• Start
  • Wiadomości
  • Budżet Obywatelski 2018. Na jakie projekty można głosować w dzielnicy Przymorze Małe?

Budżet Obywatelski 2018. Na jakie projekty można głosować w dzielnicy Przymorze Małe?

18 września rozpoczęło się głosowanie na pomysły zgłoszone do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. O tym, które zostaną zrealizowane, decydują sami gdańszczanie. Głosy można oddawać do 2 października, zarówno na projekty dzielnicowe, jak i ogólnomiejskie. Jakie propozycje do BO złożono na Przymorzu Małym? Sprawdźcie!
21.09.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Mieszkańcy Przymorza małego proponują powstanie trzech małych sąsiedzkich skwerków, m.in. przy ul. Zgody II

"Remont chodników wzdłuż ul. Czerwony Dwór": Remont chodnika na odcinku od ul. Poznańskiej do bramy wejściowej "Zielonego Rynku" - po stronie rynku. Wyremontowany chodnik przystosować do parkowania pojazdów. Nawierzchnia chodników na wielu odcinkach ulicy Czerwony Dwór pozostawia wiele do życzenia. Dzięki temu projektowi wzdłuż ulicy Czerwony Dwór powstanie nowy, równy chodnik.

"Oświetlenie wybiegu dla psów na terenie zieleńca przy Potoku Oliwskim pomiędzy ul. Rzepichy i Kupały": Postawienie solarnych lamp parkowych przy obu stronach wejścia na wybieg dla psów na terenie zieleńca przy Potoku Oliwskim pomiędzy ul. Rzepichy i Kupały. Z uwagi na usytuowanie wybiegu wśród terenów zieleni, obszar ten przez większość czasu jest zaciemniony, co powoduje zwłaszcza w godzinach porannych oraz wieczornych znikomą widoczność. Wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo osób postronnych jak i na właścicieli psów i same psy. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż w wyniku braku oświetlenia, wybieg w godzinach wieczornych nie spełnia swojego przeznaczenia, gdyż okupowany jest przez osoby spożywające alkohol, które czują się na tyle swobodnie, iż pozostawiają butelki po napojach gdzie popadnie, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla czworonogów. Nadmienić należy również, że okolica wybiegu jest odwiedzana przez dziki, co przy znikomej widoczności utrudnia zachowanie bezpiecznej odległości. Realizacja wniosku spowoduje, iż wybieg będzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zapewni bezpieczeństwo.

"Treningi Aktywizujące OPEN pod chmurką":Zajęcia na świeżym powietrzu, z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej w dzielnicy Przymorze Małe, skierowane przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości ćwiczyć pod okiem trenera. Trening Aktywizujący OPEN jest unikalną kombinacją slow joggingu, treningu stabilizacyjnego i stretchingu. Celem projektu jest aktywizacja, poprawa stanu zdrowia, samopoczucia i kondycji fizycznej mieszkańców. Uczestnicy treningów nauczą się jak korzystać z dostępnej im infrastruktury zewnętrznej, biegać bezurazowo i czerpać radość z aktywności. Ponadto treningi są okazją do spotkań z innymi ludźmi i budowania relacji w sprzyjającej integracji atmosferze. Zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu (w dwóch grupach) na wiosnę (od marca do czerwca) i na jesieni (od września do listopada), w parku przy Potoku Oliwskim. Projekt przewiduje łącznie 60 spotkań (po 30 spotkań dla każdej z grup).

"Aktywne spacery z wózkami (BuggyGym)": Organizacja aktywnych spacerów na terenie dzielnicy Przymorze Małe - jednorazowo dla 10-15 rodziców i dzieci do 3 roku życia. Zajęcia mają na celu budowanie pozytywnych wzorców zdrowego i aktywnego stylu życia, ponadto wspierają aktywizację i integrację rodziców we wczesnym okresie rodzicielstwa. Zajęcia te polegają na ćwiczeniach fizycznych, które rodzic pod okiem instruktora wykonuje podczas spaceru, wykorzystując wózek, a także inne dostępne podczas spaceru przyrządy. Takie zajęcia ruchowe dają możliwość (przede wszystkim matce) wyjścia z domu i zaburzenia rutyny, w której nie zawsze czuje się ona komfortowo. Możliwość regularnego uczestniczenia w zajęciach oraz znalezienie się w gronie o podobnych problemach, pozwala na niwelację stresu towarzyszącemu opiece i wychowaniu małego dziecka. Ponadto zajęcia ruchowe przyczyniają się do poprawy formy oraz sylwetki, a tym samym do wzrostu pewności siebie oraz samozadowolenia. Taki stan ma pozytywny wpływ na dziecko oraz całą rodzinę.

"Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy": Celem projektu jest urządzenie trzech skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy Przymorze Małe. Dzielnica ta charakteryzuje się mała ilością terenów zielonych. Jedyny duży teren, na którym mieszkańcy mogą wypoczywać to park przy Potoku Oliwskim na granicy z Żabianką. Dzięki urządzeniu trzech nowych terenów zielonych mieszkańcy zyskają dostęp do urokliwych, zielonych miejsc na Przymorzu Małym: 1. Skwer na ul. Słowiańskiej - postawienie dwóch latarni, urządzenie zieleni, nasadzenia krzewów i kwiatów, postawienie 2 ławek, postawienie tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy. 2. Skwer na ul. Zgody II - wyrównanie terenu, postawienie żywopłotu okalającego teren, nasadzenia kwiatów, postawienie 4 ławek, postawienie 3 śmietników, postawienie tablicy informacyjnej Rady Dzielnicy, wykonanie chodnika długość ok. 50 m.3. Skwer na ul. Piastowskiej - urządzenie zieleni, nasadzenie żywopłotu, dostawienie kilku ławek, nasadzenia kwiatów, postawienie tablicy ogłoszeń.

"Remont chodnika wzdłuż ulicy Krzywoustego na odcinku między ul. Mściwoja II a "Zielonym Rynkiem": Projekt zakłada remont chodnika (wraz z likwidacją krawężników przecinających go w wielu miejscach) wzdłuż ulicy Krzywoustego, na odcinku między ul. Mściwoja II a "Zielonym Rynkiem" (z wyłączeniem północnego odcinka Poznańska - Rynek) z dostępem dla pieszych i rowerzystów. Chodnik ten jest w złym stanie technicznym. Połamane, niestabilne oraz wystające płyty chodnikowe, a także w/w krawężniki są zagrożeniem dla mieszkańców oraz utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź dla rodziców z wózkami dziecięcymi. Jest to jeden z najbardziej uczęszczanych chodników na naszej dzielnicy. Pełni on rolę głównego ciągu pieszego prowadzącego z Dworca PKP Gdańsk Oliwa w kierunku rynku i dalej linii tramwajowych. W ramach projektu zostaną również odświeżone przyległe do chodnika trawniki oraz wykonane nasadzenia w postaci krzewów oraz drobnej roślinności ozdobnej.

"Beniowskiego przyjazna pieszym": Projekt zakłada ułatwienie pieszym poruszania się ulicą Beniowskiego w okolicy skrzyżowania z ulicą Bora-Komorowskiego (strona południowo-zachodnia). Na projekt składa się: remont chodnika na odcinku wzdłuż ogrodzenia osiedla Nova Oliva (75m) – chodnik jest wybrzuszony przez korzenie drzew – oraz odnowienie pasa zieleni wzdłuż chodnika i zabezpieczenie go przed nielegalnym parkowaniem przez postawienie słupków. Samochody parkują w tym miejscu utrudniając przejście i tak wąskim chodnikiem. W okolicy są dostępne legalne miejsca parkingowe.


Zasady głosowania:

  • każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekty ogólnomiejskie

  • można głosować na projekty z dowolnej dzielnicy

  • punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi, jak i po jednym punkcie na pięć projektów

  • głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną

  • w każdej dzielnicy będzie dostępny punkt stacjonarny do głosowania

  • wyniki głosowania ogłoszone zostaną do 6 października 2017 r.


Więcej informacji o Budżecie Obywatelskim w Gdańsku znajdziecie tutaj. 

TV

Światowa stolica bursztynu