• Start
  • Wiadomości
  • Czas na Nowy Port. 10 miejskich budynków mieszkalnych przejdzie rewitalizację

Czas na Nowy Port. 10 miejskich budynków mieszkalnych przejdzie rewitalizację

W ramach Programu Rewitalizacji do remontu przeznaczonych zostało 45 gminnych budynków mieszkalnych, znajdujących się w 4 obszarach. Prace trwają już na Dolnym Mieście, a teraz rozpoczęły się działania w Nowym Porcie. Modernizacja obejmie 10 budynków w tej dzielnicy.
23.04.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Budynek przy ul. Rybołowców 1
Budynek przy ul. Rybołowców 1
fot. A. Błaszkowska/Gdańskie Nieruchomości


Rewitalizacja jest działaniem odnoszącym się do funkcjonowania przestrzeni miejskiej jako całości. Przebiega na wielu płaszczyznach: architektonicznej, społecznej i kulturowej. Obejmuje nie tylko remonty budynków i przebudowę infrastruktury drogowej, ale także inwestycje w kulturę i projekty społeczne. Celem kompleksowych działań jest poprawa jakości życia mieszkańców. Działania rewitalizacyjne prowadzone przez Gdańskie Nieruchomości obejmują modernizację 45 budynków mieszkalnych, a także remonty 3 lokali przeznaczonych na działania społeczne. W tych ostatnich fundacje już realizują zadania skierowane do mieszkańców. W tym roku rozpoczynają się prace w budynkach mieszkalnych.

Pierwszym zadaniem w Nowym Porcie był kompleksowy remont lokalu przy ul. Na Zaspę 53, który na potrzeby podopiecznych Stowarzyszenia 180 stopni, wyremontowany został w 2019 r. Powstała tam placówka wsparcia dziennego - Youth Point, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania, a w razie potrzeby, skorzystać także ze wsparcia psychologicznego i terapeutycznego. Remont przeprowadzony został przez Gdańskie Nieruchomości, a projekt wnętrz powstał z inicjatywy młodzieży, która z pomocą architekta, zaprojektowała je według własnych potrzeb.

Budynek przy ul. Wolności 17
Budynek przy ul. Wolności 17
fot. A. Błaszkowska/Gdańskie Nieruchomości


Zadanie Rewitalizacji Nowego Portu zakłada także remont 10 budynków mieszkalnych będących własnością miasta. Wyremontowane zostaną elewacje budynków przy ul. Wolności, Wilków Morskich, Rybołowców, Na Zaspę oraz Strajku Dokerów.

- Znajdujemy się obecnie w kluczowym etapie działań rewitalizacyjnych, co oznacza wejście w prace budowlane. Zawsze jest to moment najbardziej wyczekiwany przez mieszkańców – mówi Przemysław Piotr Guzow, Dyrektor Gdańskich Nieruchomości. - Pod koniec ubiegłego roku ogłosiliśmy przetargi na remonty wszystkich budynków objętych rewitalizacją w Nowym Porcie. W postępowaniach złożonych zostało 19 ofert. Pozwoliły one wyłonić wykonawców robót dla wszystkich 10 budynków. Idziemy dalej, w przygotowaniu są następne budynki Gdańskich Nieruchomości, w innych dzielnicach, dla których trwają procedury przetargowe i prace projektowe.

Kryteriami decydującymi przy wyborze wykonawcy był m.in. doświadczenie wykonawcy, termin wykonania robót, okres udzielanej na wykonane prace gwarancji i zaproponowana przez oferentów cena. Wykonawcami prac zostali: Przedsiębiorstwo Budowlane Recon Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, które przeprowadzi remont budynków przy ulicach Na Zaspę 34 C i D, Wolności 17, Rybołowców 1 i 8 oraz Strajku Dokerów 17A, 18A i 19A. Remont budynków przy ul. Wolności 12 i Wilków Morskich 5 przeprowadzi Zakład Budowlano-Dekarski Marek Plechowski z siedzibą w Gdańsku. Zakres robót obejmie m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wzmocnienie, remont i termomodernizację elewacji. We wszystkich budynkach wymienione zostaną okna oraz drzwi wejściowe, a zdobiące je detale architektoniczne zostaną uzupełnione lub odtworzone i odrestaurowane. Prace przy trzech budynkach już się rozpoczęły, a jeszcze w kwietniu wykonawcy wprowadzeni zostaną na budowę i rozpoczną rewitalizację wszystkich 10 nieruchomości.

Budynek przy ul. Wolności 12
Budynek przy ul. Wolności 12
fot. A. Błaszkowska/Gdańskie Nieruchomości


Program Rewitalizacji współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Objęte są nim cztery obszary rewitalizacji: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem, Orunia oraz Biskupia Górka ze Starym Chełmem. Koordynatorem Programu Rewitalizacji jest Biuro Rozwoju Gdańska. Poszczególne zadania w ramach programu oprócz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska realizują także Gdańskie Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje pozarządowe.

TV

Miłe chwile w Radzie Miasta