• Start
  • Wiadomości
  • Co gdańszczanki i gdańszczanie wiedzą o partycypacji społecznej?

Projekt i publikacja Fundacji RC. Co gdańszczanki i gdańszczanie wiedzą o partycypacji?

W kwietniu 2024 roku kończy się projekt “DecydujMY! Zwiększanie wpływu Młodych i Dorosłych na życie w Gdańsku.” prowadzony przez gdańską Fundację RC, który promował partycypację społeczną. Jednym z najważniejszych rezultatów projektu jest Narzędziownik Gdańskich Partycypacji - publikacja z propozycjami nowych rozwiązań włączających mieszkańców we współdecydowanie o szeroko rozumianej przestrzeni i polityce miejskiej.
12.04.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Zdjęcie przedstawia grupę osób siedzących na widowni, wyglądających na zadowolonych i zaangażowanych. Większość klaszcze, a jedna osoba z tatuażami na ramieniu macha ręką w górę, co wydaje się być gestem entuzjazmu lub zgłaszania się na ochotnika. Niektórzy ludzie uśmiechają się. Na pierwszym planie widać wózek dziecięcy. Grupa jest różnorodna wiekowo, a styl ubioru wskazuje na nieformalne lub półformalne wydarzenie.
Forum Praktyków Partycypacji, które odbyło się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku w czerwcu 2019 roku. Spotkali się mieszkańcy, eksperci, urzędnicy, radni, młodzież aby porozmawiać o tym, czym jest współdecydowanie i jak zachęcać ludzi do dołączania do różnych działań .
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Czym jest partycypacja społeczna?

Partycypacja to współpraca, współudział i współdecydowanie. Może ona być realizowana na wielu poziomach, płaszczyznach i obszarach naszego życia. Partycypacja to nie tylko włączenie mieszkańców we współdecydowanie o mieście czy polityce kraju, ale również współpraca i współudział we wszystkich decyzjach podejmowanych w grupach, w których funkcjonujemy. Czy to w rodzinie, w pracy, w zespole, drużynie. To znacznie szersze pojęcie niż tylko współpraca między jakimiś grupami zarządzającymi w mieście czy w naszym kraju, a grupami mieszkańców i społeczeństwa. 

Pięć Gdańskich Funduszy: są pieniądze na działania. Aplikacje do 6 maja

Jak się okazuje, wielu ludzi uczestniczy w procesach partycypacyjnych, nawet o tym nie wiedząc. Fundacja RC jesienią 2023 roku przeprowadziła sondę uliczną, by się przekonać jaki jest stan wiedzy o partycypacji i jaka jest opinia na ten temat. 

Projekt DecydujMY. Warsztaty, prezentacje, okrągłe stoły

Promowanie partycypacji społecznej i przybliżanie jej znaczenia było celem projektu “DecydujMY!  Zwiększanie wpływu Młodych i Dorosłych na życie w Gdańsku.” Działania prowadzono od września 2022 roku, kończą się w kwietniu 2024 r. 

W tym czasie odbyło się ponad 50 spotkań w różnej formule: warsztaty, prezentacje, okrągłe stoły. Twórcy projektu uczestniczyli w sesji Rady Miasta i konferencjach ogólnopolskich oraz procesach partycypacyjnych w dwóch dzielnicach Gdańska. Zaangażowali ponad 400 osób. Wszystko było na bieżąco dokumentowane na stronie projektu: w zakładce “Aktualności” i na social mediach. 

Na zdjęciu widzimy grupę osób biorących udział w sondzie ulicznej, z mikrofonem i kamerą, co sugeruje, że przeprowadzane jest wywiad lub rozmowa. Są też widoczne grafiki i tekst, w tym duży napis "SONDA ULICZNA" i logo "DecydujMY" w górnej części, co może wskazywać na nazwę projektu lub kampanii. Wśród tekstów pojawia się również "NARZĘDZIOWNIK GDAŃSKICH PARTYPYCPACJI", który może być przewodnikiem lub zbiorem narzędzi do partycypacji społecznej w Gdańsku. Poniżej znajduje się pytanie "Czy wiesz, że to jest party(cypacja)?" z dymkami zawierającymi inne informacje, takie jak "Ogarniam temat", "Szukam info", "Czekam na sztos". Te elementy zdają się być częścią interaktywnego elementu inicjatywy. W tle widoczna jest scena miejska w jesiennej scenerii – osoba na rowerze jedzie obok drzew z żółtymi liśćmi. Po lewej stronie widoczne są również logo funduszy i programów, które są zaangażowane w finansowanie tego przedsięwzięcia.

- Chcieliśmy uświadomić ludziom, że warto włączać się w procesy partycypacyjne toczące się w mieście - mówi Martyna Nagórska, koordynatorka Projektu DecydujMY. - Podczas naszych wydarzeń rozmawialiśmy o korzyściach, jakie z tego wynikają. W Gdańsku procesów partycypacyjnych mamy bardzo dużo. Są to nie tylko sprawy dotyczące przestrzeni, czyli np. składanie uwag czy dyskusje nad planami miejscowymi, ale również rzeczy dotyczące polityki miasta, jak np. Programy Rozwoju do Strategii miasta Gdańska. Najpopularniejsze jest głosowanie w budżetach obywatelskich i udział w wyborach. 

Narzędziownik Gdańskich Partycypacji

Jednym z najważniejszych rezultatów projektu jest powstanie Narzędziownika Gdańskich Partycypacji. To publikacja, która powstała w procesie partycypacyjnym w trakcie pięciu spotkań warsztatowych.

Bezpłatne szkolenia od MOPR dla cudzoziemców mieszkających w Gdańsku

W zamkniętej grupie roboczej znaleźli się:

  • miejscy eksperci/ekspertki i praktycy/praktyczki partycypacji, czyli urzędnicy/urzędniczki i przedstawiciele/przedstawicielki jednostek miejskich (ok. 1/3 uczestników),
  • strona społeczna: mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, radne i radni dzielnicowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych (ok. 1/3 uczestników), a także eksperci/ekspertki i praktycy/praktyczki partycypacji spoza „miasta”, w tym: przedstawiciele i przedstawicielki środowisk naukowych (Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska) i branżowych (Towarzystwo Urbanistów Polskich),
  • moderatorzy/moderatorki i facylitatorzy / facylitatorki procesów partycypacyjnych (ok. 1/3 uczestników).

W całym procesie wzięło udział łącznie ok. 40 osób wraz z ekspertami zewnętrznymi i obserwatorami, którzy pojawiali się na pojedynczych spotkaniach. Grupa została wyłoniona w wyniku naboru otwartego (dotyczy strony społecznej, mieszkańców i mieszkanek Gdańska), a także za zaproszeniem (dotyczy strony miejskiej i eksperckiej).

Nowa edycja akcji Godzina dla Gdańska. Zgłoś pomysł na rzecz innych

- Partycypacja to próba znalezienia wspólnej płaszczyzny do rozmowy z poszanowaniem wszystkich stron, to zwrócenie uwagi również na te głosy, które nie brzmią najgłośniej - tłumaczy Martyna Nagórska. - Poszanowanie różnic między uczestnikami w poglądach i potrzebach, ale i tego, że to rządzący mają mandat, by podejmować w naszym imieniu decyzje, gdyż zostali wybrani w tym celu. Niezwykle ważnym elementem procesów partycypacyjnych jest wątek edukacyjny, a nawet nauka empatii - zwrócenie uwagi na te grupy czy jednostki, które same nie zawalczą o swoje prawa. Wreszcie ważne są pewne ramy i ograniczenia, o których należy otwarcie mówić, gdyż nie na wszystko możemy mieć wpływ.

Co wypracowała wymieniona grupa osób? Co jest ważne w planowaniu i realizacji procesów partycypacyjnych? Jak usprawnić te procesy w Gdańsku? Odpowiedzi na to znajdziemy w Narzędziowniku Gdańskich Partycypacji

 Projekt „DecydujMy” objęty został Patronatem Honorowym Prezydent Miasta Gdańska. Projekt był finansowany ze środków Miasta Gdańska, realizowany przy współudziale Wydziału Rozwoju Społecznego, Biura Architekta Miasta, radnych dzielnic Gdańska. 

Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

 

TV

Piknik na Targu Węglowym. Mieszkańcy i goście świętowali 20. rocznicę Polski w UE