PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Program współpracy Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. - pierwszy krok zrobiony

Program współpracy Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2022 r. - pierwszy krok zrobiony
Jak rozumieć role, które pełnią organizacje pozarządowe w Gdańsku z punktu widzenia ich relacji z Miastem i czy wyobrażenia tych ról odpowiadają rzeczywistości? Odpowiedzi na te pytania szukano podczas warsztatów, które odbyły się 7 lipca w Wozowni Artyleryjskiej Hevelianum. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele sektora społecznego i współpracujących z nim jednostek Miasta.
Pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach prac nad Programem współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku odbyło się 7 lipca 2021 r. w Wozowni Artyleryjskiej Hevelianum
Pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach prac nad Programem współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku odbyło się 7 lipca 2021 r. w Wozowni Artyleryjskiej Hevelianum
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

 

Spotkanie w Hevelianum było wstępem do rozpoczęcia prac nad Programem współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku. Przygotował je Wydział Rozwoju Społecznego UMG. Uczestników powitała Monika Chabior - zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

- Dzisiejsze spotkanie to bardzo ważnym moment w naszym cyklu rocznym jeśli chodzi o planowanie zadań i o nasze partnerstwo w realizacji tych zadań, których oczekują od nas mieszkańcy - mówiła Monika Chabior. - W tym roku myślimy także o planowaniu długofalowym. Przystąpimy do planowania rocznego - jak zawsze, ale zamierzamy też stworzyć długofalową ramę współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, która nie będzie od nas wymagała tworzenia programów wieloletnich, ale pozwoli nam na wpisywanie w nią dorocznych programów. Dziękuję za to, że jesteście tu dzisiaj i za wasze stałe zaangażowanie w wypracowywanie zasad naszej współpracy. 

 Monika Chabior - zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania powitała uczestników i przysłuchiwała się dyskusjom
Monika Chabior - zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania powitała uczestników i przysłuchiwała się dyskusjom
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

 

Spotkanie prowadziła Magdalena Skiba kierowniczka Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych WRS: - Wiecie wszyscy Państwo, jak jest zbudowany program współpracy. Strukturę ma taką, jaką nakłada nam Ustawa o działalności organizacji pożytku publicznego i wolontariacie. Naszą tradycją jest współtworzenie tego programu przez pracowników urzędu i przedstawicieli organizacji pozarządowych - przypomniała Magdalena Skiba. - Zaprosiliśmy tu dzisiaj wszystkich interesariuszy, którzy z ramienia Miasta Gdańska współpracują z organizacjami, przybyło także szerokie przedstawicielstwo organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli Gdańskiej Rady Pożytku Publicznego i Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Chcielibyśmy spędzić ten czas na refleksji na temat roli organizacji pozarządowych w życiu miasta, szczególnie w zakresie współpracy z urzędem.

Magdalena Skiba kierowniczka Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego UMG
Magdalena Skiba kierowniczka Referatu Współpracy Lokalnej i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego UMG
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

 

Pracownicy WRS na potrzeby warsztatów przygotowali pięć haseł do dyskusji. Są to kluczowe role, które pełnią organizacje pozarządowe w relacji z Miastem:

  • rola partnera,
  • realizatora usług społecznych i innych
  • doradcy Miasta (w zasadzie każdej sferze życia)
  • rzecznika interesów (wobec miasta) 
  • inicjatora

- Zapraszamy Was do refleksji, jak te kluczowe role rozumiecie, jak są wypełniane, jak chcielibyście, żeby były realizowane, jak powinniśmy działać, w jakim kierunku iść - zachęcała zgromadzonych Magdalena Skiba.

Warsztaty przebiegły w formule world cafe. Uczestnicy podzielili się na pięć grup, każda z nich zasiadła przy jednym ze stołów, przy których w 15-minutowych rundach rozmawiano o poszczególnych kluczowych rolach. Wnioski, uwagi i spostrzeżenia zapisywali przedstawiciele organizatora - każdy z nich miał pod opieką jedno zagadnienie i po zakończeniu rundy przenosił się do kolejnego stolika. 

Wnioski wypracowane przez uczestników warsztatów poznamy 26 lipca
Wnioski wypracowane przez uczestników warsztatów poznamy podczas kolejnego spotkania
Fot. Piotr Wittman/www.gdansk.pl

 

Zebrane w ten sposób dane i wytyczne posłużą do tworzenia dokumentu (programu współpracy) na 2022 rok. Wnioski ze spotkania przedstawione będą na kolejnych otwartych konsultacjach, które odbędą się 26 lipca (poniedziałek) o godzinie 14.  

Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze
Izabela Białawww.gdansk.plizabela.biala@gdansk.pl
Izabela Biała - najnowsze