• Start
  • Wiadomości
  • Czy za 2-3 lata powstanie w Gdańsku Uniwersytet Fahrenheita?

Czy za 2-3 lata powstanie w Gdańsku federacja trzech uczelni czyli Uniwersytet Fahrenheita?

- W dzisiejszym świecie galopującej konkurencji działanie w pojedynkę jest bardzo utrudnione, a dynamiczny rozwój niemożliwy - tak ideę federacji trzech największych uczelni w Gdańsku - Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - uzasadnia rektor UG prof. Piotr Stepnowski. Dzięki tej inicjatywie, Gdańsk mógłby stać się trzecim największym w Polsce ośrodkiem akademickim po Warszawie i Krakowie.
25.05.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Na gdańskich torach pojawił się we wtorek tramwaj, który przez rok będzie promować ideę federacji trzech gdańskich uczelni. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski pokazuje prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz logo Uczelni Fahrenheita
Na gdańskich torach pojawił się we wtorek tramwaj, który przez rok będzie promować ideę federacji trzech gdańskich uczelni. Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski prezentuje na konferencji prasowej logo Uczelni Fahrenheita
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita powstał we wrześniu 2020 r. na wspólny wniosek rektorów PG, UG oraz GUM-edu.

Najważniejszym celem związku, funkcjonującego obecnie pod nazwą Uczelnie Fahrenheita (FarU), jest jak najlepsze wykorzystanie zasobów i możliwości trzech gdańskich uczelni.

Obecnie połączony potencjał Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, to w liczbach np. pracownicy naukowo-dydaktyczni: 3850, doktoranci - 1720 oraz studenci - 44 tysiące. Kadrę akademicką tworzą naukowcy należący do światowej czołówki, 43 z nich zaliczono do grona 2 proc. najbardziej wpływowych badaczy na świecie w rankingu przygotowanym przez amerykański Uniwersytet Stanforda.

Tylko w integracji szansa na rozwój 

 

- Dzisiaj we współczesnych realiach galopującej konkurencji, jeśli chodzi o świat akademicki, nauki i szkolnictwa wyższego, działanie w pojedynkę uczelni niewielkich w skali światowej - bo tak należy charakteryzować nasze trzy uczelnie - jest bardzo utrudnione. A myślenie o dynamicznym rozwoju wydaje się wręcz niemożliwe - uważa rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Piotr Stepnowski.

Naukowiec jest przekonany, że wszelkie działania, które scalają uczelnie w ramach konkretnych działań takich jak np. wspólne badania, wspólne kształcenie studentów i doktorantów oraz wspólne ubieganie się o środki finansowe, to też jedyna recepta, aby zacząć być dostrzeganym przez międzynarodowe gremia akademickie.

Uczelnie Fahrenheita jako główny cel stawiają sobie federację. Taka organizacja wzajemnej współpracy pozwoli na przejęcie części zadań realizowanych do tej pory samodzielnie przez uczelnie, przy zachowaniu ich pełnej autonomii.

- Już dzisiaj wiemy, że federacja Uczelni Fahrenheita mogłaby zawalczyć o miejsce w granicach 500. i 600. w prestiżowym rankingu szanghajskim, czyli zbliżyć się rzeczywiście do światowego peletonu, do którego aspirujemy - dodał prof. Piotr Stepnowski.

Federacja uczelni za 2-3 lata?

 

Wyjaśnił, że trzy gdańskie szkoły wyższe tworzące Uczelnie Fahrenheita, powołały wspólnie m.in. specjalne zespoły robocze.

- Zajmują się one np. sposobami zarządzania szkół doktorskich, domów studenckich, zasobów bibliotecznych. Patrzymy na podobieństwa i różnice. Widzimy, jakie są nasze mocne i słabe strony i jakimi najlepszymi praktykami możemy się podzielić. Te prace są po pierwszej fazie. Najbliższe 1,5 roku do 2 lat poświęcimy na krytyczną analizę wewnętrzną tych informacji oraz zaproponowanie planu federacyjnego. Sądzę, że perspektywa 2-3 lat jest bardzo realna, aby taka federacja naszych uczelni była gotowa do powołania - ocenił rektor UG.

Prorektor Politechniki Gdańskiej ds. organizacji i rozwoju prof. Dariusz Mikielewicz dodał, że na dzień dzisiejszy jest consensus między rektorami trzech uczelni, żeby sprawdzić możliwości federacyjne. - O pełnej konsolidacji na dzień dzisiejszy nie myślimy. Powstanie federacji to perspektywa ok. trzech lat. A najpóźniej za siedem lat, dlatego, że taki jest maksymalny termin, który wyznacza nam ustawa o szkolnictwie wyższym - zaznaczył.

Gdańsk w pierwszej trójce ośrodków akademickich w Polsce?

 

- Zależy nam na stworzeniu dla regionu pomorskiego i Gdańska silnego ośrodka akademickiego. Chcemy, aby mówiło się, że w Polsce są trzy główne ośrodki akademickie tj. Warszawa, Kraków i Gdańsk - podkreślił prorektor PG.

Łysiejący mężczyzna w przyciemnionych okularach stojący na tle tramwaju
Prorektor Politechniki Gdańskiej ds. organizacji i rozwoju prof. Dariusz Mikielewicz uważa, że zawiązanie federacji między UG, GUM-edem i PG powinno rozstrzygnąć się w ciągu ok. 3 lat
fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego nie ma żadnej wątpliwości, że federacja trzech gdańskich uczelni przyniesie wiele wymiernych korzyści studentom.

- Będziemy aspirować do rozmaitych programów wsparcia studentów na poziomie europejskim i międzynarodowym, zwiększymy też nasz potencjał stypendialny - zapowiedział profesor Piotr Stepnowski.

Zwrócił też uwagę, że federacyjna forma działalności trzech gdańskich uczelni przełoży się na zbudowanie ich marki w kraju i za granicą. Ta zaś absolwentom przyszłego Uniwersytetu Fahrenheita pomoże znaleźć lepszą pracę.  

Tramwaj i piknik naukowy

 

We wtorek 24 maja na tory w Gdańsku wyruszył specjalnie oklejony tramwaj, który przez najbliższy rok będzie promować ideę integracji czołowych gdańskich uczelni.

Natomiast w niedzielę 29 maja, w godzinach 11-18, odbędzie się Piknik Nauki Fahrenheita, który Uczelnie Fahrenheita organizują razem z władzami Gdańska. Miejscem zabawy będzie Centrum Hevelianum, położone na Górze Gradowej.

Jest już wiele wspólnych działań

 

Pierwsze kroki zmierzające do integracji gdańskich uczelni podjęto na początku lat 90. XX wieku. To wówczas powstały dwie wspólne inicjatywy: Trójmiejska Akademicka Sieć Komputerowa TASK oraz Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii.

Kolejnym pomysłem jednoczącym gdańskie szkoły wyższe był projekt Pomorska Biblioteka Cyfrowa. W 2002 r., decyzją trzech rektorów, powstało zaś Pomorskie Centrum Badań i Technologii Środowiska. Ośrodek ten w następnych latach wykonywał wspólne, interdyscyplinarne przedsięwzięcia badawcze i edukacyjne.

Badacze trzech gdańskich uczelni prowadzą działalność naukową łącznie w 31 dyscyplinach. W latach 2019-2020 GUMed, PG i UG realizowały wspólnie 21 grantów finansowanych z różnych źródeł. 

Dzień Fahrenheita - święto nauki w Gdańsku. Będą stypendia, piknik naukowy i tramwaj

TV

Warzywa od rolników przy pętli Łostowice - Świętokrzyska