• Start
 • Wiadomości
 • Budżet Obywatelski 2021. Ponad 350 projektów zostanie poddanych pod głosowanie mieszkańców

Budżet Obywatelski 2021. Ponad 350 projektów zostanie poddanych pod głosowanie mieszkańców

Zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych przez gdańszczan do dziewiątej już edycji gdańskiego BO. W tym tygodniu odbędzie się losowanie miejsc projektów na listach do głosowania, a w drugiej połowie listopada, zgodnie z przyjętym harmonogramem, będzie można oddać głosy na wybrane projekty.
( Publikacja: 26.10.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Weryfikacja projektów BO 2021 zakończona
Weryfikacja projektów BO 2021 zakończona
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

W piątkowe popołudnie, 23 października, zakończyła się weryfikacja projektów zgłoszonych do przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy zaproponowali aż 620 różnych pomysłów na wydanie publicznych pieniędzy. Po kilkumiesięcznej weryfikacji do głosowania przyjętych zostało ostatecznie 356. Co stało się z pozostałymi?

 

 

- W trakcie weryfikacji cześć projektów została wycofana przez samych wnioskodawców, na przykład poprzez połączenie z innym zgłoszonym projektem, część została już na samym początku odrzucona z uwagi na brak wersji papierowej wniosku wraz z podpisem mieszkańca popierającego wniosek, a pozostałe, po ponad trzymiesięcznej weryfikacji, zostały ocenione pozytywnie lub negatywnie - tłumaczy Sylwia Betlej, Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. - Najczęstszymi przyczynami wydania ocen negatywnych były: sprzeczność z programami i strategami Miasta, czyli kolizja z planowanymi lub realizowanymi zadaniami, koszt projektu, który nie mieścił się w przewidywanych kosztach dzielnicowych. Odrzucono także projekty planowane na terenach leżących przy wspólnotach mieszkaniowych, które nie wydzierżawiły lub nie wykupiły terenu przylegającego do budynków, a także projekty planowane na terenach planowanych do sprzedaży.

 

 

Nowością przyszłorocznej edycji BO jest Zielony Budżet Obywatelski
Nowością przyszłorocznej edycji BO jest Zielony Budżet Obywatelski
Mat. Urząd Miejski w Gdańsku

 

Sytuacja, w której wnioski odrzucane są ze względu na brak ich papierowej wersji, zdarza się, niestety, co roku. Część osób nie spełnia tym samym wymogu zawartego w regulaminie - nie wystarczy bowiem złożyć wniosku w wersji elektronicznej, przez internet. Niezbędne jest też dostarczenie jego wersji papierowej z minimum jednym podpisem poparcia mieszkańca Gdańska.

Podsumowując:

 • 619 - projekty przyjęte do weryfikacji
 • 139 - projekty odrzucone formalnie, m.in. przez brak wersji papierowej wniosku i brak możliwości realizacji w uwagi na teren niegminny
 • 124 - projekty odrzucone w trakcie weryfikacji
 • 356 - projekty przyjęte do głosowania

Co istotne, projektodawcy, którzy nie zgadzali się z oceną negatywną, mogli odwołać się od tej decyzji. Wówczas projekt ponownie był rozpatrywany przez członków Zespołu Konsultacyjnego ds. Budżetu Obywatelskiego, w skład którego wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego, radni Miasta Gdańska oraz radni dzielnicowi. Na zebrania Zespołu zapraszani byli konkretni wnioskodawcy. Po, czasem długiej, dyskusji i szukaniu innych rozwiązań bądź wprowadzeniu modyfikacji do pierwotnego projektu, w niektórych przypadkach przyznawano ocenę pozytywną, co oznaczało włączenie projektu do tych, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

 

 

Epidemia koronawirusa opóźniła tegoroczne przygotowania do Budżetu Obywatelskiego 2021 w Gdańsku. Wyjątkowo rozpoczęły się one dopiero w czerwcu, a zakończą z początkiem grudnia br.

Kwota budżetu obywatelskiego na 2021 rok to suma kwoty podstawowej, która wynosi 18 mln zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w Budżecie Obywatelskim 2020, czyli 428 001 zł. Z tego kwota przeznaczona na projekty realizowane w 35 dzielnicach Gdańska to 14 824 301 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 2 880 000 zł), a na projekty ogólnomiejskie - 3 603 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 080 000).

 

Kwota budżetu obywatelskiego na 2021 rok to suma kwoty podstawowej, która wynosi 18 mln zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w Budżecie Obywatelskim 2020, czyli 428 001 zł 
Kwota budżetu obywatelskiego na 2021 rok to suma kwoty podstawowej, która wynosi 18 mln zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w Budżecie Obywatelskim 2020, czyli 428 001 zł 
Mat. Urząd Miejski w Gdańsku

 

Nowość: Zielony Budżet

Nowością przyszłorocznej edycji jest Zielony Budżet Obywatelski, który wyniesie 3 960 000 zł z puli całego Budżetu Obywatelskiego (projekty dzielnicowe - 2 880 000 zł, ogólnomiejskie - 1 080 000 zł). W każdej dzielnicy 20 proc. środków będzie bowiem przeznaczonych na takie projekty, a w puli projektów ogólnomiejskich - 30 proc. kwoty.

 

 

W kolejnej edycji BO zmieniono także zasady podziału puli środków przeznaczonej na projekty Budżetu Obywatelskiego. Mają na nich skorzystać dzielnice z mniejszą liczbą mieszkańców. W dotychczasowych edycjach bywało bowiem tak, że przyznana w BO kwota umożliwiała zgłaszanie jedynie niewielkich projektów, np. zagospodarowanie lokalnego skwerku czy montaż ławek na terenie danej dzielnicy. Teraz pieniędzy powinno być więcej. Pula środków na projekty dzielnicowe została podzielona na poszczególne dzielnice następująco: 50 proc. środków podzielonych po równo na wszystkie dzielnice, a pozostałe 50 proc. - podzielone na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy. Wcześniej był to podział 30 proc. / 70 proc.

Każdemu głosującemu przysługiwało dotąd 5 punktów w głosowaniu na projekty dzielnicowe i jeden punkt na projekt ogólnomiejski. W tym roku przyznany będzie dodatkowo 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego BO i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego BO.

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2021:

 • 08.06.2020 r. - 05.07.2020 r. - przyjmowanie projektów

 • do 15 października 2020 r. - ocena projektów

 • do 30 października 2020 r. - losowanie numerów projektów

 • 16 - 30 listopada 2020 r. - głosowanie

 • do 7 grudnia 2020 r. - informacja o wygranych projektach