Delegacja z Mariupola przyjeżdża do Gdańska. Poznaj treść Deklaracji Solidarności z Mariupolem

We wtorek, 30 maja, Gdańsk odwiedzi delegacja z Mariupola. Celem wizyty jest podpisanie Deklaracji Solidarności z Mariupolem. Zaplanowano również wizytę w Porcie Czystej Energii i rozmowy o pomocy technicznej w tym zakresie. Goście zapalą też znicze o przy skwerze Bohaterskiego Mariupola.
29.05.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Twarz mężczyzny z monitora
Mer Vadym Boiczenko podczas marcowej sesji Rady Miasta Gdańska przedstawił dramatyczną sytuację partnerskiego Mariupola, podziękował za dotychczasową pomoc i zaapelował o dalsze wsparcie
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Spotkanie o organizacji pomocy

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i przewodnicząca Rady Miasta Gdańska Agnieszka Owczarczak spotkają się z merem Mariupola Vadymem Boiczenko, by porozmawiać o organizacji pomocy w odbudowie dla zniszczonej wojną Ukrainy.

Prezydent i mer podpiszą Deklarację Solidarności z Mariupolem, której myślą przewodnią jest zaproszenie do udzielenia pomocy w różnej formie miast, firm, specjalistów.

Zapraszamy inne miasta, rządy, firmy, ekspertów oraz organizacje międzynarodowe i darczyńców do wsparcia tej Deklaracji. Wzywamy naszych przyjaciół i partnerów do przyłączenia się do Planu Odbudowy Miasta „Mariupol Odrodzony” w każdej możliwej formie: poprzez ekspertyzę, wiedzę, doradztwo, wsparcie humanitarne, rzeczowe, finansowe lub inne. Z radością przyjmiemy wszelkie konstruktywne inicjatywy wspierające Ukrainę, przyczyniające się do zakończenia cierpień narodu ukraińskiego, odbudowy miast, dalszego rozwoju gospodarki i infrastruktury.

 - czytamy w deklaracji (pełen tekst Deklaracji na końcu artykułu).

„Mariupol jak Gdańsk w 1945 roku”. Przejmujące przemówienie mera Mariupola i apel o pomoc

Delegacja i zapalenie zniczy 

Następnie delegacja odwiedzi Port Czystej Energii, aby zapoznać się z nowoczesnymi rozwiązaniami jakie oferuje zakład termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

O godz. 13.00 przy skwerze Bohaterskiego Mariupola znicze zapalą Vadym Boiczenko - mer, Serhij Orlowskyj - wicemer, Oleksandr Vyshanikov - dyrektor Mariupol.reborn oraz Mirosław Skórka - prezes Związku Ukraińców w Polsce. Udział wezmą również: Agnieszka Owczarczak - przewodnicząca Rady Miasta Gdańska i Piotr Grzelak - zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji.

 

Deklaracja Solidarności z Mariupolem
 
Mając na uwadze niszczycielskie skutki rosyjskiej inwazji, faktyczne zniszczenie Mariupola i innych ukraińskich miast oraz zdając sobie sprawę z pilnych wyzwań odbudowy zniszczonej infrastruktury, Rada Miasta Mariupola i Miasto Gdańsk we wspólnym dążeniu do pokojowego rozwoju miast ukraińskich, zgadzają się ustanowić otwarty format współpracy w celu wspólnego skoordynowania wysiłków i promowania jak najszybszego odrodzenia ukraińskiego Mariupola oraz udzielenia wszelkiej możliwej pomocy innym zniszczonym miastom Ukrainy.
 
Zapraszamy - inne miasta, rządy, firmy, ekspertów oraz organizacje międzynarodowe i darczyńców - do wsparcia tej Deklaracji. Wzywamy naszych przyjaciół i partnerów do przyłączenia się do Planu Odbudowy Miasta „Mariupol Odrodzony” w każdej możliwej formie: poprzez ekspertyzę, wiedzę, doradztwo, wsparcie humanitarne, rzeczowe, finansowe lub inne.
 
Z radością przyjmiemy wszelkie konstruktywne inicjatywy wspierające Ukrainę, przyczyniające się do zakończenia cierpień narodu ukraińskiego, odbudowy miast, dalszego rozwoju gospodarki i infrastruktury.
 
Będziemy koordynować wysiłki partnerów, aby zgromadzić i wykorzystać najlepszą światową wiedzę urbanistyczną w naszym Planie Rewitalizacji „Mariupol Odrodzony” i przenieść tę wiedzę do innych ukraińskich miast. Niniejsza Deklaracja jest wyrazem zaangażowania Mariupola i Gdańska na rzecz solidarności miast poprzez rozwój szerokiego dialogu pomiędzy gminami Ukrainy, UE, USA, Japonii i całego świata w celu wzajemnej pomocy, wymiany najlepszych praktyk i doświadczeń.
 
To partnerstwo jest otwarte dla nowych partnerów.
 
Sygnatariusze:
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
Mer Mariupola Vadym Boiczenko 

TV

Wielka Parada Miast na otwarcie Zjazdu Hanzy w Gdańsku