Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Osoby uwikłane w przemoc często nie wiedzą do jakich instytucji zwrócić się z prośbą o pomoc, bądź boją się skontaktować bezpośrednio z przedstawicielami służb. Rozmowa telefoniczna dla wielu osób może być najbezpieczniejszą formą kontaktu. Oferta Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia stanowi uzupełnienie i wsparcie lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działając wspólnie przyczyniamy się do polepszenia sytuacji tysięcy rodzin dotkniętych przemocą.

A
A
Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Małgorzata Kulka - koordynatorka infolinii

Podczas rozmowy telefonicznej można uzyskać:

  • wsparcie psychologiczne, 
  • informacje o prawnych i proceduralnych możliwościach zatrzymania przemocy w rodzinie, 
  • pomoc w postaci interwencji podjętej przez Pogotowie "Niebieska Linia" na rzecz osób krzywdzonych (także w przypadku, gdy osoba skazana za stosowanie przemocy nadal znęca się nad rodziną i/lub nie przestrzega postanowień sądu). 
Kontaktując się z infolinią można zachować anonimowość – nie trzeba się przedstawiać, ani podawać miejsca zamieszkania. 
b
Zachęcamy do kontaktu osoby doznające przemocy oraz świadków - 
razem możemy znaleźć najlepsze rozwiązanie sytuacji!
niebieskalinia@niebieskalinia.info