• Start
  • Wiadomości
  • Budżet Obywatelski. Nowy Port, Oliwa, Olszynka, Orunia, Orunia Górna - tak było w poprzednich edycjach

Budżet Obywatelski. Nowy Port, Oliwa, Olszynka, Orunia, Orunia Górna - tak było w poprzednich edycjach

W tym roku po raz ósmy głosujemy na projekty Budżetu Obywatelskiego, ale dopiero od 2016 roku poszczególne projekty są przypisane do konkretnych dzielnic. Głosować na Budżet Obywatelski 2021 można do 30 listopada. Jakie kwoty i jakie przykładowe inwestycje zrealizowano przez ostatnie lata? Przedstawiamy dane z dzielnic Nowy Port, Oliwa, Olszynka, Orunia - św. Wojciech - Lipce, Orunia Górna - Gdańsk Południe.
( Publikacja: 25.11.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

NOWY PORT

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 248 000 248 000 376 000 388 000 344 000
liczba projektów wygranych 1 1 2 1 2
Łączna kwota projektów zrealizowanych w latach 2016-2020 wynosi 1 504 000 zł.

 
Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Nowy Port: Plac zabaw dla dzieci przy Parku Jordanowskim (120 tys. zł)

nowy port przed

Przed realizacją 
fot. DRMG
nowy port po

Gotowa inwestycja
fot. DRMG

Zadanie ze względu na lokalizację na terenie pocmentarnym nie mogło zostać zrealizowane w formie założonej we wniosku do Budżetu Obywatelskiego, gdzie zaproponowano stworzenie w tym miejscu placu zabaw. Kompromisowym rozwiązaniem uwzględniającym charakter miejsca było stworzenie strefy spokojnego wypoczynku. 

Po wykonaniu zaktualizowanej dokumentacji projektowej wykonano: usunięcie zniszczonych elementów małej architektury, umiejscowienie gier terenowych, montaż tablic edukacyjnych, montaż stołów do gry w szachy, montaż ławek i koszy na śmieci, montaż tablicy informacyjnej, wymianę piaskownicy, wykonanie ścieżek o nawierzchni gliniasto-żwirowej, założenie trawników, nasadzenia zieleni.

 

 

OLIWA

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 353 000 354 000 391 000 539 000 479 000
liczba projektów wygranych 1 2 3 1 1
Łączna kwota projektów zrealizowanych w latach 2016-2020 wynosi 2 116 000 zł.

 
Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Oliwa: Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna (539 tys. zł)

oliwa przed

Przed realizacją
fot. DRMG
oliwa po

Gotowa inwestycja
fot. DRMG

Celem projektu było zapewnienie ogólnodostępnej przestrzeni sportowo-rekreacyjnej, która wpłynie na wzrost aktywności fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zacieśnianie więzi rodzinnych. Pozwoli na nawiązanie dobrych relacji sąsiedzkich pomiędzy społecznością szkolną, mieszkańcami dzielnicy. 

Powstało  wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarze 20x40m na terenie istniejącego boiska o nawierzchni żwirowej, wyposażone w m.in. piłkochwyty, kosze do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, słupki do gry w siatkówkę, słupki do gry w tenisa ziemnego. Ponadto powstała  skocznia do skoku w dal, tor dla rolkarzy i wrotkarzy wokół boiska o nawierzchni asfaltowej. Obiekt został  oświetlony i wyposażony w monitoring.

 

 

OLSZYNKA

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 138 000 139 000 155 000 218 000 211 000
liczba projektów wygranych 1 1 1 1 1
Łączna kwota projektów zrealizowanych w latach 2016-2020 wynosi 861 000 zł.


Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Olszynka - Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki (126 tys. zł)

Chodnik, po lewej obok fragment drewnianego ogrodzenia, za nim plac zabaw: ławki, urządzenia do zabawy. Wokół zieleń

Przed realizacją
fot. DRMG
ogrodzony drewnianym płotem plac. W środku linarium dla dzieci, z boku ławka, dwa słupy oświetleniowe

Gotowa inwestycja
fot. DRMG

Po wykonaniu dokumentacji projektowej i przeprowadzeniu analizy kosztów realizacji wniosku do realizacji przewidziano: demontaż istniejących urządzeń zabawowych, montaż linarium, montaż urządzeń strefy workout, wykonanie nawierzchni żwirowej pod powyższe urządzenia, montaż ław piknikowych, wykonanie nawierzchni utwardzonej pod strefę piknikową, budowa oświetlenia (4 lampy), nasadzenia zieleni.

 

 

ORUNIA - św. WOJCIECH - LIPCE

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych 327 000 327 000 364 000 509 000 581 000
liczba projektów wygranych 5 5 5 1 1
Łączna kwota projektów zrealizowanych w latach 2016-2020 wynosi 2 108 000 zł.


Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Orunia - św. Wojciech - Lipce: Modernizacja placu zabaw przy ul. Głuchej (82 955 zł)

orunia przed

Przed realizacją
fot. DRMG
orunia po

Gotowa inwestycja
fot. DRMG

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności terenu rekreacyjnego przy ul. Głuchej.

Zrealizowano wymianę elementów zabawowych, montaż piłkochwytów, montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, oświetlenie placu, zagospodarowanie zieleni.

 

 

ORUNIA GÓRNA - GDAŃSK POŁUDNIE

  2016 2017 2018 2019 2020
kwota w BO w złotych - - - - 450 000
liczba projektów wygranych - - - - 7
Łączna kwota projektów przyjętych do realizacji w 2020 roku wynosi 450 000 zł.

Orunia Górna - Gdańsk Południe to nowa dzielnica, która została wyodrębniona z dzielnicy Chełm. Orunia Górna - Gdańsk Południe w obszarze administracyjnym miasta funkcjonuje od marca 2019 roku. 


Przykładowa zrealizowana inwestycja w dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe: Budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw oraz siłownia) wraz z budową linarium (240 tys. zł)

poludnie przed

Przed realizacją
fot. DRMG
poludnie po

Inwestycja w trakcie realizacji 
fot. DRMG

Celem projektu jest stworzenie miejsca, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli aktywnie i bezpiecznie spędzać czas wolny.

W ramach zadania przewidziano: montaż linarium o wysokości około 5 m wraz z nawierzchnią bezpieczną, wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego, wykonanie oświetlenia przyległego terenu. Termin realizacji: grudzień 2020 r.

 

Wszystko o Budżecie Obywatelskim. SPRAWDŹ. Tutaj także informacje o projektach wygranych we wszystkich edycjach BO, od 2014 roku (od 2016 roku nastąpiła zmiana podziału środków z okręgów wyborczych na dzielnice).

 

 

Głosuj na projekty Budżetu Obywatelskiego 2021

W tym roku zarezerwowano 18 428 001 zł, z czego:

  • 14 824 301 zł na projekty dzielnicowe realizowane w 35 dzielnicach (w tym na Zielony Budżet Obywatelski 2 880 000 zł)
  • 3 603 700 zł na projekty ogólnomiejskie (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 080 000 zł)

Głosować można do 30 listopada 2020 roku.

Do głosowania zachęca prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz:

Szanowne Gdańszczanki,

Szanowni Gdańszczanie,

po raz ósmy głosujemy na projekty budżetu obywatelskiego. Inwestycje i zadania zrealizowane przez ostatnie lata, dzięki Państwa zaangażowaniu oraz obywatelskiej postawie, to dla nas ogromna radość. Przede wszystkim jednak to rozwój naszego miasta, miejsca w którym żyjemy, za które bierzemy wspólną odpowiedzialność. Dziękuję za złożone projekty i zapraszam do wyboru tych najlepszych, najciekawszych.

ZAGŁOSUJ 

 

 

Tak było w poprzednich edycjach BO w innych dzielnicach: