• Start
 • Wiadomości
 • Czym jest park kulturowy? Co musi się wydarzyć, by powstał w Śródmieściu? Start konsultacji

Czym jest park kulturowy? Co musi się wydarzyć, by powstał w Śródmieściu? Start konsultacji

W przededniu rozpoczęcia konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska, przypominamy, czym są parki kulturowe i dlaczego warto wziąć udział w otwartych spotkaniach - najbliższe w środę, 13 października o godz. 18 w Instytucie Kultury Miejskiej. Obowiązują zapisy, transmisja na portalu gdansk.pl.
12.10.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Droga Królewska w Gdańsku - ten krajobraz kulturowy zna każdy gdańszczanin (i nie tylko). Widok z wieży Ratusza Głównego Miasta
Droga Królewska w Gdańsku - ten krajobraz kulturowy zna każdy gdańszczanin (i nie tylko). Widok z wieży Ratusza Głównego Miasta
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

Niezależnie od tego, gdzie żyjemy: w mieście, czy na wsi, w gdańskim Śródmieściu, czy na Ujeścisku; na Żabiance, czy w Oliwie, w Brzeźnie, czy w Osowej - wszędzie otacza nas krajobraz kulturowy, czyli przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka. Krajobraz kulturowy to połączenie wszelkiego rodzaju wytworów cywilizacji i elementów przyrodniczych. 

Jeśli dany krajobraz kulturowy jest z różnych powodów szczególnie cenny, można objąć go ochroną w formie parku kulturowego. Wówczas, na precyzyjnie wyznaczonym obszarze, na mocy uchwały rady gminy/miasta wprowadza się rozmaite zasady zapewniające ochronę jego wyjątkowych wartości. Takie narzędzie prawne zapewnia ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (Dz.U. nr 162, poz. 1568, art. 7, p.3).

W Polsce funkcjonuje obecnie ok. 30 parków kulturowych, m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, czy Krakowie (w tym mieście funkcjonują nawet dwa - w historycznym centrum i w Nowej Hucie), ale także w Bieruniu, czy Krośnie.

Zasady, które mają/mogą obowiązywać na terenie Parku mogą dotyczyć m.in.:

 • działalności artystów ulicznych,
 • handlu ulicznego,
 • sytuowania reklam, obiektów małej architektury i ogródków gastronomicznych,
 • składowania lub magazynowania odpadów,
 • ochrony oryginalnych materiałów wykończeniowych,
 • standardów dla zabezpieczeń robót budowlanych,
 • umieszczania na budynkach urządzeń technicznych, takich jak klimatyzatory czy bankomaty,
 • uporządkowania zieleni,
 • organizacji ruchu czy kwestii parkingowych.

 

Gdańsk - co nas czeka?

W naszym mieście planowane jest utworzenie Park Kulturowego na terenie Śródmieścia (Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę intencyjną w tej sprawie w maju 2021 r.), które niezaprzeczalnie jest wyjątkowym obszarem historycznym o unikalnej tożsamości kulturowej. Tak jak w innych miastach, budowanie rozwiązań dla naszego parku będzie procesem złożonym z kilku etapów.

- Bardzo ważnym etapem jest szeroka dyskusja nad wizerunkiem historycznego centrum Gdańska, który chcemy chronić, a zarazem współtworzyć. Rezultatem uchwalenia parku będzie uregulowanie sposobu użytkowania przestrzeni publicznej w historycznym sercu Gdańska według wspólnie wypracowanych standardów - mówi Monika Evini, menadżerka Śródmieścia, która koordynuje prace związane z utworzeniem Parku.

Krajobraz kulturowy tworzą wszystkie owoce działalności człowieka razem z elementami natury - Motława w Gdańsku i jej otoczenie z perspektywy drona
Krajobraz kulturowy tworzą wszystkie owoce działalności człowieka razem z elementami natury - Motława w Gdańsku i jej otoczenie z perspektywy drona. Krajobraz szczególnie cenny można chronić tworząc park kulturowy
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

KOLEJNE ETAPY NA DRODZE DO PARKU

 • W październiku 2021 roku rozpoczyna się etap konsultacji społecznych. Seria kilkunastu otwartych spotkań z mieszkańcami oraz interesariuszami z terenu planowanego parku (przedsiębiorców, zarządców wspólnot mieszkaniowych, przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych), doprowadzić ma do sprecyzowania zakresu regulacji, które zostaną następnie zapisane w projekcie uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego na terenie Śródmieścia Gdańska. Pierwsze spotkanie już w środę, 13 października o godz. 18 w Instytucie Kultury Miejskiej przy Długim Targu. By znaleźć się wśród uczestników dyskusji trzeba wcześniej zarezerwować miejsce . Debata będzie transmitowana na portalu gdansk.pl.
 • W pierwszym kwartale 2022 r., na podstawie wniosków wypracowanych podczas w/wym. spotkań, powstanie projekt uchwały, który zostanie przedłożony pod opinię publiczną. Projekt opiniować będzie również Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków.
 • Najpóźniej w trzecim kwartale 2022 r. projekt uchwały trafi pod obrady Rady Miasta Gdańska.

 

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów