• Start
  • Wiadomości
  • Dla przedsiębiorców. Marzec kolejnym miesiącem z obniżką czynszu w lokalach miejskich

Dla przedsiębiorców. Marzec kolejnym miesiącem z obniżką czynszu w lokalach miejskich

Prowadzący działalność w lokalach użytkowych należących do miasta oraz dzierżawcy nieruchomości gminnych, ponownie wnioskować mogą o czasowe obniżenie wysokości stawki czynszu. Podobnie jak w styczniu oraz lutym 2021 r. na wsparcie liczyć mogą wszyscy przedsiębiorcy, których przychody zmalały w porównaniu do ubiegłego roku. Termin składania wniosków - do końca marca.
20.03.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wnętrze restauracji na Głównym Mieście
Wnętrze restauracji na Głównym Mieście
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Utrzymująca się sytuacja epidemiczna oraz obostrzenia, mające na celu zminimalizowanie rozprzestrzeniania się COVID-19, to główne powody dla których w Gdańsku, po raz kolejny, zdecydowano o wsparciu przedsiębiorców poprzez obniżenie stawki czynszu najmu/dzierżawy w lokalach użytkowych należących do miasta, również w miesiącu marcu 2021 r.

W ramach pomocy najemcy gminnych lokali użytkowych i dzierżawcy nieruchomości gminnych skorzystać mogą z czasowego obniżenia wysokości czynszu. Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne oraz dzierżawcy nieruchomości, takie wsparcie otrzymali również kilkakrotnie w roku ubiegłym.

Pomoc skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, których obroty z tytułu prowadzonej działalności w miesiącu lutym 2021 r., okazały się niższe w porównaniu do lutego 2020 r. Tym przedsiębiorcom przysługiwać będzie obniżka za marzec w postaci:

  • Obniżenia wysokości czynszu do 1 zł - jeśli obroty spadły o ponad 60 proc.
  • Obniżenia wysokości czynszu o 50 proc. - jeśli obroty spadły o 30 - 60 proc.

 

Gdy różnica w obrotach wynosi mniej niż 30% obniżenie wysokości czynszu nie ma zastosowania.

 

 

Uwaga! Jeśli najemca nie uzyskał przychodów w lutym 2020 r., do porównania przyjmuje się przychody pierwszego z kolejnych miesięcy, w którym je uzyskiwał.

Wnioski o udzielenie ulgi w opłatach za czynsz wraz z załącznikami wykazującymi spadek obrotów, które uprawniają do skorzystania z ulgi, kierować można do Gdańskich Nieruchomości:

  • W formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • W formie elektronicznej wysyłając podpisany skan wniosku na adres  programwsparcia@nieruchomoscigda.pl lub sekretariat@nieruchomoscigda.pl (oryginał podpisanego wniosku należy również przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Gdańskie Nieruchomości ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk).
  • Za pośrednictwem poczty na adres Gdańskie Nieruchomości, ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk.
  • W formie pisemnej, za pośrednictwem skrzynki wrzutowej znajdującej się w budynku Gdańskich Nieruchomości, przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 r.

Przedstawione rozwiązania to kolejny już element realizowanego od marca 2020 r. Gdańskiego Pakietu Wsparcia Przedsiębiorców. Miasto nieustannie dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji i na bieżąco podejmuje działania, które pozwolą zminimalizować skutki zachodzących w przestrzeni gospodarczej zmian.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z ulgi w opłatach czynszu:       

  • Wsparcie dla Przedsiębiorców - marzec 2021 r., tel.  58 524 11 92, 58 340 76 70
  • Dział Nieruchomości, tel. 58 309 10 12 

oprac. IB

TV

Kamienica przy ul. Toruńskiej 25 po remoncie.