówczas eksploatować IMOS oraz innych instalacji prośrodowiskowych do czasu uzyskania stabilnych parametrów spalania. Jest to normalna część procesu technologicznego, przewidziana w pozwoleniach środowiskowych i odbywająca się na określonych warunkach, których elektrociepłownia przestrzega. Obecnie pojawiający się okresowo ciemny dym z komina jest związany z przygotowaniem kotłów do pełnej sprawności po remontach przed zbliżającym się sezonem grzewczym.


Wszystkie kominy elektrociepłowni są opomiarowane i monitorowane, a sama elektrociepłownia jest kontrolowana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Podlega również regularnym audytom środowiskowym związanym z dobrowolną przynależnością zakładu do systemu EMAS (system ekozarządzania i audytu we Wspólnocie Europejskiej)".

Stale inwestujemy w nowe technologie, dzięki którym wytwarzanie ciepła jest jeszcze bardziej wydajne i bezpieczne dla środowiska.  Instalacja Mokrego Odsiarczania Spalin w elektrociepłowni gdańskiej i gdyńskiej, Instalacja Odazotowania Spalin w elektrociepłowni gdańskiej, nowe kotły olejowe na olej tzw. „lekki” w elektrociepłowni gdyńskiej to inwestycje rzędu 580 mln zł. Dodatkowo koszty remontów i modernizacji, związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń energetycznych to ok. 100 mln zł rocznie.


Należy zauważyć, że na jakość powietrza w Trójmieście wpływa głównie tzw. niska emisja pochodząca z  transportu, lokalnych kotłowni oraz domowych pieców grzewczych. W przeciwieństwie do domowych kotłowni, zakłady, takie jak elektrociepłownia, są zobowiązane do przestrzegania rygorystycznych norm emisji gazów i pyłów do powietrza, zgodnie z krajowymi i unijnymi przepisami środowiskowymi.

Poniżej wykresy przesłane do naszej redakcji przez Dudzin, obrazujące emisje zanieczyszczeń energetycznych w latach 1989-2015, z prognozą na rok 2016, dla elektrociepłowni w Gdańsku i Gdyni (obie należą do EDF Polska):


Emisje pyłów
Emisje pyłów
Materiały prasowe

Emisje dwutlenku azotu
Emisje dwutlenku azotu
Materiały prasowe

Emisje dwutlenku siarki
Emisje dwutlenku siarki
Materiały prasoweoprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl
oprac. SŁ (0)
www.gdansk.pl