• Start
 • Wiadomości
 • Budżet Obywatelski 2021. Projekty można zgłaszać już od poniedziałku, 8 czerwca

Budżet Obywatelski 2021. Od 8 czerwca można zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe i "zielone"!

Nowe meble miejskie, boisko, remont chodnika, a może ogród deszczowy na terenie osiedla? Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska każdego roku zaskakują pomysłami na to, na co można przeznaczyć środki zarezerwowane w Budżecie Obywatelskim. W edycji na 2021 rok zabezpieczono na ten cel blisko 18,5 mln złotych.
05.06.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
22

 

Epidemia koronawirusa opóźniła tegoroczne przygotowania do Budżetu Obywatelskiego 2021 w Gdańsku. Te ruszają od najbliższego poniedziałku, 8 czerwca. Zgłaszanie projektów do BO możliwe będzie przez miesiąc. Natomiast głosowanie zaplanowano, wyjątkowo, dopiero w listopadzie.

Kwota budżetu obywatelskiego na 2021 rok to suma kwoty podstawowej, która wynosi 18 mln zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w Budżecie Obywatelskim 2020, czyli 428 001 zł. Z tego kwota przeznaczona na projekty realizowane w 35 dzielnicach Gdańska to 14 824 301 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 2 880 000 zł), a na projekty ogólnomiejskie - 3 603 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 080 000).

 

Zielony Budżet Obywatelski

Nowością przyszłorocznej edycji jest Zielony Budżet Obywatelski, który wyniesie 3 960 000 zł z puli całego Budżetu Obywatelskiego (projekty dzielnicowe - 2 880 000 zł, ogólnomiejskie - 1 080 000 zł). W każdej dzielnicy 20 proc. środków będzie bowiem przeznaczonych na takie projekty, a w puli projektów ogólnomiejskich - 30 proc. kwoty.

"Zielone projekty" będzie można zgłaszać w pięciu obszarach:

 • Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej: w parkach, zieleńcach, skwerach, w ramach zieleni przyulicznej, na terenach mieszkaniowych gminnych

 • Przestrzenie rekreacyjne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją będzie rekreacja czynna

 • Parki kieszonkowe, czyli ogólnodostępne tereny zieleni niewielkich rozmiarów o powierzchni od 300 do 1000 mkw, miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury

 • Ogrody deszczowe, czyli obiekty retencyjne zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich terenów utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu

 • Renowacja istniejących terenów zieleni - działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru czy pasa zieleni przyulicznej

Co istotne, będzie można je realizować wyłącznie na terenach gminnych.

 

Ogrody deszczowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców
Ogrody deszczowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród mieszkańców
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Zasady składania wniosków i głosowania na projekty Zielonego Budżetu Obywatelskiego będą podobne do zasad obowiązujących przy tradycyjnym BO. Jest jednak kilka wyjątków:

 • aby projekt kwalifikował się do Zielonego BO to 70 proc. powierzchni zaproponowanego terenu być przeznaczona na zieleń (np. 70 proc. musi zająć trawnik, a 30 proc. ławki bądź urządzenia siłowni zewnętrznej)

 • projekt obejmuje zadania należące do zadań własnych gminy albo powiatu, które dotyczą zieleni w mieście

 • możliwy do realizacji w trakcie jednego roku kalendarzowego

 

  Gdański Budżet Obywatelski. Co zmienić? Pierwsze konsultacje za nami

 

Więcej dla mniejszych

W kolejnej edycji BO zmieniono także zasady podziału puli środków przeznaczonej na projekty Budżetu Obywatelskiego. Mają na nich skorzystać dzielnice z mniejszą liczbą mieszkańców. W dotychczasowych edycjach bywało bowiem tak, że przyznana w BO kwota umożliwiała zgłaszanie jedynie niewielkich projektów, np. zagospodarowanie lokalnego skwerku czy montaż ławek na terenie danej dzielnicy. Teraz pieniędzy ma być więcej. Pula środków na projekty dzielnicowe zostanie podzielona na poszczególne dzielnice następująco: 50 proc. środków zostanie podzielonych po równo na wszystkie dzielnice, a pozostałe 50 proc. zostanie podzielonych na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy. Wcześniej był to podział 30 proc. / 70 proc.

 

1

 

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Od tego roku mieszkańcy Gdańska mogą zgłaszać projekty, które zakładają rozwiązania ułatwiające dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnościami. Jest jeden warunek - budynki te muszą być własnością Gminy Miasta Gdańska. Do tej pory wyłączone z BO były wszelkie modernizacje budynków gminnych (w tym remonty w szkołach).

 

Dodatkowe punkty przy głosowaniu

Każdemu głosującemu przysługiwało dotąd 5 punktów w głosowaniu na projekty dzielnicowe i jeden punkt na projekt ogólnomiejski.W tym roku przyznany będzie dodatkowo 1 punkt na projekt dzielnicowy Zielonego BO i 1 punkt na projekt ogólnomiejski Zielonego BO.

 

  Budżet Obywatelski 2020. Sprawdź, które projekty wygrały w ubiegłorocznym głosowaniu

 

Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2021: 

 • 08.06.2020 r. - 05.07.2020 r. - przyjmowanie projektów

 • do 15 października 2020 r. - ocena projektów

 • do 30 października 2020 r. - losowanie numerów projektów

 • 16 - 30 listopada 2020 r. - głosowanie

 • do 7 grudnia 2020 r. - informacja o wygranych projektach

 

Co zaproponować do Budżetu Obywatelskiego 2021? Czas na zgłoszenie pomysłów minie 5 lipca br.
Co zaproponować do Budżetu Obywatelskiego 2021? Czas na zgłoszenie pomysłów minie 5 lipca br.
Fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

 

Budżet Obywatelski w Gdańsku ma już 8 lat

Pierwszy Budżet Obywatelski w Gdańsku został wprowadzony w 2013 roku z inicjatywy prezydenta Pawła Adamowicza i radnych Gdańska. Dziewięć milionów złotych z miejskiego budżetu zostało wówczas przekazanych w ręce mieszkańców. Od tego czasu w Gdańsku odbyło się już siedem edycji BO na łączną kwotę ponad 95 mln zł. Dzięki nim powstały nowe drogi, tereny sportowo-rekreacyjne i place zabaw. Zrealizowano też wiele projektów sportowych, kulturalnych i integracyjnych.