• Start
  • Wiadomości
  • Wręczono Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. M. Płażyńskiego dla organizacji pozarządowych

Wręczono Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. M. Płażyńskiego dla organizacji pozarządowych

W piątek, 3 grudnia 2021 roku podczas gali XXVII edycji konkursu o Nagrodę Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego nagrodzono laureatów i laureatki tego konkursu dla organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego. W tym roku podmiotów zgłoszonych do konkursu było kilkakrotnie więcej niż nagród.  
03.12.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Ekran z napisem Bursztynowy mieczyk, przed nim stoi kilkoro osób, kobiety i mężczyźni w różnym wieku
Nagroda Bursztynowego Mieczyka została ustanowiona z inicjatywy Fundacji RC w 1994 roku przez ówczesnego wojewodę gdańskiego Macieja Płażyńskiego, a od 2010 r. nosi ona jego imię.
Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

- Niezmiernie cenimy Państwa dokonania i szczycimy się współpracą z Państwem - powiedziała Agnieszka Kapała - Sokalska członkini Zarządu Województwa Pomorskiego rozpoczynając galę. - Dziękuję za siłę, zaangażowanie, za Waszą działalność. Tegorocznym laureatom w imieniu samorządu pomorskiego gratuluję tym bardziej, że konkurencja była ogromna, więc sukces tym większy. Tym, którzy nie otrzymali nagrody, dziękuję za stale podejmowaną aktywność. 

Konkurs, tak jak co roku, ma na celu promowanie najlepszych rozwiązań w sferze polityki społecznej, ochrony środowiska czy kultury (tzw. dobrych praktyk), realizowanych przez organizacje pozarządowe. Służy to m.in. podniesieniu prestiżu sektora obywatelskiego i etosu pracy woluntarystycznej oraz podkreśleniu ważności podejmowania aktywności społecznej.

Nagroda Bursztynowego Mieczyka została ustanowiona z inicjatywy Fundacji RC w 1994 roku przez ówczesnego wojewodę gdańskiego Macieja Płażyńskiego, a od 2010 r. nosi jego imię. Od 1999 r. jest to także trofeum wręczane laureatom wspólnie przez wojewodę pomorskiego i marszałka województwa pomorskiego. To było pierwsze tego typu przedsięwzięcie w skali kraju jako przykład uznania i pochwały dla działań organizacji pozarządowych w formie nagrody na szczeblu regionalnym.

Wybór laureatów 27. edycji NBM  był bardzo trudny, bo podmiotów zgłoszonych do konkursu było kilkakrotnie więcej niż nagród (71 nominacji!). Kapituła przy ocenie dorobku organizacji nie kieruje się jej wielkością, sławą czy stanem konta, ale skupia się na jakości zmiany, która nastąpiła w środowisku lokalnym czy regionie dzięki podejmowanym przez tę organizację inicjatywom. Nagroda Bursztynowego Mieczyka jest swego rodzaju POMORSKIM ZNAKIEM JAKOŚCI dla działań obywatelskich.

- Miałem to szczęście, że byłem u narodzin tej nagród - powiedział Sławomir Rybicki, reprezentujący marszałka Senatu. - Świętej pamięci Maciej Płażyński wsłuchał się w głos środowiska i zdecydował się w sposób instytucjonalny wesprzeć środowiska i organizacje pozarządowe na Pomorzu mając przekonanie, że raczkująca demokracja w Polsce wymaga wsparcia tych, którzy chcą pomóc państwu we wsparciu osób samotnych, słabszych niepełnosprawnych, wykluczonych. Warto to przypomnieć dzisiaj, kiedy w trudnych warunkach przychodzi funkcjonować organizacjom pozarządowym. 

 

Scena, na niej stoi mężczyzna eleganco ubrany w średnim wieku, przed nim fotele z publicznością
Uroczysta XXVII Gala wręczenia nagród odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

 

- Nagroda promuje postawy prospołeczne i inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych, a sama gala jest od lat największym świętem III sektora w naszym województwie - mówi Jerzy Boczoń, prezes Fundacji RC, organizator konkursu.

Do nagrody może aplikować każda organizacja pozarządowa mająca siedzibę na terenie województwa pomorskiego. Do nagrody każdy nominuje się sam, wypełniając odpowiedni wniosek i przesyłając go mailem na wskazany adres do 5 listopada, godz. 18.00. Laureaci nagrody z poprzednich lat mogą ponownie wystartować po upływie dwóch lat od poprzedniej wygranej.

Zgłoszenia można składać w siedmiu kategoriach:

  • Pomoc społeczna
  • Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna
  • Kultura
  • Edukacja
  • Społeczeństwo obywatelskie
  • Współpraca międzynarodowa
  • Debiut roku - do ubiegania się o nagrodę w tej kategorii uprawnione są organizacje, które zostały założone maksymalnie 18 miesięcy przed datą ogłoszenia konkursu 

Uroczysta XXVII Gala wręczenia Nagród odbyła się u wieloletniego Partnera Nagrody w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

2021-12-03_bursztynowy_mieczyk_054_799x533.JPG
Wybór laureatów 27. edycji NBM  był bardzo trudny, bo podmiotów zgłoszonych do konkursu było kilkakrotnie więcej niż nagród - aż 71 nominacji
Fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


Lista laureatów Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

 

Nagroda Specjalna Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego dla Kwidzyńskiego Towarzystwa Kulturalnego

Nagroda Specjalna Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa

Obywatelskiego Stowarzyszenia dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Człuchowie

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego dla Fundacji „Świat Wrażliwy” w kategorii Pomoc Społeczna

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego dla Fundacji „Przystań” w kategorii Pomoc Społeczna

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego dla Fundacji Akuku w kategorii Edukacja 

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego dla Fundacji Dziki Azyl – Centrum Pomocy dla Jeży i Dzikich Zwierząt w kategorii Ochrona Środowiska i Edukacja Ekologiczna

Nagroda Specjalna Stowarzyszenia :”Pomorskie W Unii Europejskiej” dla Człuchowskiego Towarzystwa Polsko – Francuskiego

Nagroda Specjalna Rzecznika Praw Obywatelskich dla Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga w Człuchowie

Nagroda Specjalna Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Bursztynników

Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego dla Fundacji Kino Żeglarz w kategorii Debiut Roku

Nagroda Specjalna Regionalnego Centrum Informacji I Wspomagania Organizacji Pozarządowych - Fundacji RC “Bursztynowa Róża”; dla Aliny Fegler - Kotkiewicz

Nagroda Specjalna Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego dla Stowarzyszenia Na Krańcu Świata

Nagroda Specjalna Ministerstwa Kultury I Dziedzictwa Narodowego dla Fundacji „MIKAEL”

 

Pakiety Szyte na Miarę dla:

(za Debiut Roku) Fundacji Kina Żeglarz

Fundacji Fala Nowej Kultury

Stowarzyszenia 180 stopni

Fundacji Generacja

Gdyńskiej Fundacji Dom Marzeń

Aliny Fegler-Kotkiewicz -Laureatki Nagrody Bursztynowej Róży 2021 oraz Stowarzyszenia EDUQ

 

Partnerzy Konkursu: Wojewoda Pomorski, Samorząd Województwa Pomorskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Rzecznik Praw Obywatelskich, Narodowy Instytut Wolności, Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Europejskie Centrum Solidarności i Fundacja RC.


Zobacz fotorelację z gali: