Rusza 11. edycja cyklu spotkań dla nowych gdańszczanek i gdańszczan. Poznaj Gdańsk - jego kulturę, historię i topografię

CZEŚĆ! to projekt, który powstał we współpracy ECS i Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Jego celem jest integracja nowo przybyłych mieszkanek i mieszkańców Gdańska z nowym miejscem do życia, jakim jest dla nich Gdańsk. Obecna edycja CZEŚĆ! jest już 11 z kolei, dotąd w zajęciach wzięło udział ponad 300 osób. Spotkania ruszają 7 maja, rejestracja trwa do 30 kwietnia.
( 15.04.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Grupa młodych kobiet i mężczyzn stoi i patrzy w górę
ECS realizuje Program Praktyk Obywatelskich od 2014 roku. Projekt CZEŚĆ! powstał we współpracy ECS i Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.
Fot. Mat. prasowe ECS

Na pomoc Ukrainie. Studenci UG pełnią rolę tłumaczy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku 

- Projekt CZEŚĆ! to cykl inspirujących spotkań, warsztatów, dyskusji, spacerów i wizyt studyjnych. Nowym mieszkańcom i mieszkankom prezentujemy Gdańsk, jego historię, kultur, działające tu organizacje i instytucje. Dajemy możliwość praktykowania języka polskiego, poznania nowych ludzi i realizacji własnych inicjatyw - opowiada Tatiana Guszczina, koordynatorka projektu, specjalistka ds. animacji społecznej w ECS - Co ważne, oferujemy wsparcie językowe (ukraiński, rosyjski, angielski). 

ECS realizuje Program Praktyk Obywatelskich od 2014 roku. Wzięło w nim udział już ponad 300 osób. Projekt CZEŚĆ! powstał we współpracy ECS i Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie www.ecs.gda.pl.

 • Spotkania będą się odbywać w ECS od maja do połowy czerwca 2022, co sobotę, w godz. 10.00 - 14.00
 • Obowiązują zapisy, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń
 • Rejestracja do 30 kwietnia 2022

 

Treść w języku ukraińskim

UA

ПРИВІТ! Запрошуємо нових мешканців і мешканок Гданська познайомитися з нашим містом. Розпочинається набір на безкоштовний проект (травень – червень 2022 року). - Проект ПРИВІТ! це серія надихаючих зустрічей, семінарів, дискусій, прогулянок та навчальних візитів. Ми знайомимо нових мешканців та мешканок з Гданськом, з його історією, культурою, організаціями та установами, що працюють у місті. Ми даємо можливість попрактикувати польську мову, познайомитися з новими людьми та зреалізовувати власні ініціативи, – каже Тетяна Гущина з ЄЦС, координаторка проекту. - Важливо, що ми пропонуємо мовну підтримку (українська, російська, англійська).

ЄЦС реалізує Програму громадянської практики з 2014 року. Проект ПРИВІТ! було створено у співпраці ЄЦС та Центру підтримки іммігранток та іммігрантів.

Більше інформації.

 • Зустрічі відбуватимуться в ЄЦС з травня по середину червня 2022 року, щосуботи о 10.00-14.00
 • Реєстрація обов’язкова, кількість місць обмежена, порядок подачі заяв є вирішальним
 • Реєстрація до 30 квітня 2022 року.

 

Treść w języku rosyjskim

RU

Poznajmy się! Cykl spotkań wokół sztuki ukraińskiej w NOMUS-ie. W czwartki

ПРИВЕТ! Приглашаем новых жительниц и жителей Гданьска познакомиться с нашим городом. Начинается набор на бесплатный проект (май – июнь 2022 года) – Проект ПРИВЕТ! представляет собой серию вдохновляющих встреч, мастер-классов, дискуссий, прогулок и ознакомительных визитов. Представляем новым жителям и жительницам Гданьск, его историю, культуру, действующие здесь организации и учреждения. Мы предоставляем возможность практиковать польский язык, знакомиться с новыми людьми и реализовывать собственные инициативы – рассказывает Татьяна Гущина из Европейского центра Солидарности, координатор проекта. – Что немаловажно, мы предлагаем лингвистическую поддержку (украинский, русский, английский языки).

Европейский центр Солидарности реализует Программу Гражданских Практик с 2014 года. Проект ПРИВЕТ! был создан в результате сотрудничества Европейского центра Солидарности и Центра поддержки иммигрантов и иммигранток.

Подробности.

 • Встречи будут проходить в Европейском центре Солидарности с мая до середины июня 2022 года, каждую субботу, с 10.00 до 14.00 часов
 • Регистрация обязательна, количество мест ограничено, определяющим является порядок подачи заявок
 • Регистрация до 30 апреля 2022.

Treść w języku angielskim

EN

CZEŚĆ! [HELLO!] We invite the new residents of Gdańsk to get to know our city. Recruitment for the free-of-charge project (May - June 2022) is now open. - The CZEŚĆ!! project is a series of inspirational meetings, workshops, debates, walks and study visits. We present Gdańsk, its history and culture, its organisations and institutions to the new residents. We give you the opportunity to practice Polish, meet new people and implement your own initiatives  - says Tatiana Guszczina of the ECS, project coordinator. - And what’s important, we offer language support (Ukrainian, Russian, English).

ECS has been implementing the Civic Internship Programme since 2014. The CZEŚĆ!! project was developed in collaboration between the ECS and the Immigrant Support Centre.

More details.

 • Meetings will be held at the ECS from May to mid-June 2022, every Saturday from 10.00 am to 2.00 pm
 • Registration is required, as the number of places is limited, applications are processed on a first-come, first-served basis
 • Registration is until 30 April 2022.