Dawna zajezdnia na Dolnym Mieście czeka na współgospodarza

Miasto szuka partnera prywatnego w celu zagospodarowania obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście. Wzdłuż Opływu Motławy powstać mają obiekty publiczne i przestrzeń komercyjna.

Dawna zajezdnia na Dolnym Mieście czeka na współgospodarza
A
A
data publikacji: 04 sierpnia 2016 r.

Blisko rok temu na Dolne Miasto powrócił tramwaj. Czas obudzić zajezdnię
Blisko rok temu na Dolne Miasto powrócił tramwaj. Czas obudzić zajezdnię
Piotr Połoczański/www.gdansk.pl

Rozpoczęło się postępowanie na wybór partnera prywatnego w przedsięwzięciu pn. „Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku”.

- Celem tego projektu jest zagospodarowanie obszaru w zakresie obiektów celów publicznych oraz komercyjnych, i dzięki temu stworzenie reprezentatywnej zabudowy - architektoniczno-funkcjonalnej wizytówki Gdańska w obszarze Dolnego Miasta, wzdłuż Opływu Motławy – mówi Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej gdańskiego magistratu.

Miasto poszukuje partnera, który zaprojektuje, sfinansuje i wybuduje, a następnie będzie administrował nową przestrzenią. Wspólne przedsięwzięcie powstać ma w oparciu o duże możliwości rozwojowe Dolnego Miasta, wyjątkowe walory kulturowe i dobre wyposażenia w infrastrukturę tej dzielnicy.

W ramach projektu na obszarze dawnej zajezdni planowane jest m.in. wprowadzenie funkcji usługowych o profilu społecznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i innych usług współistniejących z funkcją mieszkaniową. Dodatkowym celem projektu jest uporządkowanie istniejącej tkanki urbanistycznej poprzez realizację zabudowy plombowej, rewaloryzację istniejących budynków oraz  poprawę jakości przestrzeni publicznych poprzez remonty ulic, placów i terenów zielonych położonych w granicach obszaru inwestycji.

Partnerstwo realizowane będzie w oparciu o obowiązujące: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która zostanie opracowana przez oferenta po przeprowadzonych negocjacjach, zalecenia konserwatorskie, opracowanie Biura Rozwoju Gdańska pn. „Lokalne Przestrzenie Publiczne dla Dolnego Miasta w Gdańsku”, Opis Warunków Partnerstwa, ofertę i Umowę Partnerstwa.

Wnioski na udział w postępowaniu można składać do końca września. Kolejny etap to negocjacje z potencjalnymi inwestorami.

Przypomnijmy, że Dolne Miasto to jedna z gdańskich dzielnic, które w ostatnich latach przeszły proces rewitalizacji i całkowicie odmieniły swój wizerunek. Działania rewitalizacyjne objęły rejon ulicy Łąkowej, Wróblej, Dolnej, Śluzy, Kieturakisa, Kurzej, Toruńskiej i Radnej. Koncepcja zagospodarowania terenu została opracowana tak, aby podkreślić historyczny układ i charakter dzielnicy. Ogólny koszt programu „Rewitalizacja Dolnego Miasta” to 34 569 376,00 zł, z czego: dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO WP to 24 179 296,04 zł (70,00%), środki Miasta Gdańsk to 9 559 738,08 zł , zaś środki Partnerów to 830 341,88 zł.

- Rewitalizacja Dolnego Miasta to nie tylko nowe ulice i kamienice, czy budynek gdańskiej Łaźni. Nie tylko inwestycje, przebudowy i remonty. Równie ważne są działania społeczne. Działania, dzięki którym mieszkańcy utożsamiają się ze swoją dzielnicą. Że chcą tu zostać, chcą by tu mieszkały ich dzieci i wnuki. To nie jest łatwe, ale Dolne Miasto pokazuje, że się udaje – mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. – Dolne Miasto to obszar, który przez lata był postrzegany jako gorszy, zaniedbany. Dziś cieszy oko, staje się wizytówką naszego miasta, przyciąga też nowych mieszkańców i inwestorów, którzy właśnie tu chcą lokować swoje firmy – dodaje prezydent.

Link do ogłoszenia o postępowaniu

Zobacz także:

Rewitalizacja Dolnego Miasta – opis realizacji projektu

Łąkowa po rewitalizacji: radość, a nie wstyd

Nowe życie zdegradowanych dzielnic. Wywiad o rewitalizacji

Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora
Michał Piotrowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Referat Prasowy
michal.piotrowski@gdansk.gda.pl
więcej tekstów autora