• Start
  • Wiadomości
  • Budżet Obywatelski. Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Chełm i Jasień - tak było w poprzednich edycjach

Budżet Obywatelski. Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Chełm i Jasień - tak było w poprzednich edycjach

W tym roku po raz ósmy głosujemy na projekty Budżetu Obywatelskiego, ale dopiero od 2016 roku poszczególne projekty są przypisane do konkretnych dzielnic. Głosować na Budżet Obywatelski 2021 można do 30 listopada. Jakie kwoty i jakie przykładowe inwestycje zrealizowano przez ostatnie lata? Przedstawiamy dane z dzielnic Aniołki, Brętowo, Brzeźno, Chełm i Jasień.
23.11.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

ANIOŁKI

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 167 000 168 000 187 000 258 000 256 000
liczba projektów wygranych 4 3 4 2 1
Łączna kwota projektów zrealizowanych w latach 2016-2020 wynosi 1 036 000 zł.

 
Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Aniołki: siłownia pod chmurką przy Wroniej Górce (46 tys. zł)

Inwestycja przed realizacją ...
Przed realizacją 
fot. DRMG
Gotowa inwestycja
Gotowa inwestycja
fot. DRMG

Celem zadania było propagowanie aktywnego stylu życia. W skład siłowni wchodzi siedem podwójnych urządzeń do ćwiczeń: drabinka + poręcz, steper + prasa nożna, koła Tai Chi duże i małe, twister + wahadło, biegacz + orbitrek, tablica regulaminowa. 

Dodatkowo, zakres zadania obejmował wykonanie elementów małej architektury: ławki i kosze na śmieci.

 

 

BRĘTOWO

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 210 000 210 000 233 000 331 000 295 000
liczba projektów wygranych 2 3 1 1 1
Łączna kwota projektów zrealizowanych w latach 2016-2020 wynosi 1 279 000 zł.

 
Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Brętowo - miejsca parkingowe wzdłuż ulicy na wysokości budynków Potokowa 27 i 29 (165 600 zł)

bretowo przed
Przed realizacją
fot. DRMG
bretowo po
Gotowa inwestycja
fot. DRMG

Celem zadania było zapewnienie miejsc parkingowych dla mieszkańców ul. Potokowej.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmował: roboty rozbiórkowe, utwardzenie pobocza na wysokości ul. Potokowej 27 i 29, wykonanie czterech zatok parkingowych z płyt, chodnik pomiędzy dwoma zatokami, przebudowę linii kablowej SN, przebudowę sieci oświetleniowej, odtworzenie trawników.

 

 

BRZEŹNO

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 294 000 294 000 325 000 454 000 501 200
liczba projektów wygranych 1 1 2 3 1
Łączna kwota projektów zrealizowanych w latach 2016-2020 wynosi 1 868 200 zł.


Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Brzeźno - Rewitalizacja terenu, ułatwienie codziennego życia mieszkańcom Chodkiewicza 17 (177 992 zł)

brzezno przed
Przed realizacją
fot. DRMG
brzezno po
Gotowa inwestycja
fot. DRMG

Celem zadania była poprawa jakości życia mieszkańców oraz likwidacja barier i wykluczenia społecznego.

W ramach realizacji zadania wykonano chodnik (239,4 m kw), drogę dojazdową (543 m kw) oraz miejsca postojowe. Wybudowano także kanalizację deszczową, dwie studnie rewizyjne, dwa wpusty uliczne oraz odtworzono około 300 m kw zieleni.

 

 

CHEŁM

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 887 000 888 000 1 009 000 1 450 000 868 780
liczba projektów wygranych 4 9 7 9 9
Łączna kwota projektów zrealizowanych w latach 2016-2020 wynosi 5 102 780 zł.


Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Chełm - II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego (961 000 zł)

chelm przed
Przed realizacją
fot. DRMG
chelm po
Gotowa inwestycja
fot. DRMG

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

W ramach realizacji zadania wykonano roboty budowlano-montażowe, zakończono prace przy układaniu nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej na całej długości (około 1 km) wraz z krawężnikami, ułożono kable elektryczne oraz wybudowano fundamenty pod słupy oświetleniowe, wykonano nasadzenia drzew oraz przygotowano nawierzchnię pod elementy małej architektury.

 

 

JASIEŃ

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 306 000 306 000 368 000 557 000 542 289,50
liczba projektów wygranych 5 4 9 4 7
Łączna kwota projektów zrealizowanych w latach 2016-2020 wynosi 2 079 289,50 zł.


Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Jasień - Jaśniej w parku im. ks. Bronisława Kabata (48 000 zł)

jasien przed
Przed realizacją
fot. DRMG
jasien po
Gotowa inwestycja 
fot. DRMG

Złożony wniosek przewidywał montaż lamp oświetleniowych na terenie parku w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców dzielnicy.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej do realizacji przewidziano: budowę 8 słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych, montaż 8 opraw oświetleniowych typu LED, budowę 410 metrów podziemnej sieci niskiego napięcia.Wszystko o Budżecie Obywatelskim. SPRAWDŹ. Tutaj także informacje o projektach wygranych we wszystkich edycjach BO, od 2014 roku (od 2016 roku nastąpiła zmiana podziału środków z okręgów wyborczych na dzielnice).

 

 

Głosuj na projekty Budżetu Obywatelskiego 2021

W tym roku zarezerwowano 18 428 001 zł, z czego:

  • 14 824 301 zł na projekty dzielnicowe realizowane w 35 dzielnicach (w tym na Zielony Budżet Obywatelski 2 880 000 zł)
  • 3 603 700 zł na projekty ogólnomiejskie (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 080 000 zł)

Głosować można do 30 listopada 2020 roku.

Do głosowania zachęca prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz:

Szanowne Gdańszczanki,

Szanowni Gdańszczanie,

po raz ósmy głosujemy na projekty budżetu obywatelskiego. Inwestycje i zadania zrealizowane przez ostatnie lata, dzięki Państwa zaangażowaniu oraz obywatelskiej postawie, to dla nas ogromna radość. Przede wszystkim jednak to rozwój naszego miasta, miejsca w którym żyjemy, za które bierzemy wspólną odpowiedzialność. Dziękuję za złożone projekty i zapraszam do wyboru tych najlepszych, najciekawszych.

ZAGŁOSUJ 

 


Tak było w poprzednich edycjach BO w innych dzielnicach:

 

TV

Najstarsze muzeum na Westerplatte świętuje 50-lecie powołania