• Start
  • Wiadomości
  • Budżet Obywatelski 2020 w Gdańsku - do wydania 18,5 mln złotych

Budżet Obywatelski 2020 w Gdańsku - do wydania 18,5 mln złotych

W dniu 20 marca rozpocznie się siódma edycja budżetu obywatelskiego. Do 16 kwietnia każda gdańszczanka i każdy gdańszczanin będą mogli złożyć projekt, czyli zgłosić propozycję co zmienić w swojej dzielnicy lub w mieście.
06.03.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Marzec 2018 roku, otwarcie siłowni pod chmurką w Matarni, zrealizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego
Marzec 2018 roku, otwarcie siłowni pod chmurką w Matarni, zrealizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego
fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl


Dwa tygodnie przed startem naboru zaczynają się przygotowania – zarządzenie rozpoczynające konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego to jedno z pierwszych zarządzeń nowej prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz. W dokumencie określony został m.in. harmonogram tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, wzór formularza wniosku i kwoty dla poszczególnych dzielnic oraz kwota całościowa BO2020.

Kwota budżetu obywatelskiego na 2020 rok to 18 543 609 zł. Jest to suma kwoty podstawowej w wysokości 18 000 000 zł oraz kwoty środków, które nie zostały rozdysponowane w części dzielnic w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 w Gdańsku w wysokości 543 609 zł.


Harmonogram:

a) 20 marca – 16 kwietnia 2019 r. – zgłaszanie projektów

b) 17 kwietnia – 31 lipca 2019 r. – weryfikacja projektów

c) do 20 sierpnia 2019 r. - losowanie numerów projektów do głosowania

d) 9 – 23 września 2019 r. – głosowanie

e) do 30 września 2019 r. – ogłoszenie wyników głosowania


Zasady prowadzenia budżetu obywatelskiego przyjęte podczas styczniowej sesji Rady Miasta przyniosą kilka znaczących zmian. Do tej pory złożyć projekt i głosować mogli mieszkańcy, którzy ukończyli 16 lat. Według nowych zasad, każda osoba mieszkająca w Gdańsku może wziąć udział w budżecie obywatelskim (brak wymogu zameldowania został zniesiony dwa lata temu).

Kolejne nowości to: możliwość zgłaszania projektów związanych z rekreacją czy sportem na terenach nie będących własnością miasta, ograniczenie liczby podpisów poparcia pod propozycją projektu do jednego (zmiana ta wynika z nowych zapisów w ustawie o samorządzie gminnym), 200 punktów poparcia dla projektu ogólnomiejskiego w głosowaniu jako warunek przy wyborze projektów do realizacji.


W tym roku w budżecie obywatelskim nowością jest także możliwość zgłaszania projektów w 35 dzielnicy: Orunia Górna - Gdańsk Południe.


Podobnie jak do tej pory składanie projektów będzie polegało na wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku, który będzie dostępny na stronie www.gdansk.pl od 20 marca. W Urzędzie Miejskim i w jednostkach miejskich będą wyznaczone osoby, które pomogą określić koszt projektu, sprawdzą plany zagospodarowania przestrzennego czy własność gruntu.

Pełną treść uchwały i zarządzenia regulujących tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski.


Początek BO w Gdańsku

Od 2013 roku w Gdańsku odbyło się 6 edycji budżetu obywatelskiego. Łącznie ponad 77 milionów złotych zostało przekazanych do decyzji mieszkańców. Spośród 2079 projektów złożonych w latach 2013 – 2018 do realizacji wybranych zostało 393 projektów na łączną kwotę prawie 58 milionów zł.

Powstało m.in. 13 siłowni zewnętrznych, 13 boisk, zmodernizowano kilometry dróg i chodników a także zadbano o bezpieczeństwo mieszkańców poprzez monitoring zewnętrzny. To tylko mała część z propozycji gdańszczan.

We wrześniu 2018 r. odbyło się głosowanie na projekty BO2019, w którym wzięło udział 48760 mieszkańców Gdańska. Wybrali oni 82 projekty, które zostaną zrealizowane w latach 2019/2020. Wśród wygranych są m.in. modernizacje terenów zielonych, budowy placów zabaw, boisk czy zajęcia sportowe.


Więcej informacji o tegorocznej edycji BO można znaleźć na stronie www.gdansk.pl/budzet-obywatelski i na stronie Facebook „Budżet Obywatelski dla Gdańska”.TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów