PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Mniej reklam w miejskiej przestrzeni, ograniczenia dla meleksów. Co jeszcze zapewnia Park Kulturowy? Zobacz debatę

Mniej reklam w miejskiej przestrzeni, ograniczenia dla meleksów. Co jeszcze zapewnia Park Kulturowy? Zobacz debatę
W maju tego roku Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę intencyjną zmierzającą do powołania Parku Kulturowego. Co to oznacza, co zyskają dzięki temu gdańszczanie, i jak podobne inicjatywy sprawdziły się w Krakowie i Wrocławiu - o tym rozmawiano podczas debaty w środę, 22 września, rozpoczynającej cykl spotkań dotyczących utworzenia Parku Kulturowego w gdańskim Śródmieściu.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Środowe spotkanie rozpoczęło cykl debat, warsztatów i spotkań branżowych na temat utworzenia Parku Kulturowego na terenie Śródmieścia
Środowe spotkanie rozpoczęło cykl debat, warsztatów i spotkań branżowych na temat utworzenia Parku Kulturowego na terenie Śródmieścia
www.gdansk.pl

 

Facebook otworzył centrum operacyjne w Gdańsku, zatrudni 500 osób

 

Już od kilku lat prowadzone są w Gdańsku dyskusje dotyczące utworzenia Parku Kulturowego, na wzór tego, którym może pochwalić się Kraków czy Wrocław. W maju radni podjęli uchwałę w tej sprawie - teraz rozpoczyna się cykl debat i konsultacji z mieszkańcami, którą zainaugurowało spotkanie z ekspertami z różnych miast. W środę, 22 września, w dotyczącej tego zagadnienia rozmowie, transmitowanej na www.gdansk.pl, udział wzięli: Bogna Lipińska (Sopocka Szkoła Wyższa), Aleksander Böhm (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Tomasz Ossowicz (Politechnika Wrocławska), Tomasz Przybyło (Urząd Miasta Krakowa), Anna Golędzinowska (Radna Miasta Gdańska), Monika Nkome Evini (Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia) i moderator Piotr Lorens (Architekt Miasta Gdańska).

- Projekt Parku Kulturowego jest rozwiązaniem pożądanym zarówno przez gminę, jak i przez mieszkańców, w związku z wyzwaniami, z jakimi spotykają się miasta turystyczne w Polsce i za granicą - gdzie piękno i walory krajobrazów historycznych przyciągają rzesze turystów - tłumaczy Monika Nkome Evini, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Śródmieścia, jedna z osób zaangażowanych w projekt. - W Gdańsku popularność turystyczna sięga niekiedy 3 mln gości rocznie. Niestety miasto czasem pada ofiarą tego sukcesu. Atrakcyjna przestrzeń jest narażona na wiele niekorzystnych zjawisk, które wymagają regulacji i szerokiej refleksji nad tym, w którym kierunku przestrzeń powinna się rozwijać i w jaki sposób możemy ją najskuteczniej chronić.

Jak podkreśliła pełnomocnik, podjęcie uchwały intencyjnej poprzedziły wielomiesięczne przygotowania, obejmujące m.in. wizytacje w miastach, które wdrożyły to rozwiązanie - mowa m.in. o Krakowie i Wrocławiu, i konsultacje z mieszkańcami.

- Szczegółowo rozmawialiśmy o wszystkich za i przeciw, i widzimy zdecydowanie więcej plusów - dodała Anna Golędzinowska, przedstawicielka Rady Miasta Gdańska. - Park Kulturowy to forma ochrony zabytków, dość rzadko jeszcze spotykana - pozwala podchodzić do pewnego obszaru w sposób całościowy przy jego zarządzaniu i myśleć o obiektach, krajobrazie, przestrzeniach, ale również o wartościach niematerialnych.

Aleksander Böhm z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zauważył, że projekt Parku Kulturowego przypomina dobrze zrealizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

- Jest uzupełnieniem, poprawieniem proporcji pomiędzy instrumentami prawnymi dotyczącymi ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego. Główne pożytki z tego płynące mają postać promocji dziedzictwa kulturowego, jako czegoś, o co wszyscy mieszkańcy powinni zadbać, oraz instrumentów realizacji egzekwowania tego statusu - co dotyczy np. walki z reklamami.

Jakie jeszcze są zalety takiego rozwiązania? Choćby taka, że nie wszystko na obszarze musi być wpisane do Rejestru zabytków, by zostać objęte ochroną. Jak podkreśla Bogna Lipińska, z Sopockiej Szkoły Wyższej, to instrument który wspomaga zarówno ochronę historii, jak i tradycji.

- Park Kulturowy jest formą ochrony krajobrazu kulturowego, która może powstać niezależnie od tego, czy znajdują się na nim wyłącznie zabytki objęte taką ochroną. Osada Łowców Fok w Rzucewie nie jest wpisana do rejestru zabytków w obszarze Parku Krajobrazowego, ale jest Parkiem Kulturowym.

O tym, po co jest Park Kulturowy, skoro są inne możliwości ochrony przestrzeni i zabytków - jak m.in. Rejestr zabytków czy Uchwała krajobrazowa - mówił Tomasz Przybyło, reprezentujący Urząd Miasta Krakowa. Przedstawił zagadnienie w szerszym kontekście, na przykładzie prezentacji dotyczącej ochrony wizerunku Starego Miasta w Krakowie - co było przyczynkiem do utworzenia Parku Kulturowego Stare Miasto.

- To realne narzędzie, za pomocą którego możemy wpływać na jakość przestrzeni publicznej, chroniąc ja przed różnego rodzaju zakłóceniami, merkantylizacją, komercjalizacją - tłumaczył. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy uchwała krajobrazowa mają ograniczony zakres regulacji. Park Kulturowy jest bardzo dobrą, elastyczną bronią samorządów, za pomocą której możemy zapobiegać naruszeniom, oraz chronić i zabezpieczać przestrzeń publiczną.

Do najbardziej zauważalnych efektów funkcjonowania Parku Kulturowego mających wpływ na wizerunek miasta zalicza uporządkowanie przestrzeni publicznej i ograniczenie chaosu reklamowego, spadek liczby nośników reklamowych o połowę i uregulowanie kwestii reklam wielkopowierzchniowych na rusztowaniach budowlanych, usunięcie wystawek towarów w pasach drogowych ulic, ograniczenie ruchu pojazdów - w szczególności typu melex czy ograniczenie emisji do przestrzeni publicznej różnego rodzaju projekcji, światła i dźwięków.

O tym, co we Wrocławiu udało się osiągnąć dzięki Parkowi Kulturowemu - utworzonemu pod wpływem i na wzór krakowskiego, a także o tym, co Gdańsk może zyskać dzięki wprowadzeniu u siebie podobnej inicjatywy, opowiedział prof. Tomasz Ossowicz z Politechniki Wrocławskiej i Biura Rozwoju Wrocławia, który przygotował prezentację poświęconą Parkowi Kulturowemu „Stare Miasto” we Wrocławiu.

- Chodziło nam o posprzątanie centrum. Park Kulturowy składa się z czterech elementów - dla nas najważniejsze były zakazy i ograniczenia. To jest prawo powszechnie obowiązujące, musi być respektowane przez każdego, zarówno przy pozwoleniach na budowę, jak i przez konserwatora, a także przedsiębiorcę i każdego człowieka znajdującego się na terenie Parku Kulturowego. Park Kulturowy daje o wiele większe możliwości wprowadzania ograniczeń niż plan miejscowy czy inne formy ochrony - między innymi można ograniczyć daną działalność.

 

Obejrzyj całą debatę poświęconą Parkowi Kulturowemu:

 

Głos mieszkańców jest ważny:

Impulsem do cyklu debat dotyczących utworzenia Parku Kulturowego w gdańskim Śródmieściu jest chęć włączenia jak największej liczby interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców z tego terenu, urbanistów, konserwatorów, historyków, artystów czy instytucje kultury. Wypracowane rozwiązania mają odpowiadać w jak najszerszym zakresie potrzebom różnych grup, których interesy spotykają się na terenie Śródmieścia.

Debata inaugurująca organizowana przez Biuro Architekta Miasta rozpoczęła cykl, który trwał będzie w październiku i listopadzie. Kolejne spotkania powstaną w ramach współpracy z Instytutem Kultury Miejskiej.

 • I debata IKM - Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu - wizerunek, kultura, do(wolność)

Podczas pierwszego spotkania w gronie mieszkańców, urzędników, przedstawicieli organizacji turystycznych, przedsiębiorców i instytucji kultury podjęte zostaną rozmowy nad tym jaki wizerunek powinno mieć Główne Miasto, na ile narzędzia jakie daje formuła Parku Kulturowego mogą w tym pomóc. Przestrzeń publiczna należy do wszystkich co nie oznacza, że istnieje jednakowa wizja co do korzystania z niej. Z jednej strony miasto powinno być otwarte, pełne ludzi, otwartych restauracji i instytucji. W tym celu można wykorzystać niezwykły potencjał Gdańska, fakt, że miasto przyciąga i zachwyca turystów z Polski i z zagranicy. Należy to jednak pogodzić z potrzebami mieszkańców Głównego Miasta, którzy oczekują lokalnej infrastruktury, usług, poczucia wpływu na najbliższą przestrzeń, czasem spokoju.

Tematy podejmowane w debacie:

  • budowanie marki miejsca - jaki wizerunek chcemy kreować?
  • wolne i otwarte miasto - czy każdy może robić w publicznej przestrzeni co chce?
  • współodpowiedzialność za wizerunek - rola miasta, przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, instytucji kultury
  • wydarzenia kulturalne - jakie? kiedy? dla kogo?

 • II debata IKM - Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu – miasto mieszkańców i/czy turystów

W trakcie drugiego spotkania poruszone zostaną tematy aktualne i trudne takie jak kwestie wynajmu mieszkań i lokali, miejsc parkingowych, ograniczeń wjazdu, hałasu. Do rozmowy zaproszeni zostaną eksperci, którzy wskażą stosowane rozwiązania w miastach zbliżonych do Gdańska pod względem połączenia polityki ukierunkowanej na mieszkańców z politykami względem turystów i przedsiębiorców.

Tematy podejmowane w debacie:

  • scenariusze dotyczące najmu krótkoterminowego
  • jak zadbać o mieszkańców? ograniczenia wjazdu, zamknięte podwórza, hałas, polityka parkingowa
  • czy miasto chce / powinno kształtować profil turysty

 • III debata IKM - Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu - plany, odbudowa, ochrona

Trzecia debata z cyklu Park Kulturowy w gdańskim Śródmieściu ma cel zarówno informacyjny jak i konsultacyjny. Przedstawione zostaną plany dotyczące dalszej rozbudowy i ochrony Głównego Miasta, inicjatywy zarówno magistratu jak i samych mieszkańców i reprezentujących ich wspólnot. Kto powinien decydować o tym czy w miejscu dawnych pierzei ma powstać kamienica czy pozostaną niezabudowane miejsca i nasadzona zostanie tam zieleń? Czy jest miejsce na Głównym Mieście na kameralne spotkania, miejsca gdzie można usiąść na ławce, cieszyć się cieniem drzew? Na ile formuła parku kulturowego może pomóc w realizacji planów dotyczących zmian w przestrzeni tej części miasta?

Tematy podejmowane w debacie:

  • plany dotyczące zagospodarowania GM
  • Gdańsk od podwórka: wiaty, ogrody, zasady, odpowiedzialność wspólnot i przedsiębiorców
  • zieleń na Głównym Mieście

Szczegółowe terminy debat przedstawione zostaną w najbliższym czasie.

Remont Długiego Targu rozpoczęty. Znika stara nawierzchnia, nowa pojawi się do czerwca 2022 r.

Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze
Agata Olszewskawww.gdansk.plagata.olszewska@gdansk.pl
Agata Olszewska - najnowsze