• Start
  • Wiadomości
  • Dla osób doświadczających przemocy. W Gdańsku działa całodobowy numer alarmowy - 797 909 112

Dla osób doświadczajacych przemocy. W Gdańsku działa całodobowy numer alarmowy - 797 909 112

Jeśli dotyka Cię agresja, jesteś świadkiem przemocy, nie bój się i zgłoś się po pomoc lub pomóż znaleźć ją innym. Stan izolacji społecznej wyzwolił w ludziach heroiczne postawy, ale też pogłębił problemy, które dzieją się w zaciszu domów. Dlatego w Gdańsku zaczął działać całodobowy numer alarmowy pod którym dyżurują specjaliści.
27.05.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
child-1439468_1280
Działający całą dobę  numer alarmowy to kolejny krok miasta w walce z przemocą domową
Fot. Pixabay

 

Koronawirus a przemoc. Tu znajdziesz pomoc dla osób doświadczających przemocy domowej

 

Jak wynika z opinii specjalistów, przemoc domowa karmi się milczeniem otoczenia, brakiem reakcji na jej występowanie we własnej rodzinie bądź najbliższym sąsiedztwie. Powoduje to powstawanie poczucia bezkarności i przyzwolenia na nią u osób ją stosujących. Osoby doświadczające przemocy nie wiedzą, co zrobić, by przerwać to zjawisko. 

Aby ułatwić ten pierwszy krok, miasto uruchomiło całodobowy telefon alarmowo-informacyjny 797 909 112 oraz adres mailowy wsparcie@mopr.gda.pl. 

Kontaktując się z dyżurującym specjalistą osoba dzwoniąca uzyska niezbędne wsparcie ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim członkom rodziny. W sytuacjach tego wymagających zostanie wszczęta Procedura Niebieskiej Karty. Żadne zgłoszenie, nawet anonimowe, nie pozostanie bez echa, bez odpowiedniej reakcji służb.

 

 


bez przemocy
 

 

 

Numer alarmowy to kolejny krok miasta w walce z przemocą domową. W ubiegłym roku powstał Miejski System Interwencji Kryzysowej pozwalający niezwłocznie uruchomić wsparcie specjalistyczne ponad 30 podmiotów pomocowych działających na terenie miasta.

 

Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

 

Funkcjonuje również gdański Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wykonujący ustawowe zadania z tego obszaru. W jego skład wchodzą specjaliści z instytucji miejskich jak i organizacji pozarządowych, na co dzień pracujący z osobami zarówno doświadczającymi, jak i stosującymi przemoc w rodzinie. Pozwoliło to na wypracowanie skutecznych ścieżek wsparcia dla osób potrzebujących. Każdy, kto tego wymaga otrzymuje niezwłoczne wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne. Otrzymuje informacje, jak skutecznie odizolować sprawcę przemocy domowej od członków rodziny. Gdy sytuacja tego wymaga osoba doświadczająca przemocy uzyskuje bezpieczne schronienie.

 

Swoim wsparciem służą także gdańskie instytucje i organizacje pozarządowe m.in.:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku - wsparcie psychologiczne i prawne, hostel interwencyjny 

Fundacja Centrum Praw Kobiet - wsparcie psychologiczne i prawne, pomoc w kontakcie z instytucjami oraz wymiarem sprawiedliwości 

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem funkcjonujący w ramach Funduszu Sprawiedliwości - wsparcie prawne, psychologiczne, materialne, doradztwo zawodowe

Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę - terapia psychologiczna dzieci

 

Więcej informacji o tym, gdzie szukać pomocy można znaleźć na stronie gdańskiego MOPR

opr. AK

TV

W zoo zamieszkały dwa lemury